Oksytocyna - to dzięki niej z wiekiem stajemy się bardziej życzliwi i zadowoleni z życia

Uwalnianie oksytocyny, czyli hormonu szczęścia, pod wpływem bodźców emocjonalnych, wzrasta wraz z wiekiem. Dzięki temu rośnie nasza skłonność do zachowań prospołecznych, chęć niesienia pomocy oraz zadowolenie z życia.

Więcej na temat wpływu hormonów na nasze samopoczucie przeczytasz na głównej stronie Gazeta.pl.

Zachowania społeczne i reakcje emocjonalne zmieniają się z wraz z wiekiem, podobnie jak zmianie ulegają też inne aspekty naszego życia. Wyraźnie jednak widać, że starsze osoby są zwykle bardziej życzliwe i chętniej pracują na rzecz innych. Badania prowadzone od 2009 roku w różnych regionach świata pokazały, że w porównaniu z młodszymi osobami, seniorzy więcej czasu poświęcają na wolontariat oraz przekazują większą część swoich dochodów na cele charytatywne. Widać też pozytywną zależność pomiędzy zaangażowaniem religijnym a chęcią niesienia pomocy innym osobom.

Naukowcy próbowali wyjaśnić ten wzrost prospołecznych zachowań starszych osób różnymi czynnikami. Są to, między innymi, umiejętność panowania nad emocjami, preferowanie intuicji zamiast chłodnej kalkulacji, a także czerpanie satysfakcji i poprawianie sobie nastroju poprzez wpatrywanie się w szczęśliwe twarze. Niektórzy eksperci doszli też do wniosku, że seniorzy są życzliwiej nastawieni do świata, ponieważ zwracają uwagę raczej na pozytywne niż na negatywne informacje. Potrafią też lepiej zrozumieć konflikty pomiędzy ludźmi. Za tymi korzystnymi zmianami, związanymi z naszym społecznym zachowaniem i emocjami w starszym wieku, może stać też... oksytocyna.

Prospołecznym zachowaniom towarzyszy hormon szczęścia

Dowodzą tego badania naukowe, przeprowadzone w Claremont Graduate University (USA). Badacze zaprosili do współpracy ponad 100 osób w wieku od 18 do 99 lat. Byli to studenci z Claremont Colleges, a także mieszkańcy kilku miast w południowej Kalifornii oraz członkowie niezależnych społeczności religijnych w okolicy Claremont. Wolontariusze najpierw wypełniali ankiety dotyczące ich opinii i postaw, a następnie oddawali próbkę krwi. Po tej procedurze pokazano im krótki film, przedstawiający historię ojca i jego dwuletniego, chorego na raka syna. Następnie ponownie pobrano próbki krwi.

Na kolejnym etapie badań uczestnicy mieli podjąć decyzję na temat pieniędzy. Po pierwsze, mieli podzielić się zarobkiem z innymi wolontariuszami, a po drugie przekazać dowolną kwotę na cele charytatywne. Ponadto ponownie oceniano ich prospołeczną postawę przy pomocy kwestionariusza, w którym pytano  czy w poprzednim roku przekazali pieniądze na cele charytatywne, w jakiej wysokości oraz czy pracowali już jako wolontariusze, a jeśli tak, to ile czasu poświęcili na bezinteresowną pomoc innym. Próbki krwi natomiast posłużyły do sprawdzenia poziomu hormonów, w tym hormonu oksytocyny w organizmie.

- Uczestnicy naszego badania, u których widzieliśmy najwięcej oksytocyny przekazywali wyższe kwoty na cele charytatywne, gdy mieli ku temu okazję, a także częściej angażowali się w pomoc innym osobom.  Oksytocyna była powiązana także z poziomem empatii przejawianej przez uczestników badania, a także z religijnością oraz z poziomem satysfakcji z życia - mówi Paul J. Zak, jeden z autorów badania.

- Wyniki naszych badań są zgodne z doświadczeniami wielu religii i filozofii, gdzie widać, że satysfakcja z życia rośnie wówczas, gdy pomagamy innym - dodaje naukowiec.

Zobacz wideo Oksytocyna: hormon, który niszczy stałe związki?

Uwalnianie oksytocyny rośnie wraz z wiekiem

Oksytocyna to hormon produkowany przez podwzgórze, skąd jest transportowany do tylnego płata przysadki mózgowej i wydzielany pod wpływem estrogenów. Oksytocyna zwana jest też hormonem miłości, bo to ona odpowiada za nasze przywiązanie do innych ludzi oraz za potrzebę bliskości. Najczęściej pamiętamy o roli oksytocyny podczas ciąży i porodu i o jej wpływie na rodzącą się więź pomiędzy matką a dzieckiem. Oksytocyna ma też wiele wspólnego ze stanem zakochania, zwiększa apetyt na seks, powoduje ponadto, że stajemy się bardziej empatyczni, hojniejsi i troskliwsi, wpływa na więzi społeczne. Teraz naukowcy odkryli, że uwalnianie oksytocyny zmienia się z wiekiem.

Nasze odkrycia wskazują, że uwalnianie oksytocyny wzrasta wraz z wiekiem, co pomaga seniorom podtrzymywać relacje społeczne i żyć spełnionym życiem

- piszą badacze.

Z wynikami tego doświadczenia można się zapoznać na łamach czasopisma "Frontiers in Behavioural Neuroscience".

Źródła: Frontiers, MedicalXpress.com

Więcej o: