Bezpłatne szczepienia przeciw grypie. Kto ma prawo do bezpłatnych szczepień

Grypa to poważna choroba wirusowa dróg oddechowych. Najwięcej chorych na grypę przypada na jesień i zimę, od października do marca/kwietnia. Niewłaściwie leczona grypa może mieć wiele groźnych powikłań, nierzadko grypa kończy się śmiercią. Choroby można uniknąć szczepiąc się. Kto może skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciw grypie.

Czym grozi zakażenie wirusem grypy?

Grypa jest szczególnie groźną chorobą dla dzieci, kobiet w ciąży, seniorów i osób z chorobami współistniejącymi. Niebezpieczeństwo nie polega na zakażeniu wirusem, ale na groźnych powikłaniach, które mogą pojawić się po chorobie. Najczęstsze powikłania pogrypowe to:

Aby uniknąć ciężkiego przebiegu choroby i groźnych powikłań, warto zaszczepić się przeciw grypie.

Osoby, które są uprawnione do bezpłatnych szczepień przeciw grypie nie muszą otrzymać skierowania od lekarza. Pacjent powinien się zgłosić się do jednego z punktu szczepień i umówić na dogodny termin. Przed szczepieniem należy jednak wypełnić oświadczenie, a następnie porozmawiać z lekarzem kwalifikującym do zabiegu. Warto pamiętać, że na szczepienie osoba powinna zgłosić się zdrowa, bez objawów ostrej infekcji i wysokiej gorączki.

Warto podkreślić, że przeciw grypie można zaszczepić się w tym samym czasie co przeciw COVID-19. Szczepienia przeciw grypie może być zrealizowane zarówno z pierwszą, jak i kolejnymi dawkami szczepionek przeciw COVID-19. 

embed

Zaświadczenie po szczepieniu przeciw grypie widocznie będzie w Internetowym Koncie Pacjent w zakładce „Profilaktyka"

Bezpłatne szczepienie przeciw grypie - dla kogo?

W tym roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia z 27 sierpnia 2021 r. z bezpłatnych szczepień będą mogły skorzystać następujące grupy:

 • Medycy i osoby zatrudnione w placówkach medycznych
 • Farmaceuci i pracownicy aptek
 • Diagności laboratoryjni
 • Nauczyciele akademicy i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami oraz inne osoby zatrudnione w uczelni
 • Studenci i doktoranci uczestniczący w zajęciach z udziałem pacjentów
 • Osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne
 • Pracownicy pomocy społecznej, w tym zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
 • Pacjenci:  zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego lub domowego, oddziału medycyny paliatywnej
 • Osoby przebywające w domu pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
 • Nauczyciele i inne osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
 • Funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych
 • Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego
 • Seniorzy, czyli osoby urodzone nie później niż w 1946 r.
Zobacz wideo Grypa: co roku groźna i lekceważona

Jak się chronić przed zachorowaniem na grypę?

Grypa przenoszona jest drogą kropelkową, dlatego tak ważne, żeby stosować się do zasad higieny osobistej. Podczas choroby należy pozostać w domu. Częste mycie rąk, wietrzenie pomieszczeń, stosowanie chusteczek higienicznych to proste środki,dzieki którym można ograniczyć transmisję wirusa. Podobnie jak w przypadku innych infekcji wirusowych, największym sprzymierzeńcem jest układ odpornościowy. Dbajmy o niego, żeby w sezonie jesienno-zimowym nie ułatwiać sprawy wirusowi grypy. Zbilansowana dieta bogata w warzywa i owoce, regularna aktywność fizyczna, odpowiednia ilość snu wzmacniają nasz układ odpornościowy.

Jednak to szczepienie jest najskuteczniejszą metodą zapobiegania zachorowaniu na grypę i pogrypowym powikłaniom. Szczepionka przeciw grypie „uczy" organizm jak walczyć z wirusem, wzmacnia układ odpornościowy. Ponadto zmniejsza ryzyko powikłań pogrypowych, ogranicza transmisję wirusa grypy i chroni osoby narażone na powikłania grypowe.

Zaszczepić można się od września do stycznia, ponieważ szczyt zachorowań przypada na styczeń-marzec. Pacjent zdąży nabyć odporność poszczepienną, która rozwija się już w  2-3 tygodnie od przyjęcia szczepienia.

Źródło: Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy

Więcej o: