Honorowy Dawca Krwi. Co trzeba zrobić, by uzyskać taki tytuł? Podpowiadamy

Honorowy Dawca Krwi to z pewnością osoba, która dzięki swojemu poświęceniu służy innym. Czasem wręcz ratuje ich życie. W jaki sposób można zostać krwiodawcą? Jakie przywileje się z tym wiążą?

Honorowy Dawca Krwi. Kto może nim zostać?

Tytuł Honorowego Dawcy Krwi przysługuje osobie, która bezpłatnie oddała krew i została zarejestrowana w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Przystąpienie do oddania krwi warunkowane jest jednak kilkoma wymaganiami odnośnie zdrowia potencjalnego krwiodawcy. Osoba chcąca oddać krew:

 • Jest w wieku od 18 do 65 lat;
 • Waży przynajmniej 50 kg;
 • W ciągu ostatnich sześciu miesięcy nie miała akupunktury, przekłucia uszu lub innych części ciała, nie robiła sobie tatuażu;
 • W ciągu ostatnich sześciu miesięcy nie miała zabiegów operacyjnych, endoskopii i badań diagnostycznych (np. gastroskopii lub laparoskopii);
 • W ciągu ostatnich sześciu miesięcy nie była leczona krwią i preparatami krwiopochodnymi.

Jednocześnie jest wyspana, zdrowa i bez objawów przeziębienia (nie przyjmuje leków). Przygotowanie do oddania krwi powinno polegać na zjedzeniu lekkiego posiłku i wypiciu ok. 2 l płynów w ciągu poprzedzającej doby. Należy mieć ze sobą dowód tożsamości. 

Oczywiście wykluczone jest oddawanie krwi po spożyciu alkoholu lub środków psychoaktywnych. W czasie 24 h przed oddaniem krwi powinno się też ograniczyć palenie.  

Honorowy Dawca Krwi. Ile krwi może oddać?

Ile krwi może oddać Honorowy Dawca Krwi? Jednorazowo jest to maksymalnie 450 ml. Warto przy tym dodać, że od mężczyzn krew może być pobierana maksymalnie sześć razy w ciągu roku. W przypadku kobiet pobrań może być mniej, bo tylko cztery. Konieczne jest to, żeby pomiędzy dwoma pobraniami krwi minęło przynajmniej osiem tygodni.  

Zobacz wideo 5 prostych badań, które ratują nam życie

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi. Komu przysługuje ten tytuł?

Regularne oddawanie krwi jest aktem bardzo cenionym społecznie. Nic dziwnego, bo przecież może ratować ludzkie życie. Osoby, które zrobiły to dość dużą liczbę razy, otrzymują więc tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi. Ile życiodajnego płynu trzeba oddać, aby otrzymać takie wyróżnienie? Przyznaje się je każdej kobiecie, która oddała 5 l krwi i każdemu mężczyźnie, który oddał 6 l krwi. Wraz z tytułem osobie takiej przysługuje stosowna odznaka i pewien pakiet przywilejów. 

Warto dodać, że szczególnie uhonorowane zostają osoby, które oddały 20 l krwi lub taką samą objętość innych składników. Otrzymują one odznakę "Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu".

Honorowy Dawca Krwi - przywileje

Jakie przywileje otrzymuje Honorowy Dawca Krwi? Osoba taka otrzymuje m.in.:

 • Zwolnienie od pracy w dniu, w którym udała się oddać krew. 
 • Zwrot utraconego zarobku (na zasadach przepisów prawa pracy).
 • Zwrot kosztów przejazdu do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
 • Posiłek regeneracyjny.
 • W przypadku dawców rzadkich grup krwi, osocza lub surowic diagnostycznych przysługuje dodatkowo ekwiwalent pieniężny, który wypłaca się za oddaną krew i powiązane zabiegi.
 • Możliwość odliczenia od podatku darowizny na cele krwiodawstwa. 

Dodatkowo osoby, które są Zasłużonymi Honorowymi Dawcami Krwi, uzyskują prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych w aptekach. Jednocześnie mają prawo do bezpłatnego zaopatrzenia w leki objęte wykazami do wysokości limitu ceny.  

Niestety, ale liczba krwiodawców w Polsce spada z roku na rok. Według danych w 2020 r. w całym kraju krew oddało ponad 570 tys. osób. To nieznaczny spadek w stosunku do lat poprzednich. W 2018 i 2019 było to za każdym razem prawie 615 tys. osób. Z pewnością pewien wpływ na to miała sytuacja pandemiczna. Warto jednak przypominać o tym, jak ważne jest oddawanie krwi. Służą temu różnorodne akcje. Ustanowiony został także Światowy Dzień Krwiodawcy, który przypada 14 czerwca.  

Zobacz też: Jak jest prawidłowa saturacja krwi. Kiedy i dlaczego mierzy się saturację krwi?

Więcej o: