Azytromycyna (Sumamed), czyli antybiotyk stosowany w infekcjach bakteryjnych

Azytromycyna (Sumamed) to antybiotyk. Jej dziaanie polega na hamowaniu syntezy biaek bakteryjnych, dziki czemu moe ona zatrzyma postp danej choroby. Z powodzeniem uywa si jej w leczeniu bakteryjnych infekcji grnych drg oddechowych.

Azytromycyna: co to jest za lek i jak dziaa? Wskazania do stosowania

Azytromycyna jest zwizkiem chemicznym, wykorzystywanym w medycynie jako antybiotyk. Jej dziaanie polega na hamowaniu syntezy biaek bakteryjnych, co powoduje zatrzymanie postpu choroby. Azytromycyna dziki swoim waciwociom chemicznym bardzo dobrze koncentruje si w zakaonych tkankach. Cechuje j take stosunkowo dugi okres ptrwania. Azytromycyn stosuje si do zwalczania infekcji bakteryjnych wywoanych m.in. przez:

Widoczne jest wic, e lek ten znajduje swoje zastosowanie gwnie w leczeniu infekcji bakteryjnych grnych drg oddechowych oraz tych przenoszonych na drodze kontaktw pciowych. Najczciej lek stosuje si do zwalczania: zapalenia zatok, zapalenia oskrzeli, zapalenia puc, zapalenia garda, zapalenia ucha rodkowego, ale take przy rumieniu wdrujcym, ropnym zapaleniu skry, trdziku pospolitym, ropnym zapaleniu spojwek, zapaleniu cewki moczowej.

Zobacz te: COVID-19 i leki. Co pomaga chorym? Jak dziaaj stosowane rodki?

Przeciwwskazania, skutki uboczne oraz dziaania niepodane po zastosowaniu azytromycyny

Azytromycyna jak kady lek moe wywoa skutki uboczne lub dziaania niepodane. Nalee do nich bd:

Przeciwwskazaniem do zastosowania antybiotyku na bazie azytromycyny moe by:

 • nadwraliwo na antybiotyki z grupy makrolidowych
 • karmienie piersi
 • zaburzenia czynnoci wtroby i nerek
 • niewydolno krenia

Azytromycyny nie poleca si stosowa take u kobiet w ciy. Zdarza si jednak, e jest ona jedynym rodkiem, ktry moe poprawi stan zdrowia kobiety, wwczas musi ona podj decyzj o tym czy zastosowa lek mimo ryzyka wystpienia uszkodze u dziecka. 

Zobacz wideo Antybiotyki i zakaenia bakteryjne w ciy

Azytromycyna: cena antybiotykw

Azytromycyna jest dostpna w aptekach w wielu postaciach. Lekarz moe nam przepisa: tabletki, kapsuki, proszek lub granulat do sporzdzania zawiesiny. Antybiotyki na bazie azytromycyny wystpuj pod nastpujcymi nazwami handlowymi:

 • Azibiot, 
 • Azimycin
 • Aziteva,
 • Azithro-Mepha, 
 • Azithromycin-1A Pharma, 
 • Azithromycin-Ratiopharm,
 • Azitrin,
 • Azitrogen, 
 • AzitroLEK, 
 • Azitrox,
 • Azycyna,
 • Bactrazol, 
 • Canbiox, 
 • Macromax,
 • Nobaxin,
 • Sumamed, 
 • Zetamax

Dawkowanie azytromycyny powinno odbywa si zgodnie ze wskazaniami lekarza. Najczciej w przypadku chorb grnych drg oddechowych zaleca si dawk 500 mg raz dziennie przez trzy doby lub 500 mg jeden raz, a nastpnie 250 mg przez 4 doby. W przypadku chorb wenerycznych stosowana jest jednorazowa dawka 1 g. U dzieci dawkowanie tego antybiotyku jest uzalenione od masy ciaa. 

Cena leku waha si midzy 15 a 30 zotych i jest czciowo uzaleniona od stopnia jego refundacji. 

Sumamed: co to jest? jak dziaa? jakie s przeciwwskazania?

Sumamed jest to jeden z dostpnych na rynku preparatw bdcych antybiotykiem, w ktrym rol substancji czynnej peni azytromycyna. Jest to lek wydawany na recept.

Stosuje si go w leczeniu zakae grnych i dolnych drg oddechowych, ostrym zapaleniu ucha rodkowego, zakae skry i tkanek mikkich (ra, liszajec, wtrnie zakaone ropne zapalenie skry); rumienia wdrujcego (pierwszy objaw boreliozy).

Preparat Sumamed wystpuje w postaci tabletek 500 mg lub kapsuek 250 mg. Dawkowanie przedstawia si nastpujco:

doroli i dzieci o masie wikszej ni 45 kg:

 • zakaenia drg oddechowych, zapalenie ucha rodkowego, zakaenia skry i tkanek mikkich (z wyjtkiem rumienia wdrujcego): 500 mg raz na dob przez 3 dni;
 • rumie wdrujcy: w pierwszej dobie pojedyncza dawka 1 g, nastpnie od 2.-5. doby 500 mg raz na dob;
 • choroby przenoszone drog pciow: jednorazowo 1 g
 • trdzik pospolity o umiarkowanym nasileniu, wycznie u dorosych (to wskazanie dotyczy tylko preparatu w postaci tabletek 500 mg): 500 mg raz na dob przez 3 dni, nastpnie 500 mg raz na tydzie przez kolejnych 9 tygodni (zachowujc 7-dniowe odstpy pomidzy przyjmowanymi dawkami; w drugim tygodniu preparat naley przyj po 7 dniach od przyjcia pierwszej dawki).
 • dzieci do 45 kg, ktre potrafi pokn tabletk: stosuje si 10 mg/kg masy ciaa raz na dob przez 3 dni; wyjtek stanowi dawkowanie w leczeniu rumienia wdrujcego (pierwszy objaw boreliozy): w pierwszej dobie stosuje si 20 mg/kg masy ciaa w dawce pojedynczej, a nastpnie 10 mg/kg masy ciaa raz na dob przez 4 kolejne dni (od 2.-5. dnia).

Azytromycyna a koronawirus: czy antybiotyki zwalczaj koronawirusa?

Koronawirus wci jest tematem numer jeden na wiecie. Trwaj rozmaite badania, ktre maj pomc w wynalezieniu szczepionki, ale take skutecznego leku do walki z SARS-CoV-2 i chorob przez niego wywoywan - COVID-19. Pki co nie ma pewnych danych, ktre mwiyby o skutecznoci stosowania antybiotykw w walce z chorob wywoywan przez koronawirus. Przed epidemi zauwaono jednak, e azytromycyna wykazuje dziaania przeciwwirusowe (stosowano j z powodzeniem przy wirusowym zapaleniu oskrzeli).

We Francji odnotowano, e pacjenci, ktrzy w sposb agodny przechodz zakaenie, a ktrym podano hydroksychlorochin w poczeniu z azytromycyn szybciej zwalczali COVID-19. Jednak po przeprowadzeniu bardziej szczegowych bada nie udao si ostatecznie potwierdzi, aby hydroksychlorochina miaa pomaga w walce z koronawirusem.

Zobacz te: Setki bada, tysice testw. Nadzieje zwizane z hydroksychlorochin rozwiane