Skrzywienie kręgosłupa. Patologiczne zmiany krzywizny kręgosłupa

Skrzywienie kręgosłupa może mieć charakter fizjologiczny i wynikać z jego naturalnego kształtu lub patologiczny, gdy krzywizny te ulegają pogłębieniu ze względu na oddziaływanie różnych czynników.

Boczne skrzywienie kręgosłupa, czyli skolioza

Skrzywienie kręgosłupa to naturalna rzecz biorąc pod uwagę to, że jego budowa jest delikatnie esowata. Niemniej jednak coraz częściej dochodzi do sytuacji, kiedy te naturalne krzywizny ulegają deformacjom, przyczyniając się do powstawania patologicznych skrzywień kręgosłupa, które objawiają się m.in. w postaci różnorodnych wad postawy. Jednym z rodzajów skrzywienia kręgosłupa jest skolioza inaczej zwana bocznym skrzywieniem kręgosłupa. Zazwyczaj obejmuje ona piersiowy odcinek kręgosłupa albo obszar pomiędzy odcinkiem piersiowym a lędźwiowym, sprawiając, że kręgosłup przyjmuje kształt litery "S".  

Boczne skrzywienie kręgosłupa to skolioza. Jakie są przyczyny jej powstawania?

Jak już wiemy boczne skrzywienie kręgosłupa to skolioza, której głównych przyczyn powstawania upatruje się w nieprawidłowej postawie podczas siedzenia oraz braku aktywności fizycznej. Skolioza jest przypadłością najczęściej diagnozowaną u dzieci, u których uwidacznia się ona już na etapie wzrostu. Diagnoza dotycząca skoliozy nie powinna pozostać bez reakcji. Boczne skrzywienie kręgosłupa bez odpowiedniego leczenia może doprowadzić do powstania poważnych powikłań. Biorąc pod uwagę wiek dziecka, możemy wyróżnić skoliozę:

  • wczesnodziecięcą (pojawia się przed ukończeniem przez dziecko 3. roku życia)
  • dziecięcą (diagnozowana jest między 3. a 10. rokiem życia)
  • młodzieńczą (pojawia się w okresie dojrzewania).
Zobacz wideo Najczęstsze wady postawy u dzieci . Jak je leczyć?

Skolioza kręgosłupa. Jakie rodzaje wyróżniamy?

Boczne skrzywienie kręgosłupa może mieć różne odmiany. Skoliozę kręgosłupa dzielimy na dwa podstawowe rodzaje:

  • funkcjonalną - zazwyczaj dotyczy odcinka lędźwiowego kręgosłupa; może być odwracalna pod warunkiem ustąpienia przyczyny, która ją wywołała.
  • strukturalną - to rodzaj skoliozy, która jest trudniejsza do leczenia ze względu na trwałe zmiany w budowie kręgów, a czasem nawet całego kręgosłupa. Zmiany w obrębie kręgosłupa pociągać za sobą mogą zniekształcenie klatki piersiowej, które z kolei skutkować może problemami z oddychaniem i krążeniem krwi.

Skrzywienie kręgosłupa lędźwiowego. Objawy, które występują najczęściej

Skolioza może umiejscawiać się w różnych odcinkach kręgosłupa. Najczęściej skrzywienie dotyczy odcinka lędźwiowego, szyjno-piersiowego, piersiowego, piersiowo-lędźwiowego. Najczęstszym objawem jej pojawienia się jest nienaturalna krzywizna kręgosłupa. Zwykle widoczna jest ona dopiero po jakimś czasie - choroba toczy się więc w sposób niedostrzegalny gołym okiem. Diagnoza najczęściej stawiana jest podczas zwykłego badania kontrolnego lub podczas badań przesiewowych wśród dzieci i młodzieży. Niezwykle ważne jest, aby natychmiast podjąć działania lecznicze, gdyż nieleczone skrzywienie kręgosłupa może przyczynić się do:

  • pogłębienia nieprawidłowej postawy ciała
  • nieprawidłowego funkcjonowania narządów wewnętrznych: serca i płuc 
  • powstania przewlekłych dolegliwości bólowych pleców, żeber czy szyi.

Rodzaje skrzywienia kręgosłupa: kifoza i lordoza

Skolioza to tylko jeden z typów skrzywień, jakie występują w obrębie kręgosłupa u dzieci i dorosłych. Oprócz niej wyróżniamy także inne rodzaje skrzywień kręgosłupa:

  • kifoza, czyli tzw. "okrągłe plecy", to rodzaj skrzywienia kręgosłupa, w którym dochodzi do zaokrąglenia linii kręgosłupa w stronę grzbietową, dotyka ona odcinka krzyżowego i piersiowego kręgosłupa, a jej pochodzenie nie jest jednoznaczne. Jeśli stan odchylenia przekracza wartość 40-45 stopni na odcinku piersiowym albo krzyżowym mamy do czynienia z kifozą patologiczną, która musi być odpowiednio leczona, gdyż w innym wypadku może prowadzić do poważnych problemów z pracą narządów wewnętrznych
  • lordoza - to z kolei skrzywienie, które daje efekt łukowatego wygięcia kręgosłupa w stronę brzuszną. Fizjologicznie występuje w odcinku szyjnym i lędźwiowym. Zdarza się jednak, że krzywizna pogłębia się, stając się w ten sposób patologią. Jednym ze skutecznych sposobów walki z pogłębiającą się lordozą jest wykonywanie ćwiczeń rehabilitacyjnych.

Zobacz też: Garb - skąd się bierze, gdzie pojawia się najczęściej i jak się go pozbyć?

Więcej o: