Budezonid: jak dziaa, kto nie powinien stosowa tego leku przeciwzapalnego

Budezonid jest silnym lekiem o miejscowym dziaaniu przeciwzapalnym i przeciwalergicznym. To syntetyczny kortykosteroid stosowany w astmie oskrzelowej, w przewlekej obturacyjnej chorobie puc, a take w leczeniu wrzodziejcego zapalenia jelita grubego, w chorobie Leniowskiego-Crohna, katarze siennym i w kilku innych schorzeniach.

Budezonid - jak dziaa ten lek

Budezonid to syntetyczny kortykosteroid dziaajcy przeciwzapalnie i przeciwalergicznie. Ma za zadanie powstrzyma stan zapalny objawiajcy si przekrwieniem bon luzowych, podranieniami, widem i wzmoonym wydzielaniem luzu w drogach oddechowych. Budezonid jest lekiem przeznaczonym do regularnego stosowania i wydawany jest na recept.

Mechanizm dziaania preparatu polega na hamowaniu lub pobudzaniu ekspresji (aktywnoci) tych genw, ktre powoduj powstawanie biaek prozapalnych. Leki do stosowania wziewnego na bazie budezonidu stosowane s w leczeniu astmy oskrzelowej oraz przewlekej obturacyjnej choroby puc (POChP) i innych chorb w przebiegu ktrych dochodzi do skurczu oskrzeli.

Kortykosteroid zatrzymuje proces zapalny toczcy si w oskrzelach poprzez zahamowanie syntezy i uwalniania czynnikw prozapalnych i mediatorw reakcji alergicznej, czyli cytokin, prostaglandyn, histaminy oraz leukotrienw. Zmniejsza ponadto przepuszczalno naczy krwiononych i obrzk oraz nadreaktywno oskrzeli, powoduje zmniejszanie si liczby komrek stanu zapalnego w bonie luzowej oskrzeli. Ma ponadto dobroczynny wpyw na odbudow uszkodzonych komrek w cianach oskrzeli.

Donosowa posta leku suy do leczenia alergicznego nieytu nosa (czyli kataru siennego), sarkoidozy, polipw nosa i obturacji przewodw nosowych.

Doustna posta leku stosowana jest w leczeniu agodnej i umiarkowanej postaci choroby Leniowskiego i Crohna.

Budezonid - dawkowanie i skutki niepodane

Dawki leku ustala lekarz. Lek do stosowania wziewnego przyjmuje si przy pomocy inhalatora doczonego do opakowania. Powinno si stosowa najmniejsz moliw skuteczn dawk, aby zmniejszy ryzyko wystpienia dziaa niepodanych. Lek stosuje si codziennie. Pierwsze efekty lecznicze odczulwane s po okoo szeciu godzinach, peen efekt po dziesiciu dniach.

W przypadku przyjmowania steroidw wziewnie moe doj do rozwoju kandydozy (zakaenie grzybicze). Aby zmniejszy ryzyko zakae grzybiczych naley po kadej inhalacji dokadnie puka jam ustn. To zapobiega ponadto podranieniu garda i chrypce, a take zmniejsza ryzyko skutkw oglnoustrojowych.

Leku nie naley stosowa u dzieci poniej szstego roku ycia z powodu braku danych na temat bezpieczestwa w tej grupie wiekowej. Brak jest take bada klinicznych dotyczcych stosowania tego leku u osb powyej 65 roku ycia.

Zobacz wideo Smog stwarza zagroenie nie tylko zim

Budezonid - przeciwwskazania

Ten produkt leczniczy nie moe by stosowany przez osoby nadwraliwe na budezonid lub jakkolwiek substancj pomocnicz. Nie wolno te bra budezonidu jeli cierpi si na czynn grulic puc.

Ponadto naley zachowa rodki ostronoci w przypadku utajonej grulicy puc oraz grzybicznych i wirusowych zakae drg oddechowych. Ze wzgldu na moliwo wystpienia zakaenia grzybiczego konieczne jest zachowanie ostronoci podczas leczenia pacjentw z takimi chorobami ukadu oddechowego jak rozstrzenie oskrzeli oraz pylica puc. W razie wystpienia skurczu oskrzeli naley niezwocznie przerwa podawanie leku.

Oglnoustrojowe dziaania kortykosteroidw:

 • zahamowanie czynnoci nadnerczy
 • nadmierne wydzielanie hormonw nadnerczy
 • zesp Cushinga
 • opnienie wzrostu u dzieci i modziey
 • zmniejszenie gstoci mineralnej koci
 • zama
 • jaskra
 • reakcje nadwraliwoci
 • objawy psychiczne i zmiana zachowania, w tym nadpobudliwo psychoruchowa
 • zaburzenia snu
 • lk
 • depresja lub agresja, zwaszcza u dzieci

rda: charakterystyka produktu leczniczego