Jak się dostać na odwyk alkoholowy? [leczenie, skierowanie, NFZ]

Jak się dostać na odwyk alkoholowy? Leczenie zamknięte jest jedną z najskuteczniejszych metod zwalczania uzależnienia alkoholowego. Warto rozwiać przy tym pewne wątpliwości, które odnośnie niego narosły.

Czym jest odwyk alkoholowy? 

Czym jest leczenie zamknięte alkoholizmu? Popularny odwyk jest w gruncie rzeczy kompilacją różnych terapii i zabiegów medycznych, których celem jest wydobycie danej osoby z nałogu. W powrocie do normalności pomaga choremu przede wszystkim uświadomienie sobie problemu. 

Jak pomóc osobie uzależnionej od leków? Jak rozpoznać uzależnienie? Jak pomóc osobie uzależnionej od leków? Jak rozpoznać uzależnienie?

Leczenie zamknięte alkoholizmu - czy to konieczność?

Panuje przekonanie, że odwyk to zawsze leczenie zamknięte alkoholizmu. W rzeczywistości terapia jest bardzo często przeprowadzana w ośrodku zamkniętym, bo sprzyja to jej skuteczności, czyli jest zgodne z dobrem pacjenta. Osoba poddawana leczeniu ma pełne wsparcie specjalistów. Mowa nie tylko o opiece medycznej, ale i wsparciu psychologicznym. Ostatni czynnik jest na pewnym etapie niezwykle ważny w kontekście tego, czy dana osoba wróci do picia, czy pozostanie trzeźwym alkoholikiem.   

W odwyku chodzi o to, żeby chory zrozumiał mechanizm uzależnienia. Terapia prowadzi do tego, by umiał odpowiedzieć sobie na pytanie: co sprawiło, że uzależniłem się od alkoholu? Opieka medyczna jest niezbędna przede wszystkim wtedy, gdy pacjent zacznie odczuwać objawy zespołu abstynencyjnego. Wówczas może wystąpić poważne zagrożenie zdrowia lub nawet życia. Kolejne etapy to nauka nowych schematów postępowania i kontrolowania pokus.  

Skierowanie na leczenie zamknięte NFZ a koszty leczenia

Ile kosztuje leczenie alkoholizmu, gdy posiada się skierowanie na leczenie zamknięte? NFZ lub Ministerstwo Zdrowia pokrywa wówczas koszty takiej terapii. W Polsce obowiązuje ustawa ''O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi'' i zgodnie z jej zapisami bezpłatne leczenie alkoholizmu przysługuje:

  • osobom uzależnionym ubezpieczonym lub nieubezpieczonym w NFZ
  • osobom współuzależnionym ubezpieczonym lub nieubezpieczonym w NFZ - chodzi o osoby pozostające z alkoholikiem w jednym gospodarstwie domowym, zwłaszcza współmałżonka i dzieci

Zgodnie z zapisami ustaw ''O ochronie zdrowia psychicznego" i  ''O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych" bezpłatne leczenie alkoholizmu przysługuje też osobom, które nie są ubezpieczone w NFZ. Wówczas koszty pokrywa Ministerstwo Zdrowia.

Istnieje także możliwość leczenia alkoholizmu w ramach lecznictwa w prywatnych ośrodkach. W przypadku wyboru takiej placówki na leczenie stacjonarne należy jednak liczyć się z dość dużym wydatkiem. Niekiedy jest to nawet kilkaset zł dziennie.

Zobacz wideo Zachorował, bo za dużo pił? To warto wiedzieć o marskości wątroby [NaZdrowie]

Odwyk alkoholowy na NFZ: ile trwa?

Ile trwa odwyk alkoholowy na NFZ? Leczenie tej strasznej choroby jest długotrwałe i składa się z różnych etapów. Jeśli mówimy o leczeniu stacjonarnym, to jego program jest uzależniony od programu, którym dysponuje dany ośrodek. Zwykle mówimy o okresie od 6 do 8 tygodni. 

Odwyk alkoholowy - skierowanie. Kto wydaje dokument? 

W jaki sposób dostać się na odwyk alkoholowy? Kto wydaje dokumenty? Skierowanie może wystawić nawet lekarz rodzinny lub internista. Oczywiście otrzymamy je także od psychiatry. Dokument jest ważny przez 14 dni od dnia wystawienia.  

Choroba alkoholowa, zwana także alkoholizmem lub toksykomanią alkoholową, to finalny stan długotrwałego nadużywania alkoholu Ketamina pomoże skończyć z nałogiem - wyniki badań są bardzo obiecujące

Odwyk alkoholowy - skierowanie. Czy może być wydane wbrew pacjentowi? 

Czy można być zmuszonym do tego, by odbyć odwyk alkoholowy? Skierowanie lekarskie nie jest jedyną drogą do leczenia stacjonarnego w ośrodku. Procedura w tym przypadku jest jednak dość długa. Zwykle zaczyna się od rodziny, która kieruje wniosek do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Należy zaznaczyć, że dla takiego wniosku muszą zaistnieć odpowiednie przesłanki wynikające z nadużywania alkoholu przez daną osobę:

  • rozkład życia rodzinnego
  • demoralizacja nieletnich
  • uporczywe uchylanie się od pracy
  • zakłócanie porządku publicznego

Komisja z kolei kieruje sprawę do sądu, który orzeka skierowanie danej osoby na leczenie lub postanawia o braku powodów dla zaistnienia takiego przymusu. Decyzję podejmuje się na podstawie opinii biegłych. Całe leczenie zasądzone w tym trybie trwa dwa lata. 

Zobacz też: Masz problemy z alkoholem? Przyczyny mogą być zapisane w genach

Więcej o: