Skierowanie na rehabilitację. Jak długo jest ważne? Zarejestruj się na zabiegi, zanim będzie za późno

Skierowanie na rehabilitację to pierwszy krok do poprawy sprawności i polepszenia stanu zdrowia. Jest jednak pewna istotna kwestia. Po otrzymaniu tego niewielkiego dokumentu należy niezwłocznie udać się do miejsc, gdzie wykonywana jest rehabilitacja i zarejestrować się na wskazane zabiegi. W przeciwnym razie skierowanie szybko straci ważność.
Zobacz wideo Gabryś Pasieka stawia pierwsze kroki. Rodzice wierzą, że jego rozwój ogólny jeszcze się poprawi po odzyskaniu słuchu

Skierowanie na rehabilitację w odróżnieniu od skierowania do lekarza specjalisty ma dość krótką datę ważności. Po otrzymaniu  tego rodzaju dokumentu należy zarejestrować się na planowane zabiegi w ciągu 30 dni. W przeciwnym razie szansa na rozpoczęcie rehabilitacji przepadnie.

Skierowanie na fizjoterapię. Zgłoś się w ciągu 30 dni

Ta kwestia jest niezwykle ważna, ponieważ zdarza się, że pacjenci nie są świadomi, że już po miesiącu skierowanie straci ważność. Co więcej, zgłaszają się do punktów medycznych wykonujących świadczenia w zakresie fizjoterapii, rejestrują w systemie otrzymane skierowanie i otrzymują termin.

Problem pojawia się wtedy, gdy na kilka dni przed planowanymi zabiegami ktoś z placówki dzwoni i powiadamia pacjenta, że niestety fizjoterapia nie dojdzie do skutku, ponieważ dostarczone skierowanie było już po terminie ważności. Przykład takiej historii przytacza portal prawo.pl, pacjentka nieświadoma faktu, iż skierowanie jest ważne tylko 30 dni, oczekiwała na planowane zabiegi.

System to skierowanie przyjął i miałam wyznaczoną wizytę w gabinecie rehabilitacyjnym. Jednak na dwa dni przed wizytą zadzwoniono do mnie z tej placówki, że skierowanie jest nieaktualne i niestety wizyta nie może się odbyć

- czytamy wypowiedź pacjentki przytoczoną przez portal.

Nie było takiej informacji na skierowaniu, że mam tylko 30 dni na jego rejestrację. Obawiam się, że takich pacjentów może być więcej

- dodaje kobieta.

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Kto może wystawić skierowanie na rehabilitację?

Ubiegając się o możliwość skorzystania z fizjoterapii, należy w pierwszej kolejności udać się do lekarza. Rehabilitacja na NFZ jest możliwa nie tylko w przypadku uzyskania skierowania od specjalisty. Odpowiedni dokument może sporządzić następująca osoba:

 • lekarz rodzinny,
 • neurolog, 
 • chirurg,
 • ortopeda,
 • reumatolog,
 • onkolog,
 • ginekolog,
 • endokrynolog,
 • kardiolog,
 • pulmonolog,
 • diabetolog,
 • neurochirurg,
 • urolog,
 • pediatra,
 • lekarz rehabilitacji ruchowej.

Na skierowaniu muszą znajdować się takie dane jak:

 • pieczątka, adres świadczeniodawcy, numer oddziału NFZ,
 • dane pacjenta, imię nazwisko, adres, nr PESEL lub numer dowodu osobistego,
 • kod jednostki chorobowej, rozpoznanie choroby w języku polskim,
 • choroby przebyte lub współistniejące,
 • informacja dot. przyjmowania leków,
 • informacja dot. wszczepionych urządzeń wspomagających pracę układu oddechowego lub innych elementów metalowych,
 • podpis i pieczęć lekarza, nr prawa do wykonywania zawodu, datę wystawienia skierowania.

Jeżeli lekarz nie poda listy konkretnych zabiegów to zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 13 grudnia 2018 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, na pierwszej wizycie fizjoterapeuta przeprowadzi wywiad i dostosuje odpowiednie zabiegi.

Więcej o: