Niski puls - co to oznacza? Jak podnie niski puls

Prawidowy puls u dorosego czowieka powinien oscylowa pomidzy 60 a 100 uderze na minut. Niektre osoby maj z natury niszy puls, moe to by take efekt wytrenowania organizmu. Niski puls ponadto jest jednym z objaww bradykardii, czyli zbyt wolnej pracy serca.

Niski puls - co to oznacza?

Puls (ttno) jestemy w stanie sami wyczu, dotykajc palcami ttnicy promieniowej lub ttnicy szyjnej. Zwyczajowo puls badano te poprzez lekkie naciskanie naczynia krwiononego biegncego w nadgarstku. Aktualnie zaleca si badanie ttna na ttnicach szyjnych jako bardziej miarodajne. Odczuwalne pod skr lekkie pulsowanie to wanie nasze ttno, czyli odgos bicia serca przenoszony przez elastyczne cianki naczy krwiononych.

O niskim pulsie spoczynkowym mwimy, gdy wynosi mniej ni 60-100 uderze na minut, co jest norm dla dorosego czowieka, przy czym oznacza to puls w czasie prowadzenia normalnej aktywnoci. Niski puls moe wywoa u nas zawroty gowy, uczucie osabienia, a nawet omdlenie.

Normy wygldaj tak:

  • puls niemowlt - ok. 130 uderze na minut
  • puls starszych dzieci - ok. 100 uderze na minut
  • puls modziey - ok. 85 uderze na minut
  • puls dorosych - ok. 70 uderze na minut
  • puls starszych ludzi - ok. 60 uderze na minut

Niszy puls mamy zazwyczaj, gdy pimy. Jest to tzw. stan bradykardii fizjologicznej. Nisze ttno moe by take cech osb odpowiednio wytrenowanych, na przykad u nurkw. Puls poniej 60 uderze na minut to stan okrelany mianem bradykardii (rzadkoskurcz). Oznacza spowolnienie akcji serca.

Zobacz wideo Koatanie serca - kiedy si pojawia i co oznacza?

Niski puls - przyczyny

Niski puls bywa objawem zmian w naczyniach krwiononych, spowodowanych na przykad miadyc. Zbyt niskie ttno pojawia si take przy chorobie niedokrwiennej serca. Naley pamita, e puls zaley take od wieku. Osoby starsze maj zazwyczaj niszy puls (czasem poczone jest to z wysokim cinieniem), zwizany z osabieniem pracy serca.

Niski puls towarzyszy nastpujcym schorzeniom i stanom:

Niski puls to take niekiedy efekt zaywania lekw. Niektre medykamenty na nadcinienie, szczeglnie tzw. beta-blokery, powoduj spowolnienia akcji serca, a zatem w konsekwencji obnienie pulsu. Take leki stosowane w niewydolnoci serca, szczeglnie glikozydy naparstnicy.

Czym jest bradykardia?

Spowolnienie akcji serca, czyli bradykardia, jest stanem stanowicym zagroenie zdrowia, a nawet ycia. Jakie s objawy rzadkoskurczu?

Bradykardia moe wystpowa w dwch formach. Pierwsza to bradykardia fizjologiczna, ktra nie powinna budzi niepokoju. Bradykardia fizjologiczna moe wystpowa u sportowcw lub osb z wagotoni czyli nadmiern aktywnoci nerwu bdnego. Ukad krwionony jest w tym wypadku wydajny przy niskiej liczbie uderze i w peni zaspokaja potrzeby organizmu.

Za objaw chorobowy uwaa si bradykardi patologiczn. Chodzi tutaj o tzw. bradykardi zatokow oraz zaburzenia przewodnictwa. Zdarza si ponadto, e jest efektem dziaanie lekw. Symptomy to osabienie, mroczki, zawroty gowy, omdlenia i drgawki, a take dusznoci i problemy z koncentracj. Skrajnym skutkiem bradykardii jest zatrzymanie akcji serca.

W przypadku spowolnienia akcji serca podaje si choremu atropin. W stanie, ktry grozi zatrzymaniem pracy serca, stosuje si stymulacj przezskrn i podaje dopamin. Konieczne jest znalezienie przyczyny tego stanu i leczenie choroby podstawowej. Jeeli bradykardia okazuje si nieuleczalna pacjentowi wszczepia si rozrusznik serca.

Ponadto stosuje si rne metody obserwacji pacjenta, takie jak monitorowanie czynnoci serca (EKG), badania laboratoryjne, w tym oznaczanie poziomu hormonw tarczycy itp.