Zawarcie małżeństwa lub uzyskanie stopnia naukowego zwiększa szanse mężczyzn na przeżycie kobiet

Pomimo tego, że kobiety mają dłuższą oczekiwaną długość życia niż mężczyźni, nie wszystkie kobiety przeżywają mężczyzn. Zresztą, jak dowodzą badania, dzisiaj w większości krajów rozwiniętych ludzie umierają w podobnym wieku. Różnice w średniej długości życia kobiet i mężczyzn powoli maleją, a zależy to - między innymi - od... stanu cywilnego oraz wykształcenia mężczyzn.

Więcej artykułów o zdrowiu przeczytasz na głównej stronie Gazeta.pl.

Aby sprawdzić, jakie jest prawdopodobieństwo, że mężczyzna przeżyje kobietę, naukowcy sięgnęli po statystykę przeżycia, dzięki czemu mogli określić ilościowo szanse mężczyzn na dłuższe życie w kilku populacjach, a także w czasie. Statystyka przeżycia mierzy prawdopodobieństwo, że osoba z populacji o niskiej średniej długości życia będzie żyła dłużej niż osoba z populacji o wysokiej średniej długości życia. W przypadku tego badania chodziło o prawdopodobieństwo przeżycia kobiet przez mężczyzn.

Analizie poddano dane z 200 lat, badając różnice w śmiertelności między płciami w 199 populacjach z każdego kontynentu od 1751 do 2020 roku. Naukowcy znaleźli dowody, że w badanym okresie jeden-dwóch mężczyzn na czterech żyło dłużej niż kobieta, z którą go losowo sparowano (nie były to partnerki czy żony lecz przypadkowe kobiety z tej samej populacji).

- Od 1850 r. od 25 do 50 proc. mężczyzn, którzy żyli w dowolnym momencie i we wszystkich populacjach, przeżyło kobiety - taka jest konkluzja z badań.

Gdy badacze przyjrzeli się bliżej danym historycznym doszli do wniosku, że prawdopodobieństwo przeżycia mężczyzn przez kobiety różni się w zależności od ich stanu cywilnego i wykształcenia.

Autorami tych badań są eksperci z Uniwersytetu Południowej Danii, a z wynikami można się zapoznać na łamach czasopisma "BMJ Open".

Jest 40 proc. szans, że mężczyzna będzie żyć dłużej niż kobieta

Skąd się biorą różnice w średniej przewidywanej długości życia kobiet i mężczyzn? Po pierwsze mężczyźni częściej niż kobiety giną wcześnie w wyniku nieszczęśliwych wypadków lub zabójstwa, najczęściej gdy mają 20-30 lat. Prowadzą też bardziej ryzykowny tryb życia, palą papierosy oraz nadużywają alkoholu, co skraca im życie, przyczyniając się do rozwoju różnych typów raka, a brak dbałości o dietę i nadwaga prowadzą do chorób układu krążenia.

Do długości życia jednostki przyczyniają się czynniki biologiczne, środowiskowe i behawioralne. Wśród nich wyróżnia się... stan cywilny. Otóż, jak dowodzą badacze, żonaci mężczyźni mają większe szanse żyć dłużej.

- W Stanach Zjednoczonych w latach 2015-2019 prawdopodobieństwo przeżycia kobiet przez żonatych mężczyzn wynosiło 39 proc. W przypadku samotnych mężczyzn prawdopodobieństwo wyniosło 37 proc., a zatem było niższe - czytamy w artykule.

Drugi ważny czynnik, sprzyjający długowieczności mężczyzn, to wykształcenie. Prawdopodobieństwo, że mężczyźni przeżyją kobiety, wynosiło 43 proc. dla mężczyzn z wyższym wykształceniem i 39 proc. dla mężczyzn, którzy nie mieli matury.

- Jeżeli mężczyzna ma wykształcenie wyższe, jest bardziej prawdopodobne, że przeżyje kobietę z dyplomem ukończenia szkoły średniej, a jeszcze bardziej prawdopodobne jest, że przeżyje kobietę bez dyplomu ukończenia szkoły średniej - piszą badacze.

Naukowcy przewidują, że niebawem różnice w długości życia pomiędzy płciami, będą się zmniejszać i coraz więcej mężczyzn będzie żyło równie długo jak kobiety. Przede wszystkim dlatego, że wzrasta wśród nich świadomość, jak ważna jest dbałość o zdrowie przez całe życie i unikanie zachowań, które rujnują organizm, a także coraz wyższy poziom usług medycznych. Już dziś w większości krajów rozwiniętych ludzie umierają w podobnym wieku.

- Chociaż oczekiwana długość życia mężczyzn jest generalnie niższa niż oczekiwana długość życia kobiet, a śmiertelność mężczyzn jest zwykle wyższa we wszystkich grupach wiekowych, mężczyźni mają duże szanse na przeżycie kobiet. Odkrycia te podważają ogólne przekonanie, że „mężczyźni nie żyją tak długo jak kobiety" i ujawniają bardziej zniuansowaną nierówność długości życia między kobietami a mężczyznami - czytamy w podsumowaniu badań.

Zobacz wideo Co roku 8 millionów osób umiera przez papierosy

Źródła: BMJ Open, MedicalNewsToday.com

Więcej o: