Narodowa Strategia Onkologiczna - wyjaśnijmy pokrótce, co to jest

Narodowa Strategia Onkologiczna to wieloletni rządowy program restrukturyzacji polskiej onkologii, mający na celu poprawę sytuacji zarówno pacjentów, jak i lekarzy-onkologów oraz innych pracowników służb medycznych, zajmujących się wykrywaniem i leczeniem raka.

Więcej artykułów o zdrowiu przeczytasz na głównej stronie Gazeta.pl.

Według danych Ministerstwa Zdrowia w Polsce co roku na choroby nowotworowe zapada ponad 160 tysięcy osób, a umiera około 100 tysięcy. Obecnie w naszym kraju żyje niemal milion osób, u których zdiagnozowano lub wyleczono raka. W ciągu najbliższych pięciu lat liczba pacjentów onkologicznych może wzrosnąć o 15 proc., a w czasie 10 lat aż o 28 proc. - tak wyglądają oficjalne dane.

Narodowa Strategia Onkologiczna (NSO) to wieloletni program rządowy, zmierzający do reformy polskiej onkologii. Został zaplanowany na lata 2020-2030 i ogłoszony w formie uchwały. Twórcy programu obrali sobie za cel stworzenie kompleksowego planu walki z chorobami nowotworowymi w naszym kraju. Strategia została opracowana przez działający przy ministrze zdrowia, Zespół do spraw Narodowej Strategii Onkologicznej.  

- NSO wytycza kierunki rozwoju systemu opieki zdrowotnej w zakresie onkologii, wskazując na 5 obszarów strategicznych, kluczowych dla poprawy skuteczności terapii onkologicznych i dostosowania rozwiązań systemowych do potrzeb pacjentów z chorobą nowotworową - czytamy w dokumencie.

Jako kluczowy cel Narodowej Strategii Onkologicznej autorzy wymieniają wzrost odsetka osób przeżywających 5 lat po zakończeniu terapii. Ponadto realizacja strategii ma zwiększyć wykrywalność nowotworów na wczesnym etapie rozwoju, a także poprawić jakość życia pacjentów w trakcie i po ukończonym leczeniu. 

Pięć obszarów działania Narodowej Strategii Onkologicznej

W dokumencie mówi się o pięciu obszarach działania, w których konieczne jest prowadzenie zmian lub intensyfikacja działań, tak aby polepszyć sytuację pacjentów onkologicznych oraz zajmujących się nimi lekarzy.

1. Inwestycje w kadry medyczne: chodzi tutaj o działania mające na celu zwiększenie liczby lekarzy specjalistów w dziedzinie onkologii i lekarzy pokrewnych specjalności oraz poprawę jakości kształcenia kadry medycznej.

2. Inwestycje w edukację dotyczące stylu życia to między innymi wprowadzenie regulacji prawnych związanych z ograniczeniem palenia tytoniu, walka z otyłością, ochrona przeciw promieniowaniu UV, a także kształtowanie postaw prozdrowotnych u dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Jako priorytet wymienia się też propagowanie szczepień przeciwko HPV dla dziewcząt i chłopców oraz włączenie lekarzy POZ i medycyny pracy w działania prewencyjne.

3. Inwestycje w pacjenta to zwiększenie dostępności badań przesiewowych oraz wprowadzenie nowych i poprawa jakości realizowanych już badań. Ponadto zapowiadane jest zwiększenie zaangażowania zespołów POZ i medycyny pracy w promocję badań przesiewowych.

4. Inwestycje w naukę i innowacje oznaczają wsparcie badań naukowych w onkologii, większy udział pacjentów onkologicznych w badaniach klinicznych, dostęp do innowacyjnych terapii, zwiększenie liczby leków refundowanych.

5. Inwestycje w system opieki onkologicznej. Postulaty dotyczą wdrożenia Krajowej Sieci Onkologicznej, utworzenia podmiotów wyspecjalizowanych w diagnostyce i leczeniu wybranych nowotworów, zapewnienia najwyższej jakości standardów diagnostyki i leczenia dla wszystkich pacjentów onkologicznych. Ponadto postulowane jest zwiększenia dostępu do nowoczesnej aparatury medycznej, poprawa infrastruktury szpitali, rozwój opieki rehabilitacyjnej, paliatywnej i hospicyjnej, poprawa jakości życia pacjentów onkologicznych i dążenie do życia bez bólu oraz uruchomienie Narodowego Portalu Onkologicznego.

Na te działania rząd przewidział kwotę wynoszącą 5 mld 100 mln zł. Źródłem finansowania inwestycji i koniecznych działań w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej jest budżet państwa.

Zobacz wideo Zaawansowane stadium raka płuca? To wciąż nie wyrok

Źródła: Gov.pl,

Więcej o: