Morsowanie: jak lodowata kpiel dziaa na nasz organizm? Czy morsowanie jest dobre dla wszystkich?

Morsowanie to kpiel lub zanurzanie w zimnej wodzie, za zimn wod uznaje si wod o temperaturze niszej ni 15 stopni Celsjusza. Morsowanie uprawia si od jesieni do wiosny w jeziorach, morzu lub rzekach. Czy morsowanie wzmacnia nasz ukad odpornociowy? Jakie korzyci zdrowotne daje morsowanie.

Morsowanie: jakie daje korzyci

Kpiel lub zanurzanie w lodowatej wodzie to sport ekstremalny. Istotnie wpywa na nasz system hormonalny, metabolizm, ukad krenia. Badania naukowe dowodz, e najlepsze efekty osigaj osoby, ktre regularnie pywaj. Nie mniej jednak kpiel w zimnej wodzie pomaga utrzyma organizm w zdrowiu. Jest kilka korzyci wynikajcych z morsowania.

Gwne korzyci morsowania to:

  • Poprawa ukadu krenia. Podczas przebywania w zimnej wodzie poszerzaj si yy i naczynia krwionone, dziki czemu poprawia si krenie krwi a w efekcie uzyskujemy wiksz wydolno ukadu sercowo-naczyniowego. 
  • agodzenie objaww astmy i chorb reumatycznych
  • Lepsza regulacja produkcji ciepa (termogeneza)
  • Poprawa kondycja skry, dziki usprawnieniu krenia krwi, skra jest lepiej odywiona i dochodzi do procesu pozbywania si z niej toksyn
  • Morsowanie to rwnie styl ycia, ruch na zewntrz, a to wpywa na likwidacj uczucia zmczenia I popraw nastroju.

Nie ma natomiast jednoznacznych dowodw naukowych potwierdzajcych wpyw morsowania na nasz ukad immunologiczny. Tak wic nie ma pewnoci, e morsowanie chroni nas przed infekcjami. 

Morsowanie - czy to aktywno dla kadego 

Zdaniem specjalistw z morsowania moe korzysta prawie kady. Literatura naukowa wskazuje nawet dzieci w wieku od trzech lat. Nie ma rwnie grnej granicy wieku. Jedynymi powanymi przeciwskazaniami s choroby przewleke, w tym nadcinienie ttnicze, niewydolno ukadu krenia, epilepsja, choroby mzgu. Nie oznacza to jednak, e choroby przewleke wykluczaj z lodowatych kpieli. Przed rozpoczciem morsowania koniecznie trzeba skonsultowa si z lekarzem.

Jak zacz morsowanie?

Dowiadczone morsy polecaj przygotowanie poprzez regularne branie zimnej kpieli lub prysznica. Naley to robi codziennie przez kilka minut. Dziki temu przyzwyczajamy organizmu do niskich temperatur, by unikn w przyszoci szoku termicznego.

Podczas morsowania warto pamita o kilku elementach garderoby, wana jest czapka, poniewa poprzez gow ucieka sporo ciepa. Mona rozway buty do morsowania. Wielu morsw uywa rwnie rkawiczek. 

Morsowanie - co robi przed wejciem do wody

Przed wejciem do wody bardzo wane jest zrobienie rozgrzewki. Dobrze rozgrzany organizm, da nam poczucie komfortu termicznego, nie bdziemy odczuwa zimna przed wejciem do wody. Eksperci polecaj wiczenia gimnastyczne, jazd na rowerze, bieganie. Podczas  biegania otwieraj si mae naczynka krwionone, krew jest pompowana do caego organizmu, tkanki nasycaj si tlenem, cay ukad krenia ulega wzmocnieniu. Zaleca si, by rozgrzewka trwaa ok. 20 minut, natomiast tempo i intensywno zale od kondycji i stopnia wytrenowania.

Przed morsowaniem nie wolno pi alkoholu. Nie ma te wielkiego sensu picie gorcych napojw.

Morsowanie: jak dugo powinna trwa pierwsza kpiel?

Pobyt w zimnej wodzie moe trwa od kilku sekund do kilku minut. Najwaniejszy jest sam moment zanurzenia. Eksperci polecaj zanurzenie caego ciaa. Jedn z zasad stosowanych wrd morsw jest zasada: ile stopni ma woda, tyle minut moemy w niej przebywa. Tak wi jeli temperatura wynosi 1 stopie, jestemy w wodzie do 1 minuty, 2 stopnie - pozosatjemy w wodzie do 2 minut.

Natomiast jak czsto moemy korzysta z kpieli w zimnej wodzie zaley od stopnia zaawansowania. W pierwszym roku zaleca si morsowanie raz w tygodniu. Warto korzysta z sauny, przynajmniej raz w tygodniu.

Czstotliwo korzystania z zimnych kpieli mona zwiksza stopniowo w miar jak stajemy si zaawansowani w tym sporcie.

Zobacz wideo Poradnik biegacza. Jak prawidowo wykona rozgrzewk?