Morfologia z rozmazem. Czym różni się to badanie od klasycznej morfologii?

Morfologia z rozmazem znajduje się wśród podstawowych i niezwykle ważnych badań diagnostycznych, jakie powinno się cyklicznie przeprowadzać. Morfologia z rozmazem to badanie, dzięki któremu można wykrywać choroby we wczesnych stadiach, przed pojawieniem się objawów klinicznych.

Morfologia a morfologia z rozmazem. Kiedy je wykonujemy?

Morfologia z rozmazem znajduje się wśród powszechnych badań krwi, polegających na ocenie ilościowej oraz jakościowej komórek krwi. Co to oznacza? Dzięki morfologii krwi obwodowej ustalić można:

 • liczbę erytrocytów, czyli krwinek czerwonych,
 • liczbę leukocytów, czyli krwinek białych,
 • liczbę trombocytów, czyli płytek krwi. 

Poprzez morfologię krwi obwodowej oblicza się również wartości wskaźników erytrocytarnych, wśród których wymienić można: MCV, MCH i MCHC. Te parametry określa się na podstawie wyników badania i są pomocne lekarzom w różnych kwestiach, takich jak określenie przyczyn anemii. Jeśli liczba białych ciałek krwi nie pokrywa się z normą, w organizmie mogą występować zaburzenia. Podstawowa morfologia a morfologia z rozmazem różnią się tym, że morfologia z rozmazem zlecana jest zwykle, gdy podstawowa morfologia krwi obwodowej wykazuje nieprawidłowe wyniki.

Morfologia z rozmazem: co to takiego?

Morfologia krwi z rozmazem to rodzaj badania morfologicznego, przy którym wykonuje się rozmaz krwi, czyli szczegółową analizę zawartości granulocytów w pobranej próbce. Morfologia z rozmazem pozwala na uzyskanie bardziej szczegółowych parametrów krwi, niż w przypadku podstawowej morfologii. Dzięki analizie wyniku badania takiego, jak morfologia z rozmazem możliwe jest wykrycie stanu zapalnego obecnego w organizmie, albo nawet choroby nowotworowej we wczesnym stadium. Wśród wskazań do przeprowadzenia morfologii krwi z rozmazem, wymienić można takie stany, jak:

 • uczucie ciągłego przemęczenia,
 • częste infekcje,
 • łatwe powstawanie siniaków, spowodowane nawet niewielkimi urazami,
 • utratę wagi mimo braku intensywnych ćwiczeń, czy diety odchudzającej. 

Morfologia z rozmazem to badanie, które warto wykonywać również w przypadku, gdy takie stany nie zachodzą, w celach profilaktycznych.

Zobacz wideo Morfologia u dziecka

Morfologia z rozmazem automatycznym i morfologia z rozmazem ręcznym

Morfologia z rozmazem automatycznym to badanie uniwersalne. W przypadku morfologii z rozmazem automatycznym to analizator hematologiczny dokonuje analizy krwi - liczy krwinki, a także analizuje zróżnicowanie białych krwinek na 5 populacji:

 • monocyty,
 • limfocyty,
 • neutrofile,
 • eozynofile
 • bazofile. 

Morfologia z rozmazem standardowo wykonywana jest metodą automatyczną. W przypadku, gdy wyniki wymagają pogłębienia, zaleca się wykonanie rozmazu manualnego, który pozwala na uzyskanie bardziej szczegółowych wyników. Morfologia z rozmazem ręcznym to z kolei badanie, w którym krew, po uprzednim rozprowadzeniu na płytce i odpowiednim wybarwieniu, badana jest przez laboranta przy użyciu mikroskopu. Manualnie wykonany rozmaz daje szczegółowy obraz układu białokrwinkowego, dzięki czemu możliwa jest dokładna ocena struktury składników krwi.

Morfologia z rozmazem: normy

To lekarz pierwszego kontaktu bądź specjalista powinien interpretować wynik badania, jakim jest morfologia z rozmazem. Normy dotyczące wyników morfologii mogą być pacjentom znane, jednak prawidłowe odczytanie i zinterpretowanie wyników morfologii możliwe jest jedynie w wykonaniu specjalisty. Normy dotyczące parametrów opisanych w morfologii krwi są silnie uzależnione m.in.: od wieku czy płci pacjenta. Wartości norm mogą również różnić się zależnie od metody stosowanej przez laboratorium, w której wykonywane było badanie.

Poziom płytek krwi wiąże się ze stanem układu jej krzepnięcia, zaburzenia związane z krwinkami białymi dają obraz stanu układu odpornościowego, natomiast parametry ściśle związane z czerwonymi krwinkami, takie jak hemoglobina czy hematokryt wiążą się z układem czerwonokrwinkowym.

W przypadku takiego badania, jak morfologia z rozmazem u dzieci, normy związane są z wiekiem - inaczej przedstawione są w przypadku noworodków niż w przypadku nastolatków. Wartości norm we wczesnym rozwoju człowieka zmieniają się dynamicznie, ponieważ dynamicznie rozwija się organizm.

Zobacz też: RDW - co oznacza ten parametr w morfologii. Kiedy przeprowadza się badanie. Normy

Więcej o: