Syndrom "białego fartucha" - co to takiego?

O efekcie czy też syndromie "białego fartucha" mówimy, gdy podczas pomiaru przeprowadzanego przez lekarza nasze ciśnienie skacze powyżej normalnego poziomu, co sugeruje nadciśnienie. Wtedy zwykle zleca się tygodniowe domowe badanie ciśnienia lub całodobowy monitoring.

Więcej tematów o zdrowiu na stronie głównej Gazeta.pl

Jeżeli nasze ciśnienie, badane przez personel medyczny, jest wyższe niż to uzyskiwane w pomiarach domowych, mamy do czynienia z syndromem zwanym "nadciśnienie białego fartucha". Taka sytuacja zdarza się mniej więcej raz na pięć przypadków. W wyniku stresu, którego czasem pacjent nawet nie jest świadom, w momencie badania w gabinecie lekarskim czy w laboratorium jego ciśnienie krwi wzrasta. W efekcie lekarz widzi odczyt, który zdaje się wskazywać na nadciśnienie tętnicze. Dopiero porównanie z wynikami uzyskanymi podczas pomiarów domowych lub 24-godzinnego automatycznego badania ciśnienia (tzw. holder), pokazuje rzeczywisty stan. Lekarze wiedzą o tym zjawisku i określają go mianem "efektu białego fartucha".

Zatem, jeżeli podczas badania lekarskiego nasze ciśnienie tętnicze jest wysokie, lekarz może dla jasności obrazu zlecić dodatkowe badania. Istnieją dwie metody pomiaru ciśnienia tętniczego, które dają dokładniejsze wyniki. Pierwsza z nich to pomiar domowy. Drugim sposobem jest 24-godzinny automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego.

Domowy pomiar ciśnienia tętniczego

Takich pomiarów dokonujemy w domu sami lub przy pomocy najbliższych, jeśli to potrzebne. Korzystamy przy tym z dostępnych na rynku ciśnieniomierzy. Uważa się, że pomiary wykonywane w spokojnych, domowych warunkach są obiektywne i w znacznej mierze pomagają w ustaleniu diagnozy, czy mamy do czynienia z nadciśnieniem, czy też tylko ze stresem. Wskazania domowe są zwykle nieco niższe od wyników uzyskiwanych w gabinecie, są też rozłożone w czasie, a więc pokazują ciśnienie w pewnej perspektywie czasowej.

Domowe pomiary ciśnienia muszą być jednak wykonywane należycie, a aparaty pomiarowe powinny być dobrze skalibrowane (kupując ciśnieniomierz sprawdźmy jego parametry i certyfikat producenta). Zwykle też dobre aparaty posiadają możliwość zapisania pomiarów w ich pamięci, co ułatwia potem analizę.

Zaleca się badanie ciśnienia na czczo i przed przyjęciem leku oraz dwa pomiary wieczorem przed kolacją. Takie domowe testy trwają tydzień, w niektórych przypadkach powtarza się cały cykl co trzy miesiące. Wynik otrzymujemy obliczając średnią ze wszystkich pomiarów (ale nie bierzemy pod uwagę danych z pierwszego dnia, które są zwykle zawyżone).

24-godzinny automatyczny pomiar ciśnienia

Ambulatoryjny pomiar ciśnienia tętniczego nosi też nazwę holtera ciśnieniowego. W tym przypadku pacjent nosi przez dobę specjalny aparat, które sam dokonuje pomiarów wiele razy na dobę (w dzień co 15 minut, w nocy co 30). Dodatkowo badana osoba prowadzi dzienniczek aktywności, gdzie zapisuje godziny aktywności fizycznej, odpoczynku, pory posiłków).

Zobacz wideo a choroba nie boli, ale bywa skutecznym zabójcą. Co możesz zrobić?
Więcej o: