MCV: co to za wskaźnik? Jakie są normy dla osoby dorosłej?

MCV to jeden z ważnych wskaźników, który widnieje wśród wyników badań krwi. Dostarcza on istotnych informacji na temat stanu zdrowia osoby poddającej się badaniu morfologii krwi.

MCV i morfologia. Czym jest morfologia krwi?

MCV to jeden z tajemniczych skrótów, który pojawia się wśród wyników morfologii krwi. Czym jest morfologia? Otóż jest to podstawowe badanie krwi, które wykonywać powinno się profilaktycznie przynajmniej raz w roku. Badanie to ma na celu ocenę komórek krwi w organizmie pod kątem ilościowym i jakościowym. Dzięki morfologii krwi jesteśmy w stanie dokonać ogólnej oceny stanu zdrowia badanego. Może ona służyć jako wskaźnik diagnostyczny bardzo wielu przypadłości.

Poza oceną liczby elementów krwi, morfologia zawiera również wartości różnych wskaźników, na podstawie których można badać proces tworzenia się nowych krwinek. To właśnie wśród tych wskaźników znajduje się MCV. Aby wykonać badanie morfologiczne, od pacjenta pobiera się próbkę krwi żylnej. Pobranie powinno odbywać się na czczo - badany nie powinien przyjmować pożywienia i płynów przez co najmniej 8 godzin przed badaniem. Zwykle na wyniki morfologii oczekuje się jeden dzień.

MCV: co to za wskaźnik?

Czym jest MCV? Co to oznacza? MCV to skrót od angielskich słów "mean corpuscular volume". Pokrótce mówiąc, jest to wskaźnik średniej objętości krwinki czerwonej. Parametr ten oblicza się przez podzielenie wartości hematokrytu przez liczbę erytrocytów (Ht/RBC). Liczba bezwzględna erytrocytów to liczba krwinek czerwonych obecna w danej objętości krwi, z kolei hematokryt to stosunek objętości krwinek czerwonych do objętości krwi. Jest to jeden z parametrów pozyskiwanych przy wykonywaniu morfologii krwi. Razem z pozostałymi wskaźnikami czerwonokrwinkowymi umożliwia dokładną interpretację wyniku morfologii. 

MCV: wyniki. Jaki powinien być?

MCV jest istotnym dla interpretacji wyników morfologii czynnikiem. Wyniki związane z tym parametrem umożliwiają diagnostykę niedokrwistości. Krwinki ze względu na wielkość podzielić można na następujące rodzaje:

 • małe krwinki, czyli mikrocyty;
 • krwinki prawidłowej wielkości, czyli normocyty;
 • duże krwinki, czyli makrocyty.

Na podstawie wyników badania określa się, czy mamy do czynienia z MCV powyżej normy, MCV w normie bądź MCV niskim. Wielkość krwinki ma tak duże znaczenie, ponieważ umożliwia określenie przyczyny niedokrwistości. Dzięki diagnostyce różnicowej niedokrwistości można wyróżnić typy niedokrwistości takie, jak: 

 • niedokrwistości mikrocytarne;
 • niedokrwistości normocytarne;
 • niedokrwistości makrocytarne.
Zobacz wideo test crp

MCV podwyższone: co to oznacza?

W przypadku, gdy w wynikach badania morfologicznego oznaczone jest MCV wysokie, oznacza to, że badanie wykazało obecność makrocytów, czyli krwinek o powiększonej objętości. Erytrocyty makrocytowe mogą wskazywać na anemię makrocytową. Zwykle ma to związek z niedoborem witaminy B12 i kwasu foliowego.

Wśród przyczyn niedoboru tych elementów można wskazać:

 • ich niską podaż,
 • zwiększone zapotrzebowanie organizmu,
 • zaburzenia wchłaniania,
 • stosowanie używek lub antykoncepcji hormonalnej. 

MCV podwyższone może być związane też ze schorzeniami takimi jak: niedoczynność tarczycy, anemia syderoblastyczna, przewlekłe choroby wątroby, czy zespoły mielodysplastyczne. MCV powyżej normy to zatem wskazówka, że w organizmie może rozwijać się choroba. Zwiększenie objętości krwinki czerwonej często poprzedza wystąpienie niedokrwistości. 

Co oznacza MCV niskie?

MCV niskie oznacza, że badanie wykazało obecność mikrocytów. Niska średnia objętość erytrocytów w większości przypadków wiąże się z typem anemii, który dotyka wielu osób, mianowicie niedokrwistości spowodowanej niedoborem żelaza. Niedobór żelaza może być spowodowany zbyt małą jego podażą z pożywieniem. Innymi z możliwych przyczyn mogą być:

 • zaburzenia wchłaniania,
 • krwawienia w okresie obfitych miesiączek,
 • utrata krwi poprzez rozmaite urazy. 

Anemia na skutek niedoboru żelaza bardzo często rozwija się u dzieci, kobiet w okresie ciąży, a także osób starszych. Obniżone MCV może wiązać się również z anemią chorób przewlekłych. 

Zarówno niedokrwistość mikrocytarna jak i niedokrwistość makrocytarna to schorzenia, których nie wolno bagatelizować. Jeśli zatem badanie morfologiczne wykazało MCV niskie lub MCV wysokie, lekarz powinien przeprowadzić dokładną analizę wszystkich wyników badania. Dopiero na podstawie całościowego wywiadu można orzec, czy mamy do czynienia jedynie z przejściową nieprawidłowością, czy wiąże się to z jakąś poważniejszą chorobą.

Zobacz też: RDW - co oznacza ten parametr w morfologii. Kiedy przeprowadza się badanie. Normy

Więcej o: