Jak przygotować się do oddania krwi? Oto co jest ważne i czego nie należy robić

Oddawanie krwi to bardzo cenny gest. To właśnie w ten sposób możemy uratować czyjeś zdrowie, a nawet życie. Jednak zanim wybierzemy się do punktu krwiodawstwa, warto poznać pewne zasady, które określają jak się do tego przygotować. Kto nie może oddać krwi i jaki jest okres dyskwalifikacji kandydata? Podajemy szczegóły.
Zobacz wideo Test CRP - Czego możemy się z niego dowiedzieć?

Zanim udamy się do punktu krwiodawstwa w celu oddania krwi, musimy poznać pewne zasady. Jeśli robimy to pierwszy raz, to mogą zaskoczyć nas niektóre kwestie i pytania, jakie będą zawarte w formularzu. Każdy potencjalny krwiodawca wypełnia za każdym razem pewnego rodzaju ankietę, w której musi odpowiedzieć na różne pytania. To jeden z etapów weryfikacji.

Jak przygotować się do oddania krwi? Zalecenia ogólne

Przede wszystkim musimy być wyspani. Dobrze zregenerowany organizm lepiej zniesie większy upływ krwi. Drugą istotną kwestią jest śniadanie. Należy zjeść coś lekkostrawnego. Choć zwykle idąc do laboratorium na badania, jesteśmy na czczo, to jednak w przypadku krwiodawstwa bezwzględnie nie wolno nam udać się do punktu z pustym żołądkiem.

Pijemy dużo płynów. Zalecana ilość to dwa litry w ciągu doby poprzedzającej oddanie krwi. To dość istotna kwestia, ponieważ wpływa często na czas i jakość pobierania.

Pod żadnym pozorem nie wolno przychodzić po spożyciu minimalnej dawki alkoholu bądź innych środków odurzających. Jeżeli planujemy oddać krew, powinniśmy wstrzymać się ze spożywaniem napojów wyskokowych minimum 24 godziny przed pobraniem. Należy także ograniczyć palenie papierosów.

Pytania z ankiety, czyli kto nie może oddać krwi

Przeciwwskazań dyskwalifikujących nas jako potencjalnych dawców krwi jest wiele. Krwiodawcą nie może być osoba borykająca się z chorobami układu krążenia, układu nerwowego, pokarmowego, oddechowego, moczowo-płciowego i nerek, immunologicznego, metabolicznego, endokrynologicznego, krwiotwórczego czy z zaburzeniami krzepnięcia.

Jednak to nie wszystko, wykluczają nas także choroby takie jak cukrzyca, nowotwory, różne choroby skóry, czy choroby zakaźne. Kandydat nie zostanie również zakwalifikowany jeżeli w ciągu ostatnich sześciu miesięcy był poddany choćby jednemu z poniższych zabiegów:

  • badanie endoskopowe przy użyciu fiberoendoskopu (kolonoskopia, gastroskopia),
  • przetaczanie krwi,
  • przeszczep tkanek lub komórek pochodzenia ludzkiego,
  • duży zabieg chirurgiczny,
  • tatuaż lub przekłucie części ciała,
  • akupunktura,
  • zabiegi kosmetyczne połączone z naruszeniem powłok skórnych.

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Oddawanie krwi. Ile dni wolnego dostaje krwiodawca?

Poza samą satysfakcją, że właśnie mieliśmy szansę uratować komuś życie, krwiodawca otrzymuje paczkę różnych czekolad i cieszy się z dwóch dni wolnego. Jeden przeznacza na oddanie krwi, a kolejny otrzymuje na regenerację organizmu. Są to zawsze dwa dni następujące po sobie. 

Zasada ta jest uregulowana prawnie i wynika ściśle ze stanem zagrożenia epidemicznego i stanem epidemii. 

1) honorowemu dawcy krwi, który oddał krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługują uprawnienia, o których mowa w art. 9, z tym że wymiar zwolnienia od pracy oraz zwolnienia od wykonywania czynności służbowych przysługuje w dniu, w którym oddał krew lub jej składniki, oraz w dniu następnym; […]

- czytamy zapis ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r.  o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, oraz niektórych innych ustaw. 

Podsumowując, dopóki nie wejdą w życie przepisy odwołujące stan epidemii, dopóty będzie obowiązywał  ustawowy przywilej dwóch dni wolnego dla krwiodawców. 

Więcej o: