Zapalenie mózgu jest związane z demencją - sugerują nowe badania

Jeżeli zapalenie mózgu jest mocno powiązane z otępieniem czołowo-skroniowym, daje to także nadzieję na potencjalne metody leczenia chorób neurodegeneracyjnych mózgu - twierdzą naukowcy z University of Cambridge.

Zapalenie mózgu, zwane także zapaleniem nerwów, powiązane jest z wieloma schorzeniami, takimi jak depresja, psychoza, stwardnienie rozsiane, a także z chorobą Alzheimera - piszą naukowcy z University of Cambridge w artykule opublikowanym na łamach czasopisma "Brain". - Teraz postanowiliśmy zbadać, czy składnik zapalny występuje także w innych niż choroba Alzheimera, rodzajach demencji, co sugerowałoby, że jest powszechny w wielu chorobach neurodegeneracyjnych.

Badaniami objęto 31 pacjentów z trzema typami otępienia czołowo-skroniowego (FTD). To choroba, która prowadzi do degeneracji w obrębie płatów czołowych oraz przednich części płatów skroniowych mózgu, a główną przyczyną jest nagromadzenie w komórkach nerwowych nieprawidłowych białek, zwanych tau. Wyróżnia się trzy rodzaje otępienia czołowo-skroniowego. To tzw. tzw. wariant behawioralny (znaczące zmiany w zachowaniu oraz zaburzenia psychiczne), afazja postępująca niefluentna (zaburzenia mowy) oraz otępienie semantyczne (objawy to zaburzenia mówienia, agnozja, prozopagnozja).

Podczas badania naukowcy skanowali mózgi chorych w celu wykrycia złogów tau oraz oznak stanu zapalnego. Użyto, między innymi, techniki określanej mianem PET (pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa). Jest to rodzaj badania tomograficznego, w którym wykorzystuje się izotop promieniotwórczy do obrazowania zmian w komórkach. W tym wypadku badanie miało ujawnić komórki zapalne bądź nagromadzone białko tau w mózgach pacjentów. Poddano także analizom mikroskopowym mózgi chorych, podarowane po śmierci do banku tkanek na Uniwersytecie w Cambridge.

Naukowcom udało się wykazać, że w całym mózgu, w przypadku trzech typów otępienia czołowo-skroniowego, im więcej jest stanów zapalnych, tym więcej śmieciowych białek tau.

- Przewidywaliśmy, że istnieje związek pomiędzy stanem zapalnym w mózgu a gromadzeniem się szkodliwych białek, ale nawet my byliśmy zaskoczeni, jak mocno są ze sobą powiązane te dwa czynniki - mówi dr Thomas Cope z wydziału neurologii w Cambridge.

- Może istnieć błędne koło, w którym uszkodzenie komórek powoduje zapalenie, a to z kolei prowadzi do kolejnych szkód - mówi dr Richard Bevan Jones.

Badanie pokazuje zatem, że zapalenie mózgu jest istotnym czynnikiem w przebiegu kilku rodzajów demencji, z czego wcześniej nie zdawano sobie sprawy. Potrzebne są dalsze badania - piszą autorzy - aby można było zastosować tę wiedzę w praktyce i opracować nowe metody leczenia demencji.

Zobacz wideo Anatomia człowieka: szyszynka

Wszystkie trzy rodzaje otępienia czołowo-skroniowego, mimo że pod wieloma względami są to różne choroby, mają jednak wspólny mianownik, czyli stan zapalny oraz gromadzenie się śmieciowego białka. Naukowcy uważają, że leczenie wspierające odporność mogłoby spowolnić te choroby lub nawet im zapobiec.

Źródło: ScienceDaily.com, University of Cambidge, Brain

Więcej o: