Znaleziono nowy sposób na walkę z nowotworami odpornymi na immunoterapię

W odwróceniu oporności nowotworu na immunoterapię może pomóc gwadecytabina w połączeniu z pembrolizumabem. Nowa kombinacja leków daje szansę na pokonanie choroby tej grupie pacjentów z rakiem płuc i innymi nowotworami, wobec których medycyna była dotąd bezradna - donosi The Institute of Cancer Research.

Immunoterapia wydaje się być obecnie jedną z najbardziej obiecujących metod leczenia nowotworów, ale niektórzy chorzy na nowotwory są na nią odporni. Jeśli farmakoterapia, chemioterapia, radioterapia lub inne znane dotąd metody walki z rakiem okażą się u nich nieskuteczne, zwykle nie mają większych szans na pokonanie choroby. Wkrótce może się to zmienić.

Na łamach "Journal for ImmunoTherapy of Cancer" naukowcy z The Institute of Cancer Research w Londynie oraz The Royal Marsden NHS Foundation Trust przedstawili wyniki badań, które wskazują, że nowa kombinacja leków immunoterapeutycznych może pomóc powstrzymać rozwój zmian nowotworowych u tych pacjentów onkologicznych, którzy dotąd nie reagowali na immunoterapię.

"Połączenie immunoterapeutycznego pembrolizumabu i gwadecytabiny, czyli tzw. środka hipometylującego DNA nowej generacji, powstrzymało rozwój raka u ponad jednej trzeciej pacjentów włączonych do wczesnej fazy 1 badania" — donosi "The Guardian".

Gwadecytabina i pembrolizumab — nowa kombinacja leków może pomóc odpornym na immunoterapię

W trakcie trzyletnich badań zastosowano kombinację guadecytabiny i pembrolizumabu w leczeniu 34 pacjentów onkologicznych m.in. z rakiem płuc, piersi, jelita i prostaty. 30 z nich przeanalizowano pod kątem aktywności immunologicznej i wzrostu nowotworu. Co trzy tygodnie chorzy otrzymywali gwadecytabinę (przez cztery dni z rzędu) oraz pembrolizumab (jednokrotnie). 

Trzy piąte grupy (około 60 proc.) było opornych na immunoterapię przed badaniem. Spośród nich prawie cztery na dziesięć osób (39 proc.) nie zachorowało po zażyciu zaproponowanej im kombinacji leków.

Nowa terapia wydaje się szczególnie korzystna dla chorych na raka płuc. Spośród osób opornych na immunoterapię, u połowy badanych udało się powstrzymać postęp nowotworu przez 24 tygodnie lub dłużej.

Mamy nadzieję, że jeśli te efekty zostaną potwierdzone w innych grupach pacjentów podczas kolejnych badań, gwadecytabina i pembrolizumab będą mogły pomóc w rozwiązaniu problemów z opornością na immunoterapię, którą obserwujemy w przypadku wielu nowotworów

- powiedział prof. Johann de Bono z The Institute of Cancer Research, konsultant medyczny i onkolog ze szpitala Royal Marsden w Londynie, a także kierownik grupy badawczej, której udało się dokonać istotnego dla onkologii odkrycia.

źródło: The Institute of Cancer Research / The Journal for ImmunoTherapy of Cancer The Guardian

Więcej o: