Niektóre drobnoustroje jelitowe mogą wpływać na ryzyko udaru mózgu

Naukowcy zidentyfikowali 26 gatunków bakterii jelitowych, które są w jakiś sposób powiązane z ryzykiem udaru niedokrwiennego mózgu. Przy czym tylko 5 z nich rzeczywiście szkodzi, pozostałe mikroorganizmy pełną prawdopodobnie ochronną rolę. Oznacza to, że przed medycyną otwiera się pole do nowych terapii.

Więcej na temat zapobiegania udarowi mózgu przeczytasz na głównej stronie Gazeta.pl.

Na European Stroke Organisation Conference (ESOC) w Lyonie (Francja) badacze z Sant Pau Research Institut w Barcelonie (Hiszpania) przedstawili wyniki najnowszych badań nad czynnikami ryzyka udaru mózgu. Po zsekwencjonowaniu DNA mikroorganizmów obecnych w kale doszli do wniosku, że niektóre z bakterii jelitowych mogą być istotnie powiązane z chorobą naczyniową mózgu.

Zmiany w mikrobiomie jelitowym a choroby sercowo-naczyniowe

Już wcześniejsze badania wskazywały, że mikroflora jelitowa może być w jakiś sposób powiązana z zaburzeniami w pracy mózgu spowodowanymi narastaniem blaszki miażdżycowej w tętnicach. Naukowcy odkryli też, że skład mikrobiomu jelitowego pacjentów po udarze różni się od mikrobiomu zdrowych osób. Teraz hiszpańscy naukowcy skoncentrowali się na szukaniu takich szczepów bakterii jelitowych, które mogą być powiązane z szybszym zdrowieniem po udarze mózgu.

W tym celu przebadano próbki kału pochodzące od 89 pacjentów, którzy przeszli niedawno udar niedokrwienny mózgu oraz - dla porównania - próbki pobrane od zdrowych osób.

- Zidentyfikowaliśmy nowe grupy bakterii związane z wyższym ryzykiem wystąpienia udaru w ostrej fazie po sześciu i po 24 godzinach. Zidentyfikowaliśmy również jedną klasę, jeden rodzaj i jeden gatunek bakterii związany ze słabymi wynikami czynnościowymi po trzech miesiącach od udaru niedokrwiennego - wyjaśniał dr Miquel Lledós podczas konferencyjnego wystąpienia.

Oznacza to, że dzięki wiedzy o roli określonych gatunków bakterii w procesach regeneracyjnych mózgu, będzie można opracować terapie mogące albo zapobiegać udarowi, albo wspierać leczenie. Być może już niedługo w leczeniu pacjentów po udarze pomoże specjalnie opracowana dieta lub tak zwany przeszczep kału, czyli wprowadzenie do organizmu chorego spreparowanej próbki zdrowej mikrobioty jelitowej.

Zobacz wideo Czy bakterie jelitowe wpływają na nasze zachowanie [NaZdrowie]

Jak ważny jest skład mikrobioty jelitowej

Na konferencji można też było zapoznać się z innym badaniem, w którym też szukano związków pomiędzy składem mikrobioty jelitowej a udarem mózgu. To badanie zostało zrealizowane w Yale University w Connecticut (Stany Zjednoczone). Wzięto w nim pod uwagę dane medyczne pochodzące od 2300 osób biorących udział w specjalnym projekcie badawczym, w którym przeanalizowano dokładnie skład mikrobioty jelitowej, korzystając z narzędzi oferowanych przez genetykę. Kolejne źródło danych to duże badanie (34 tys. uczestników), w którym skupiono się na analizie genów, o których wiadomo, że są powiązane ze składem flory jelitowej. Naukowcy poszukiwali powiązań pomiędzy tymi konkretnymi genami a udarem niedokrwiennym mózgu.

W efekcie odkryli, że co najmniej 26 gatunków bakterii może być istotnie związana z udarem mózgu, przy czym 5 z nich zwiększało ryzyko choroby. Jednak zdecydowana większość działała ochronnie - naukowcy zauważyli, że ich obecność wiązała się z niższym ryzykiem udaru mózgu.

- Bakterie mogą uwalniać toksyny do krwi, mogą również wytwarzać pewne białka, które zakłócają procesy fizjologiczne. Istnieje również coś, co nazywamy osią mikrobiota-jelito-mózg. Jest to dwukierunkowa droga między mózgiem a mikrobiomem, w której mózg wpływa na jelita poprzez nerwy, a mikrobiom z kolei wpływa na narządy, w tym mózg, głównie poprzez zmianę ciśnienia krwi - wyjaśnia Cyprien Rivier, jeden z autorów badania.

Następnym krokiem naukowców będzie rozpoznanie mechanizmów, które za tym stoją. Celem jest opracowanie nowym metod zapobiegania udarom mózgu oraz ich leczenia.

Źródła: The Guardian, eso-conference.org

Więcej o: