Tuste posiki zabijaj nasz koncentracj

Kiedy odczuwamy lk i niepokj, chtniej sigamy po tuste posiki ni po warzywa. Wystarczy tylko jeden wysokotuszczowy posiek, aby nasza uwaga i koncentracja wyranie si zmniejszyy.

Popoudniowe rozprzenie, ktre zdarza si nam po zjedzeniu lunchu, moe mie przyczyn do prozaiczn. Badania wskazuj, e nawet jeden posiek peen tuszczw nasyconych powoduje zmniejszenie koncentracji.

Tuszcze nasycone to przede wszystkim tuszcze zwierzce. Do najbogatszych rde takich tuszczw zalicza si miso, sery, maso, a take olej palmowy i kokosowy oraz tuste mleko i sery. Dietetycy nie polecaj nadmiaru tego typu posikw, poniewa to tuszcz odpowiedzialny jest na wzrost poziomu cholesterolu we krwi i wszelkie tego konsekwencje.

Po fast foodzie jest nam trudniej si skupi

Jak dziaa na nas posiek peen tuszczw nasyconych, a jak bogaty w tuszcze nienasycone? To byo przedmiotem bada, prowadzonych na Uniwersytecie stanu Ohio, w ktrych wzio udzia 51 kobiet. Test polega na ocenie uwagi i koncentracji kobiet po zjedzeniu dwch rodzajw posikw. Przekski byy tak skomponowane, aby naladowa zawarto da typu fast food, takich jak podwjny Burger King z serem, czy te Big Mac i rednie frytki z McDonald's.

Najpierw uczestniczki badania zostay przebadane przy pomocy tzw. testu cigego wykonywania (CPT - ang. continuous performance test). Jest to jeden z rodzajw testw neuropsychologicznych badajcych sta i selektywn uwag danej osoby. Jest kilka typw testw CPT, z ktrych jeden stosowany jest w diagnostyce ADHD. Testy CPT mog si rni pod wzgldem dugoci i rodzaju zastosowanego bodca. Badani maj do czynienia z powtarzalnym, nudnym zadaniem i musz utrzymywa podobny poziom koncentracji przez pewien czas. W tym przypadku test CPT trwa 10 minut.

Po testach caa grupa zjada posiek skadajcy si z jajek, herbatnikw, misa z indyka oraz sosu o wysokiej zawartoci tuszczw, przy czym cz tych sosw bya sporzdzona na bazie tuszczw nasyconych, a cz przy uyciu oleju sonecznikowego. Taki olej zawiera gwnie kwasy wielonienasycone. Po piciu godzinach od posiku kobiety ponownie przeszy test CPT, a po kilkunastu dniach powtrzono eksperyment.

Analiza wynikw pokazaa, e po zjedzeniu posiku o wysokiej zawartoci tuszczw nasyconych, zdolno uczestniczek badania do utrzymania uwagi przez 10 minut zmniejszya si rednio o 11 procent.

Badano take krew u kobiet bdcych na czczo, a take po zjedzeniu posiku. - Chocia to badanie nie pokazuje, co dzieje si w mzgu po zjedzeniu tustego posiku, to jednak sugeruje, e jedzenie pene tuszczw nasyconych moe wywoywa stany zapalne w caym ciele, a nawet w mzgu. Kwasy tuszczowe mog rwnie przekracza barier krew-mzg - powiedziaa Annelise Madison, gwna autorka badania.

Zobacz wideo Chiny vs koronawirus. Czy to ju koniec epidemii?

W czasie pandemii moemy mie wiksz skonno do sigania po tuste posiki

- Wiemy, e kiedy ludzie s bardziej zaniepokojeni, chtniej sigaj po nasycone tuszczem posiki ni po brokuy - mwi Janice Kiecolt-Glaser, profesor psychiatrii i psychologii oraz dyrektor Instytutu Medycyny Behawioralnej Uniwersytetu Ohio.

A wiemy z innych bada, e depresja i lk mog rwnie zakca koncentracj i uwag. Gdy dodamy do tego posiki o duej zawartoci tuszczu, moemy si spodziewa, e rzeczywiste efekty bd jeszcze wiksze

Wyniki opublikowano w czasopimie "American Journal of Clinical Nutrition".

rda: MedicalXPress.com, American Journal of Clinical Nutrition