Hitaxa (lek na alergię): działanie, przeciwwskazania

Hitaxa: działanie, przeciwwskazania

Hitaxa jest to lek na alergię zawierający desloratadynę II generacji, która nie wpływa na ośrodkowy układ nerwowy. Preparat ten może być stosowany od 1 roku życia przez dzieci i dorosłych, u których wystąpiły objawy alergiczne związane z błoną śluzową nosa, a także zmiany skórne. Nie istnieje wiele przeciwskazań do stosowania tego preparatu, a kobiety w ciąży oraz osoby, które mają wątpliwości, czy nie wystąpi reakcja z innymi przyjmowanymi lekami, powinny swój wybór skonsultować z lekarzem.

Hitaxa – lek na alergię

Hitaxa jest to lek na alergię dostępny na rynku farmaceutycznym w postaci doustnego płynu lub tabletek. Substancją czynną tego preparatu jest desloratadyna zaliczana do grupy środków przeciwhistaminowych II generacji. Preparaty należące do tej grupy charakteryzują się brakiem oddziaływania uspokajającego na organizm, ponieważ nie ingerują w funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego. Desloratadyna jest za to środkiem blokującym działanie histaminy w organizmie, która wpływa na pojawienie się reakcji alergicznych. Oprócz tego, zażywanie tego preparatu zmniejsza powstałą już reakcję organizmu, poprzez zmniejszenie odczynu alergicznego.

Wadą leku Hitaxa oraz innych preparatów zawierających desloratadynę jest to, że do tej pory nie odkryto enzymów, odpowiadających za metabolizm tego środka, dlatego istnieje możliwość interakcji z innymi lekami.

Działanie leku Hitaxa

Lek Hitaxa należy stosować w przypadku wystąpienia reakcji alergicznych dotyczących błony śluzowej nosa, a także zmian skórnych. Preparat skutkuje złagodzeniem objawów alergicznych takich jak: wysięk z nosa, obrzęk błon śluzowych, świąd, zaczerwienienie rogówki oczu, łzawienie, wysypki skórne, a zastosowany odpowiednio szybko, może skutkować całkowitym uniknięciem tych reakcji.

Działanie tego leku rozpoczyna się bardzo szybko po zastosowaniu doustnym i osiąga swoje maksimum po 3 godzinach od zażycia oraz utrzymuje się przez pełną dobę.

Hitaxa – dawkowanie

Dawkowanie leku Hitaxa uzależnione jest wieku chorego, a także postaci (roztwór lub tabletka), w jakiej ten preparat występuje. W zależności od grup wiekowych dawkowanie jest następujące:

  • U dzieci i młodzieży powyżej 12 roku życia stosuje się dwie tabletki dziennie o dawce 2,5 mg lub 5 mg (10 ml) roztworu dziennie
  • U dzieci pomiędzy 6 a 11 rokiem życia należy stosować jedną tabletkę (dawka 2,5 mg) dziennie lub 2,5 mg roztworu odpowiadającemu 5 ml
  • Dzieci od 1 do 5 roku życia powinny, w przypadku wystąpienia reakcji alergicznych, przyjmować pół tabletki (dawka 1,25 mg) lub 2,5 ml roztworu (również zawierającego dawkę 1,25 mg substancji czynnej) dziennie

Producent leku nie wskazuje konkretnej pory stosowania leku. Preparat ten może być zażywany zarówno w takcie posiłku jak i po oraz na czczo.

Przeciwskazania do stosowania leku Hitaxa

Leku Hitaxa nie powinny stosować osoby, które wykazują nadwrażliwość lub uczulenie na którąkolwiek z substancji zawartej w leku, w tym na desloratadynę. Preparatu nie należy podawać dzieciom poniżej 1 roku życia, gdyż nie przeprowadzono badań na temat bezpieczeństwa stosowania desloratadyny w tak młodym wieku. W przypadku dzieci starszych, przed podaniem leku Hitaxa należy upewnić się, czy występujące objawy są na pewno reakcją alergiczną.

Kobiety w ciąży, a także w okresie karmienia piersią oraz osoby cierpiące na choroby nerek powinny skonsultować stosowanie leku Hitaxa z lekarzem. Ze względu na to, że roztwory doustne zawierają domieszki owoców, nie powinny ich stosować osoby nietolerujące fruktozy.

Zobacz wideo Globalne ocieplenie pogorszy sytuację alergików

Hitaxa - skutki uboczne

Tak jak w przypadku każdego leku, preparat Hitaxa obarczony jest ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych. Są to:

W najcięższych przypadkach po zastosowaniu leku może wystąpić wstrząs anafilaktyczny objawiający się poprzez:

  • Skurcz oskrzeli
  • Obrzęk gardła
  • Niedociśnienie
  • Duszności

Cena leku Hitaxa

Lek Hitaxa, zarówno w postaci roztworu, jak i tabletek, jest bardzo przystępny cenowo. Cena preparatu wynosi od 10 do 20 zł i zależna jest od ilości tabletek w opakowaniu oraz objętości roztworu.

Lek Hitaxa a prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Prawidłowe stosowanie leku Hitaxa w odpowiednich do wieku dawkach nie wpływa na obniżenie zdolności psychomotorycznych. Osoby przyjmujące ten preparat mogą więc prowadzić pojazdy lub obsługiwać maszyny. Wyjątkiem są alergicy, u których po zastosowaniu leku pojawia się senność i tym osobom nie zaleca się prowadzenia aut w trakcie stosowania Hitaxy.

Więcej o: