Szczepionka przeciw grypie raz na cae ycie? Naukowcy s na dobrej drodze

Szczepimy si przeciw grypie co roku. To moe si zmieni. Naukowcy maj pomys jak stworzy szczepionk, ktra bdzie nas chroni przed wirusami grypy duej, ni jeden sezon.

Co roku atakuj nas rne typy wirusa grypy, w dodatku wirus szybko mutuje i co roku zagraa nam inny szczep lub szczepy. Producenci szczepionki musz wic ciga si z czasem. Na podstawie danych epidemiologicznych i wirusologicznych z oglnowiatowej sieci laboratoriw, WHO podaje co roku zalecenia dotyczce skadu szczepionki na nadchodzcy sezon. Sama szczepionka jednak nie zapewnia stuprocentowej ochrony przed zachorowaniem. Wpywa jednak na intensywno objaww grypy, po szczepieniu przechodzimy j agodniej. Jak si ocenia, skuteczno szczepionki przeciw grypie oscyluje pomidzy 40 a 60 procent, przy czym z roku na rok spada.

Coroczna szczepionka wzmacnia odporno na stare szczepy grypy

Dziki nowoczesnym technikom badania szczepionek naukowcy doszli do wniosku, e moliwe jest stworzenie takiej szczepionki na gryp, ktra bdzie aktywowa komrki odpornociowe odpowiadajce za dugotrwa ochron przed nowymi szczepami grypy. Pracuj nad tym badacze z Uniwersytetu Waszyngtona w St. Louis w stanie Missouri. Ich publikacja w czasopimie "Nature" pokazuje, e istnieje droga do ulepszonej szczepionki przeciw grypie, ktr moglibymy dostawa raz na cae ycie.

Rzecz w tym, aby zrozumie, jak dziaa ukad immunologiczny i dostosowa si do niego. Gdy w organizmie zagnieda si patogen po raz pierwszy, komrki odpornociowe znajduj go i przenosz do wzw chonnych, gdzie nastpuje proces nazywany "prezentacj antygenu" komrkom B (zwanych naiwnymi). Komrki B ulegaj aktywacji, dojrzewaj i zmieniaj si w komrki plazmatyczne zdolne do produkcji przeciwcia. Po zwalczeniu infekcji wikszo z nich obumiera. Ale nie wszystkie. Niewielka ich liczba kry nadal po organizmie, stajc si komrkami B pamici immunologicznej, czyli pamitajcymi antygen, z ktrym walczyy. Gdy znw natkn si na niego, pominita zostanie faza "prezentacji antygenu" i od razu dojdzie do powstania komrek plazmatycznych i szybkiej produkcji przeciwcia. Organizm zyskuje na czasie.

Coroczna szczepionka przeciw grypie wzmacnia istniejc ju odporno na stare szczepy (ta szczepionka zawiera zabite szczepy, ktre uznane zostay za najgroniejsze w poprzednim sezonie), ale pomija nowe, ktre tymczasem mogy si pojawi. W tym cay problem z malejc skutecznoci szczepionki na gryp - ten wirus ogromnie szybko mutuje. Mwic inaczej, szczepionka przeciw grypie sezonowej stymuluje przede wszystkim istniejce ju komrki B pamici.

Zobacz wideo Czy szczepionki chroni przed zachorowaniem?

Wzy chonne - kluczowe miejsce

W wzach chonnych zidentyfikowano tzw. orodki rozmnaania, w ktrych zachodzi proces aktywowania komrek odpornociowych. Od ochotnikw pobrano prbki krwi i z wzw chonnych po jednym, dwch, czterech i dziesiciu tygodniach od zaszczepienia ich czterowalentn szczepionk (chronic przed czterema rnymi szczepami wirusa grypy).

Analiza komrek odpornociowych wykazaa, e czteroskadnikowa szczepionka przeciw grypie spowodowaa u kilku uczestnikw badania powstanie nie tylko naiwnych komrek B, ale take komrek B pamici, czyli indukowaa dugotrwa ochron immunologiczn przeciwko nowym szczepom wirusa grypy.

Std konkluzja naukowcw:

Nasze badania pokazay, e szczepionka przeciwko grypie moe angaowa oba rodzaje komrek w orodkach rozmnaania w wzach chonnych. Nadal nie wiemy, jak czsto to si dzieje, ale jednak si zdarza, chocia rzadziej ni bymy tego chcieli. To oznacza, e uniwersalna szczepionka przeciw grypie musiaaby by nakierowana na pobudzanie orodkw rozmnaania w wzach chonnych.

rdo: MedicalXPress.com, Nature