Posiew moczu - na czym polega badanie, kiedy si je wykonuje

Posiew moczu to jedno z bada laboratoryjnych pomagajcych w wykryciu problemw z ukadem moczowym. Badanie nie jest zaliczane to bada podstawowych i wykonywane jest na polecenie lekarza. Jak przygotowa si do posiewu moczu? Jak interpretowa wyniki?

Celem badania jest ocena ilociowa tzw. morfotycznych skadnikw moczu, czyli m.in. leukocytw, erytrocytw, soli mineralnych oraz bakterii i grzybw.

Posiew moczu to badanie polegajce na namnoeniu w laboratorium, na specjalnych poywkach, bakterii pochodzcych z prbki moczu. Badanie ma zidentyfikowa rodzaj bakterii, ktre s w badanej prbce, po to by okreli ich wraliwo na antybiotyki, czyli tzw. antybiogram. Dziki rozpoznaniu szczepu bakterii, ktry wywoa zakaenie ukadu moczowego mona dobra waciwy lek.

Posiew moczu lekarz zaleca w przypadku pacjentw, ktrzy zgaszaj si z takimi min. objawami jak: bolesne oddawanie moczu, czste oddawanie moczu, niepene oprnienia pcherza, uczucie parcia na mocz. Badanie to jest zalecane rwnie w przypadku gdy jest nieprawidowy wynik badania oglnego moczu.

Posiew moczu - przygotowanie do badania

Prawidowe przygotowanie prbki moczu wymaga przestrzegania kilku zasad, aby nie zafaszowa wyniku. Zdrowa osoba wydala jaowy mocz, natomiast okolice cewki moczowej s miejscami bytowania wielu drobnoustrojw. Przede wszystkim naley kupi jaowy pojemnik na mocz. Nie naley dotyka wewntrznych czci pojemniki i przykrywki.

Rwnie wane jest zadbanie o higien, przed pobraniem moczu naley dokadnie umy rce i miejsca intymne oraz osuszy je. Cigle musimy pamita, e przestrzeganie kadej z tych zasad jest konieczne, by unikn zanieczyszcze, a tym samym zafaszowania wyniku badania.

Prbk moczu naley odda rano, po przebudzeniu, poniewa wtedy w moczu jest  najwiksza liczba bakterii. Do pojemniczka powinien trafi rodkowy strumie moczu. Co to oznacza? Zaczynamy oddawa mocz i po chwili podstawiamy pojemnik, napeniamy go mniej wicej w  jednej trzeciej objtoci. Dziki tej technice minimalizujemy ryzyko zanieczyszczenia prbki drobnoustrojami, ktre bytuj w cewce moczowej.

Gotow prbk w cigu 2 godzin trzeba dostarczy do laboratorium. Jeeli jest to niemoliwe prbk trzeba przechowa w temperaturze od 4 do 8 stopni Celsjusza, jednak nie duej ni przez kilka godzin. Nie wolno zostawia prbki moczu w temperaturze pokojowej, poniewa powoduje to wzrost bakterii, a w konsekwencji faszywy wynik badania.

W przypadku, gdy pacjent nie ma moliwoci dostarczenia moczu w dniu pobrania zaleca si pobranie moczu na podoe transportowo-wzrostowe. Pojemnik z takim podoem podobnie jak zwyky pojemnik mona dosta w kadej aptece.

Posiew moczu — interpretacja wynikw

Generalnie wynik badania moczu moe by negatywny, albo pozytywny. Negatywny wynik oznacza, e mocz jest jaowy, nie stwierdzono w nim bakterii. Jest to podstawa do wykluczenia infekcji drg moczowych. Jeli jednak wystpuj objawy zakaenia, moe to wiadczy, e zostao ono wywoane bakteriami niewykrywalnymi podczas tego rodzaju badania

Pozytywni wynik badania moczu okrela rodzaj i liczb bakterii obecnych w moczu. Liczb bakterii przelicza si na 1 ml moczu. Jeli liczba bakterii wynosi ponad 100000 w 1 ml moczu - oznacza to infekcj. Do wyniku posiewu moczu dodawany jest zestaw antybiotykw wraz z informacj, ktre z nich s w stanie zwalczy wykryte bakterie.

Zobacz wideo