Azytromycyna (sumamed) - właściwości leku, zastosowanie

Azytromycyna (sumamed) jest antybiotykiem makrolidowym, pochodną erytromycyny. Stosowana jest w leczeniu zakażeń, wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na azytromycynę.

Azytromycyna (sumamed) - charakterystyka ogólna

Jest to lek o działaniu przeciwbakteryjnym do stosowania ogólnego, antybiotyk makrolidowy z grupy azalidów. Mechanizm działania azytromycyny polega na hamowaniu syntezy białka w komórce bakteryjnej w wyniku przyłączenia się do podjednostki 50S rybosomu. W efekcie prowadzi to do zahamowania rozwoju komórki bakteryjnej. Jest  to więc substancja o działaniu bakteriostatycznym.

Nie działa na bakterie Streptococcus pneumoniae, paciorkowce beta-hemolizujące z grupy A, Enterococcus faecalis i Staphylococcus aureus, w tym metycylinooporny S. aureus (MRSA), które uzyskały oporność na makrolidy.

Lek dobrze się wchłania i szybko przenika z krwi do tkanek, gdzie uzyskuje duże stężenie. Ma długi okres półtrwania, dlatego czas leczenia jest krótki (1-5 dni).

Azytromycyna (sumamed) - zastosowanie

Lek stosuje się w następujących przypadkach:

 • zakażenia górnych dróg oddechowych: bakteryjne zapalenie gardła, zapalenie migdałków, zapalenie zatok
 • ostre zapalenie ucha środkowego
 • zakażenia dolnych dróg oddechowych: ostre zapalenie oskrzeli, zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, zapalenie płuc lekkie do umiarkowanie ciężkiego, w tym śródmiąższowe
 • zakażenia skóry i tkanek miękkich: róża, liszajec oraz wtórne ropne zapalenie skóry, rumień wędrujący - Erythema migrans (pierwszy objaw boreliozy z Lyme),
 • trądzik pospolity o umiarkowanym nasileniu (wyłącznie u dorosłych)
 • choroby przenoszone drogą płciową, w tym niepowikłane zakażenia wywołane przez Chlamydia trachomatis (nie dotyczy tabletek powlekanych 125 mg)

Azytromycyna jest skuteczna w leczeniu zakażeń gardła wywołanych przez paciorkowce.

Azytromycyna (sumamed) - dawkowanie i sposób podawania

W zakażeniach górnych i dolnych dróg oddechowych, w leczeniu paciorkowcowego zapalenia gardła, zapalenia ucha środkowego, w zakażeniach skóry i tkanek miękkich (z wyjątkiem Erythema migrans) całkowita dawka leku wynosi 30 mg/kg masy ciała, czyli 10 mg/kg masy ciała raz na dobę przez 3 dni.

W leczeniu rumienia wędrującego całkowita dawka wynosi 60 mg/kg masy ciała, podawana w następujący sposób: 20 mg/kg masy ciała pierwszego dnia terapii, następnie 10 mg/kg masy ciała raz na dobę od drugiego do piątego dnia leczenia.

Małym dzieciom podajemy tabletki, jeżeli już są w stanie je przełknąć. W pozostałych przypadkach daje się lek w postaci zawiesiny.

Azytromycynę należy podawać doustnie. Sumamed w postaci tabletek powlekanych 125 mg należy przyjmować raz na dobę, co najmniej jedną godzinę przed jedzeniem lub dwie godziny po posiłku. Tabletki trzeba połykać w całości.

Azytromycyna (sumamed) - przeciwwskazania, interakcje z innymi lekami

Stosowanie azytromycyny jest przeciwwskazane u pacjentów, u których występuje nadwrażliwość na azytromycynę, inne antybiotyki makrolidowe lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie należy stosować azytromycyny w leczeniu zakażonych ran oparzeniowych.

Interakcje z innymi lekami:

 • leki zobojętniające kwas solny
 • nelfinawir
 • karbamazepina
 • cymetydyna
 • cyklosporyna
 • doustne leki przeciwzakrzepowe typu kumaryny
 • digoksyna
 • pochodne ergotaminy
 • metyloprednizolon
 • terfenadyna
 • teofilina
 • zydowudyna
 • dydanozyna
 • ryfabutyna
 • cyzapryd
 • astemizol, triazolam, midazolam, alfentanyl

Badania wykazały, że azytromycyna przenika przez łożysko, ale nie powoduje uszkodzeń płodu. Jednakże nie przeprowadzono odpowiednich i dobrze kontrolowanych badań u kobiet w ciąży, dlatego będąc w tym stanie należy stosować ten antybiotyk tylko w ostateczności.

Lek przenika też do mleka w czasie laktacji, dlatego nie powinno się karmić piersią jednocześnie zażywając azytromycynę oraz do dwóch dni od kuracji.

Zobacz wideo Rzeki zalane antybiotykami. Normy przekroczone 300 razy

Azytromycyna (sumamed) - możliwe działania niepożądane

Rzadko obserwowano zaburzenia krwi i układu chłonnego, zaburzenia psychiczne, takie jak agresja, niepokój, nerwowość, lęk. Niezbyt często: zawroty głowy, senność, bóle głowy, drgawki (obserwowane również podczas stosowania innych makrolidów), zaburzenia smaku i węchu, utrata przytomności. Rzadko odnotowano też parestezje i astenię, bezsenność i nadmierną ruchliwość.

Rzadkie są także zaburzenia błędnika, zaburzenia widzenia, kołatanie serca, arytmie, obniżenie ciśnienia tętniczego, żołądka i jelit, śródmiąższowe zapalenie nerek, ostra niewydolność nerek, zapalenie pochwy, kandydoza.

Niezbyt często: reakcje alergiczne, w tym świąd i wysypka, bóle stawów.

Charakterystyczne objawy po przedawkowaniu antybiotyków makrolidowych to: przemijająca utrata słuchu, silne nudności, wymioty i biegunka.

Źródło: charakterystyka produktu leczniczego (ulotka)

Więcej o: