Co si dzieje w naszym organizmie, kiedy wypijemy zbyt duo alkoholu? Zmienia si m.in. praca mzgu

Jeli wierzycie, e piwem lub winem upijamy si mniej ni mocnymi alkoholami - to si mylicie. Mieszanie alkoholi te nie jest gwny problemem. Jeli na dodatek uwaacie, e s cudowne sposoby na radzenie sobie z kacem - to dzi jest dzie, w ktrym pownnicie poegna si z tymi mitami.

Ot, alkohol to alkohol, chodzi nie tyle o rodzaj, ile o ilo. Podobne skutki odczujemy, gdy wypijemy nadmiernie duo piwa i mocniejszego drinka. To nie mieszanie alkoholu szkodzi, ale jego nadmiar. Alkohol po wypiciu szybko trafia do krwiobiegu. Jest wchaniany w jelitach, a tym, co spowalnia jego przenikanie do krwi, jest jedzenie. Zatem, aby zbyt szybko si nie upi, warto przegry co od czasu do czasu.

Alkohol jest metabolizowany rednio w tempie 10 g na godzin, ale zaley to od wielu czynnikw, w tym od masy ciaa, stanu zdrowia, a nawet pci. Zatem pozbywanie si alkoholu z organizmu to sprawa indywidualna i trudno tutaj o jednoznaczne wyliczenia. Wszelkie kalkulatory, z ktrymi moemy si spotka choby w sieci, s wic tylko wskazwk.

Wypicie nadmiaru alkoholu grozi "urwaniem si filmu", czyli nie bdziemy pamita wydarze z ostatnich godzin. To mao komfortowa sytuacja, szczeglnie gdy w tym czasie wiele si dziao. Mimo e nadal bylicie przytomni i nawet prowadzilicie rozmowy lub szalelicie na parkiecie, za nic nie potraficie sobie tego przypomnie nazajutrz. Im wicej alkoholu i im szybciej wypity, tym - niestety - wiksze niebezpieczestwo, e chwilowo stracicie pami i przytomno. Dzieje si tak, poniewa po osigniciu pewnego poziomu stenia alkoholu we krwi, mzg przestaje tworzy wspomnienia.

Czy da si szybko wytrzewie?

Niestety nie. Organizm potrzebuje czasu, aby upora si z alkoholem, przetrawi go, a nastpnie wydali zbdne produkty przemiany materii. Kofeina nas moe rozbudzi, ale nie spowoduje ani troch, e wytrzewiejemy. Poziom alkoholu w organizmie pozostanie taki sam, bez wzgldu na liczb wypitych filianek kawy, zatem dalej bdziemy pijani, a z alkoholem upora si czas.

A co z zimnym prysznicem, wiczeniami, spacerem, piciem duych iloci wody itp.? Z pewnoci nie zaszkodz, poczujemy si lepiej, ale take i te sposoby nie przyspiesz powrotu trzewoci. Stenie alkoholu we krwi oraz zaburzenia powodowane przez alkohol pozostan. Trzeba nadal czeka, a organizm wypeni swoje zadanie.

Skd si bierze kac?

Tutaj niespodzianka: nauka nie wie tak naprawd, jaka jest etiologia kaca. Podejrzewa si kilka przyczyn. Pierwsza to odwodnienie organizmu spowodowane moczopdnym dziaaniem alkoholu. Pomocne jest zatem picie duych iloci wody pomidzy drinkami. Odwodnienie i towarzyszce temu zaburzenie rwnowagi elektrolitowej powoduj, e stajemy si senni lub draliwi, krci nam si w gowie. A dodatkowo alkohol podrania bon luzow odka. Std towarzyszce nadmiarowi alkoholu nudnoci i wymioty, a nawet biegunka. Zaburzenie rwnowagi elektrolitowej to ponadto przyczyna osabienia mini, czasem nawet skurczu oraz ogarniajcego nas uczucia zmczenia. Skd jednak bl gowy i charakterystyczny "omot"? Powodem mog by rozszerzone przez nadmiar alkoholu naczynia krwionone oraz zaburzenia rwnowagi pynw w organizmie. Co wicej, alkohol hamuje produkcj glukozy, std ospao i uczucie osabienia.

Zobacz wideo

Jak alkohol wpywa na sen?

Niestety, tutaj nie ma dobrych wiadomoci. Mimo e po wikszej dawce alkoholu stajemy si senni, a nawet szybciej zasypiamy, to jednak nie jest to zwyky, zdrowy sen. Fazy snu pod wpywem alkoholu ulegaj zakceniu. Bywa te, e wypity alkohol budzi nas nad ranem, zanim jeszcze zdymy si wyspa. Nie wspominajc ju o chrapaniu i bezdechu sennym. Te zaburzenia snu pod wpywem alkoholu jeszcze si pogbiaj. Na pewien czas ulega zakceniu caodobowy cykl, co przeszkadza w solidnym nocnym odpoczynku.

Czy da si wyleczy kaca?

Naukowcy uwaaj, e nie ma sposobw, aby wyleczy kaca. Ani tzw. klin, czyli maa dawka alkoholu nazajutrz, ani inne czsto polecane sposoby nie lecz kaca. W dodatku wypity rano alkohol jeszcze pogbia problem i przedua powrt do trzewoci. Organizm potrzebuje teraz spokoju, aby metabolizowa alkohol i usuwa jego skutki, a nie walczy z kolejn dawk. Oczywicie, picie duej iloci wody, uzupenianie poziomu elektrolitw w organizmie, lekkie posiki mog spowodowa, e zniesiemy kaca nieco lepiej.

Poranne lki

Jednym z najmniej przyjemnych skutkw naduycia alkoholu jest ogarniajcy nas nazajutrz niepokj, nieuzasadniony niczym lk, uczucie wewntrznego rozbicia. Powstaje pod wpywem procesw chemicznych, ktre stymulowane s nadmiarem alkoholu. Najpierw alkohol powoduje rozbawienie, relaksuje, a to dlatego, e nasz mzg produkuje wicej ni zwykle substancji chemicznej zwanej GABA (kwas gamma-aminomasowy). Jest to neuroprzekanik hamujcy, zwizany z ukadem przywspczulnym, ktrego zadaniem jest zmniejszenie pobudliwoci komrek nerwowych oraz relaksacja komrek miniowych. GABA rwnoway dziaanie takich neuroprzekanikw jak glutaminian czy acetylocholina, a zatem obnia lk. Ale potem mzg, pod wpywem alkoholu, zaczyna produkowa coraz wicej glutaminianu i blokowa uspokajajce dziaanie GABA. Std budzimy si z uczuciem wewntrznego rozdygotania. Z lkiem mona walczy na rne sposoby. Pomocne s rne techniki relaksacji, wiczenia oddechowe, wiczenia fizyczne, leki uspokajajce.

Jak unikn tych wszystkich nieprzyjemnych skutkw picia alkoholu?

Zachowa umiar i nie przekracza czterech dawek alkoholu dziennie lub dziesiciu napojw tygodniowo - mwi wytyczne sformuowane przez australijskich naukowcw. Wchanianie alkoholu spowolni jedzenie i picie wody lub napojw bezalkoholowych midzy drinkami. Ponadto specjalici radz, aby powiedzie sobie wczeniej, jak maksymaln ilo alkoholu moemy wypi tego wieczoru i trzyma si tego. A drinki sczy maymi ykami, a nie jednym haustem. I wtedy nazajutrz wstaniemy w niezej kondycji.

rdo: ScienceAlert