Potrzebujesz pomocy lekarza? Teraz moesz z niej skorzysta bezpatnie, nie wychodzc z domu

Do walki z trwajc pandemi COVID-19 wcza si Dimedic Polska. Zesp stworzy przychodni on-line, w ktrej lekarze konsultowa bd pro bono pacjentw w kierunku zakaenia koronawirusem. Przez ca dob. Siedem dni w tygodniu.

Kady pacjent, ktry poprzez specjalnie przygotowany formularz skontaktuje si z lekarzem, otrzyma porad lekarsk na temat swojego stanu zdrowia i wstpn diagnoz dotyczca moliwego zakaenia koronawirusem.

Przychodnia telemedyczna Koronawirus.Dimedic.pl powstaa, by pomc pacjentom i wesprze system opieki zdrowotnej w Polsce podczas rozwijajcej si epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. Jest czci Dimedic.eu – przychodni online dziaajcej od ponad czterech lat w Wielkiej Brytanii, wiadczcej usugi dla pacjentw ze wszystkich krajw Unii Europejskiej.

Medycyna wsparta technologi

Wywiad medyczny w przychodni online Koronawirus.Dimedic.pl odbywa si podobnie jak w stacjonarnym gabinecie lekarskim, lecz bez wychodzenia z domu. Pacjent przez Internet wypenia kwestionariusz medyczny, ktry jest odpowiednikiem tradycyjnego wywiadu lekarskiego. Informuje w nim o swoim stanie zdrowia, zaobserwowanych niepokojcych objawach i podaje swoje niezbdne dane. Lekarz analizuje odpowiedzi i na tej podstawie przydziela pacjenta do odpowiedniej grupy ryzyka i wydaje odpowiednie zalecenia.

Jeli badanie potwierdza konieczno hospitalizacji, chory otrzymuje szczegow informacj na temat tego, jakie dalsze kroki powinien podj i dokd si zgosi.

Jeli stan jego zdrowia pozwala na leczenie w warunkach domowych, lekarz zaleca odpowiednie postpowanie zgodne z obowizujcymi wytycznymi, w razie koniecznoci wystawia e-recept, e-zwolnienie lub e-skierowanie do specjalisty, a take monitoruje online stan zdrowia chorego (w przypadku kolejnej konsultacji).

Lekarze konsultuj pacjentw zdalnie przez Internet, a w zoonych przypadkach – wymagajcych zadania pacjentowi dodatkowych pyta – rwnie telefonicznie. Dziki temu pacjenci nie musz wychodzi z domu, co ogranicza ryzyko rozprzestrzeniania si koronawirusa.

Dziaalno pro bono

Przychodnia Koronawirus.Dimedic.pl jest dostpna dla pacjentw przez ca dob, siedem dni w tygodniu. Dziaa cakowicie pro bono, co oznacza, e pacjenci nie ponosz adnych kosztw zwizanych z konsultacj medyczn.

Koronawirus.Dimedic.pl gwarantuje pacjentom pene bezpieczestwo danych medycznych przekazywanych przez nich w trakcie konsultacji online. Formularze medyczne zostay przygotowane w oparciu o wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Gwnego Inspektora Sanitarnego, wiatowej Organizacji Zdrowia, a take zalecenia krajowych konsultantw.

Jak tumacz twrcy przychodni, Koronawirus.Dimedic.pl ma by take wsparciem dla polskiej suby zdrowia. Tak, eby pacjenci, ktrzy tego nie wymagaj, nie musieli podlega hospitalizacji.