Naukowcy twierdz, e zdalna terapia poznawczo-behawioralna jest rwnie skuteczna jak face to face

Terapie prowadzone za porednictwem internetu czy telefonu okazay si by nie tylko popularne, ale i rwnie skuteczne, co psychoterapia bezporednia. A to jeszcze nie wszystkie jej zalety.

Terapia poznawczo-behawioralna prowadzona przy pomocy rodkw komunikacji elektronicznej, a wic e-maila, SMS-a, aplikacji internetowych i wideokonferencji, jest skuteczna i rwnie dobra jak ta prowadzona podczas bezporedniego spotkania przez terapeut - uwaaj naukowcy z Uniwersytetu McMaster (Hamilton, Kanada) po przeanalizowaniu kilkunastu bada.

Te badania rozpoczto jeszcze przed pandemi COVID-19, a wic zanim teleporady oraz internet zastpiy osobiste spotkania z lekarzami czy terapeutami. Terapi poznawczo-behawioraln (CBT -Cognitive Behavioral Therapy) wykorzystuje si gwnie w leczeniu zaburze psychicznych o podou depresyjnym bd lkowym.

Uwaano do tej pory, e najlepsza jest ta oparta na osobistym kontakcie pacjenta z terapeut, co dla niektrych chorych moe stanowi pewn przeszkod, chociaby natury technicznej. Kada sesja wymaga bowiem wizyty w gabinecie psychoterapeuty, spotkania tam innych osb itp. Niektre wymagania mogy te skutecznie zniechca pacjentw do regularnego odwiedzania terapeuty. Pandemia i zwizane z ni obostrzenia jeszcze bardziej utrudniy te bezporednie spotkania.

Badacze porwnuj skuteczno CBT i eCBT

Naukowcy dokonali przegldu 17 bada, porwnujcych terapie prowadzone osobicie przez terapeut z tymi, w ktrych uyto rodkw elektronicznych. Te badania prowadzone byy w latach 2003-2018 w Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii, Holandii, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii.

Brane pod uwag badania musiay by randomizowanymi kontrolowanymi badaniami oceniajcymi skuteczno kliniczn dowolnej formy eCBT w porwnaniu z bezporedni CBT. Brano pod uwag takie czynniki jak nasilenie objaww, dziaania niepodane, wyniki istotne klinicznie, ogln funkcjonalno eCBT, satysfakcj uczestnikw, jako terapii i przystpno cenow. Wyniki analizy opublikowao czasopismo medyczne "The Lancet".

Terapie prowadzone za porednictwem internetu czy telefonu okazay si by nie tylko popularne, ale i rwnie skuteczne, co psychoterapia osobista. Sprzyjaj temu, zdaniem naukowcw, elastyczno tej formy pomocy, a take moliwo zachowania prywatnoci, brak stresu zwizanego z podr, a take ominicie kosztw dodatkowych, takich choby jak koszty wielokrotnych przejazdw i parkowania. Pacjenci cenili sobie take to, e nie tracili czasu na dojazdy. Przebywanie w czasie terapii we wasnej przestrzeni dawao im te pewne poczucie bezpieczestwa.

Zobacz wideo Jak wspiera osob chor na depresj?

Depresja moe by leczona zdalnie. To przyszo opieki psychiatrycznej

Leczenie zdalne dziaa rwnie dobrze, jeli nie lepiej, jak to prowadzone osobicie

- mwi wspautorka bada Zena Samaan, profesor nadzwyczajny psychiatrii i neurobiologii behavioralnej na Uniwersytecie McMaster.

Autorzy badania uwaaj, e w sytuacji, gdy ronie liczba ludzi potrzebujcych pomocy psychologicznej, a jednoczenie mamy atwo dostpne i efektywne technologie, naley powanie rozway wykorzystanie ich do leczenia depresji.

- Terapie eCBT byy w powijakach okoo 20 lat temu, ale wraz z postpem technologii rozwijaj si w obiecujc now metod wiadczenia opieki psychiatrycznej. eCBT moe zwikszy dostp do ratujcych ycie terapii - pisz naukowcy.

rda: The Lancet, MedicalXpress.com