Insulinooporno: przyczyny, objawy, leczenie. Jak wyglda diagnostyka insulinoopornoci?

Insulinooporno to coraz czciej wystpujca przypado. Dotyka ona czsto kobiety w modym wieku. Jak rozpozna jej objawy i na czym polega leczenie tego schorzenia?

Insulinooporno: jak rozpozna symptomy wiadczce o chorobie?

Jeste na zdrowej diecie, prowadzisz aktywny tryb ycia, dbasz aby w cigu tygodnia wiczy, a mimo to twoja waga nie spada? Mimo wielu wysikw, stara i wyrzecze nie moesz schudn? Do tego cigle czujesz si zmczona, zniechcona i senna. By moe powodem jest insulinooporno. Jak j rozpozna? Stan ten dotyka bardzo wielu kobiet w modym wieku. Czsto zrzucaj one kopoty z wag na karb zaniedba, ale kiedy okazuje si, e restrykcyjna dieta i wiczenia te nie pomagaj, wwczas warto skonsultowa si z lekarzem, gdy moe to by symptom obnionej wraliwoci organizmu na insulin, ktra jest hormonem regulujcym poziom cukru we krwi. Gdy organizm zbyt sabo reaguje na insulin, zaczyna produkowa hormon w coraz wikszych ilociach, co moe doprowadzi do rozwoju wielu powanych chorb, jak cukrzyca typu 2 czy tych dotykajcych ukadu sercowo-naczyniowego.

Zobacz te: Zawa serca: pierwsza pomoc w przypadku zawau

Insulinooporno: przyczyny schorzenia

Insulinooporno nie jest uznawana za chorob, ale za powane zaburzenie metaboliczne, ktre pozostawione bez kontroli medycznej moe przerodzi si w cukrzyc. Przyczyny insulinoopornoci upatruje si przede wszystkim w:

 • genetyce - cz osb, u ktrych wystpuj zaburzenia metaboliczne ma do nich predyspozycje genetyczne (np. zesp zmutowanej insuliny)
 • zaburzeniach hormonalnych - insulinooporno czsto towarzyszy schorzeniom, takim jak nadczynno tarczycy, zesp Cushinga, pierwotna nadczynno przytarczyc
 • przyjmowaniu lekw - preparatw przeciwwirusowych, lekw sterydowych, antybiotykw, czy antykoncepcji hormonalnej
 • nadwadze i otyoci - dua ilo tkanki tuszczowej wzmaga insulinooporno.

Insulinooporno: objawy, ktre najczciej wystpuj

Objawy towarzyszce insulinoopornoci nie s jednoznaczne i oczywiste. Powiza je mona z wieloma innymi schorzeniami, a czsto s zwyczajnie ignorowane i przypisywane przemczeniu i przepracowaniu. Do najczstszych symptomw zaburze metabolicznych nale:

 • cige zmczenie i senno,
 • zwikszony apetyt (epizody tzw. wilczego godu)
 • znaczny przyrost masy ciaa 
 • otyo brzuszna
 • nadcinienie ttnicze,
 • podwyszony poziom glukozy,
 • podwyszony poziom cholesterolu i trjglicerydw,
 • obnienie nastroju, rozdranienie.

Do czynnikw ryzyka wystpienia inulinoopornoci nale m.in.: wiek (wraz z nim wzrasta moliwo powstania insulinoopornoci), wysokokaloryczna dieta, brak aktywnoci fizycznej, cia, palenie tytoniu, przyjmowanie lekw diabetogennych (np. antykoncepcji hormonalnej).

Zobacz wideo Cukrzyca: problem narodowy, a wiemy o niej tak niewiele. Poznaj najwaniejsze fakty

Insulinooporno: diagnostyka. Jak wyglda?

W przypadku, gdy podejrzewamy u siebie insulinooporno lub towarzysz nam niepokojce objawy warto wykona diagnostyk, pierwszym jej krokiem bdzie udanie si do lekarza rodzinnego. Ten skieruje nas do endokrynologa, specjalisty zajmujcego si zaburzeniami hormonalnymi, ktry z kolei zleci szereg bada, a take zaleci kontrolowanie masy ciaa i cinienia ttniczego. 

Podstawowym badaniem w celu wykluczenia problemu z insulinoopornoci jest oznaczenie glukozy na czczo we krwi. Mona wykona take doustny test obcienia glukoz. Oba badania mog wykry tzw. stan przedcukrzycowy, ktry stanowi przesank do tego, e mamy problem insulinoopornoci. W takim wypadku zalecane s dalsze szczegowe badania. 

Insulinooporno: leczenie schorzenia

Niestety nie istnieje aden lek, ktry przeznaczony jest do leczenia insulinoopornoci. Stan ten mona kontrolowa stosujc waciw diet oraz wprowadzajc codzienn aktywno fizyczn. Jadospis powinien by tak skonstruowany, aby ograniczy moliwo duych wyrzutw insuliny. W tym celu naley stawia na produkty o niskim indeksie glikemicznym, czyli takie ktre nie powoduj gwatownego wzrostu poziomu glukozy po spoyciu. Warto skonsultowa si z dietetykiem, ktry pomoe ustali waciw diet i wskae, z ktrych produktw powinnimy bezwzgldnie zrezygnowa. 

Zobacz te: Paski testowe do glukometru: rodzaje, stosowanie