Uszczerbek na zdrowiu - jaką kwotę można otrzymać? ZUS prezentuje nowe stawki odszkodowań

Uszczerbek na zdrowiu - jaką kwotę można otrzymać? ZUS poinformował, że w 2023 roku stawki odszkodowań wzrosły. Ile zatem można otrzymać w razie nieszczęśliwego wypadku? Odpowiadamy.

Z tytułu uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową można otrzymać odszkodowanie. W 2022 roku z opcji tej skorzystało 44 956 osób. Na podstawie złożonych wniosków zostały wypłacone odszkodowania na kwotę 308 045 680,5 zł.

Zobacz wideo Ekspertka zdradziła, od czego tyjemy. O tej jednej zasadzie zapominamy na diecie. To duży błąd

Uszczerbek na zdrowiu - jaką kwotę można otrzymać?

Jednorazowe odszkodowanie  z tytułu wypadku przy pracy przysługuje każdej ubezpieczonej osobie, która w pracy doznała stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Mogą otrzymać je również członkowie rodziny osoby zmarłej, która poniosła śmierć wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Wysokość jednorazowego odszkodowania wynosi 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Kwoty jednorazowych odszkodowań  w okresie od 1 kwietnia 2022 roku do 31 marca 2023 roku wynoszą:

 • 1133 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • 1133 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych,
 • 19819 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego,
 • 19819 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty,
 • 19819 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom,
 • 50963 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 19 819 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego,
 • 101926 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty,
 • 50963 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko,
 • 101 926 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 19 819 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci.

Kraken. Nowy wariant koronawirusa, który jest wyjątkowo zaraźliwy. Jakie są objawy choroby?Kraken. Nowy wariant koronawirusa. Jest wyjątkowo zaraźliwy. Poznaj objawy

Jednorazowe odszkodowanie po wypadku - kiedy się nie należy?

Są sytuacje, kiedy osobie poszkodowanej w wypadku przy pracy nie przysługuje odszkodowanie.

Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jednorazowe odszkodowanie nie przysługuje ubezpieczonemu, gdy:

 • wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów bhp, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa,
 • w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych ubezpieczony przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku.

pielęgnacja twarzyKwasy na twarz: jak stosować i wybierać? Dowiedz się jak bezpiecznie się nimi posługiwać?

Jak czytanie na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie dotyczy to jednak wypadków ze skutkiem śmiertelnym.

Więcej o: