Na czym polega badanie pola widzenia? Wskazania, przygotowanie do badania, interpretacja wynikw

Badanie pola widzenia, nazywane inaczej perymetri, ma na celu okrelenie zakresu widocznoci przez dane oko. Wykonywane jest przez specjalist, w gabinecie okulistycznym i ma na celu wyeliminowanie lub wskazanie chorb oczu. Jest to do krtkie badanie, ktre nie wymaga duego przygotowania.

Wskazania do wykonania badania pola widzenia

Badanie pola widzenia ma na celu zdiagnozowanie nastpujcych chorb okulistycznych:

Oprcz tego badanie pola widzenia moe by przydatne do zdiagnozowania lub kontrolowania skutkw nadcinienia ttniczego, a take chorb neurologicznych (np. guzw neurologicznych). Zalecane jest rwnie dzieciom o niedorozwoju intelektualnym, a take osobom starszym, ktre borykaj si z zaburzeniami orientacji.

Tak naprawd badanie pola widzenia zalecane jest kontrolnie kademu, poniewa bardzo czsto zdarza si, e ludzie widz niepoprawnie, maj ubytki w polu widzenia, ale s do nich tak przyzwyczajeni, e ich nie dostrzegaj. Na to badanie powinny si zdecydowa szczeglnie osoby, ktre czuj, e maj wski zakres widzenia i eby zobaczy co z boku, musz odwraca gow, a take te, ktre czsto maj tzw. mroczki przed oczami.

Badanie pola widzenia stosowane jest rwnie w testach zawodowych, np. dla kierowcw.

Jak si przygotowa do badania pola widzenia?

Nie istniej adne rygorystyczne i obowizkowe zalecenia co do wykonania badania pola widzenia. Tak naprawd badanie to moe wykona kady wchodzc „z ulicy”. Ze wzgldu na to, e pomiary wymagaj kilkunastominutowego skupienia, na perymetri najlepiej przyj wypocztym oraz wyspanym, poniewa niewyspanie i zmczenie wpywa na szybko reakcji oraz zdolno koncentracji, co skutkuje przekamaniem wynikw. Przed przeprowadzeniem perymetrii niezbdne jest dostosowanie ostroci widzenia do odlegoci 30 cm od gaki ocznej, wobec czego osoby, ktre s dalekowidzami musz wykona badanie w okularach.

Jak wyglda badanie pola widzenia?

Wyrnia si dwa sposoby perymetrii, czyli badania pola widzenia – statyczn i kinetyczn. Zarwno podczas jednego jak i drugiego rodzaju badania pacjent musi usi przy urzdzeniu zwanym polomierzem (perymetrem) oraz pooy gow na specjalnej podprce i sygnalizowa przyciskiem moment, w ktrym zobaczy punkt na ekranie.

W perymetrii statycznej wywietlane punkty s nieruchome. Na pocztku stanowi bardzo nike wiato i stopniowo si rozwietlaj. Punkty te wywietlane s w caej paszczynie badania, a zadaniem pacjenta jest sygnalizowanie przyciskiem momentu, w ktrym je zobaczy.

Drug metod jest perymetria kinetyczna. Polega ona rwnie na wywietlaniu punktw, ktre tym razem s ruchome i przemieszczaj si od zewntrznej strony widzenia w kierunku centralnym.

Czasami specjalici wykonuj badanie przygotowujce, ktre polega na zasoniciu przez pacjenta jednego oka i ledzenia palca lub doni lekarza, ktry porusza nimi w kierunku centralnym. Zadaniem pacjenta jest zasygnalizowanie chwili, w ktrej do lub palec badajcego znajdzie si w zasigu wzroku.

Badanie pola widzenia jest krtkie – trwa od 10 do 20 minut w zalenoci od stopnia skupienia pacjenta.

Perymetria – mapa widzenia

Celem perymetrii jest wykonanie mapy pola widzenia. Nieruchome lub przesuwajce si punkty podczas badania pojawiaj si w obrbie caego potencjalnego pola widzenia. Na podstawie odpowiedzi (sygnaw) pacjenta, tworzy si mapa, obrazujca zakres oraz intensywno jego widzenia.

Idealna mapa (zakres) widzenia charakteryzuje si okrelonymi parametrami. Kt widzenia w poszczeglne strony wynosi kolejno:

Skro - 100° (pojedyncze oko)

Nos - 60°

Gra - 60°

D - 75°

Mapa widzenia wykonana jest w odcieniach szaroci, ktre obrazuj ubytki widzenia. Im ciemniejszy kolor tym ubytek jest wikszy, za kolor czarny symbolizuje ubytki bezwzgldne.

Ubytki centralne i obwodowe pola widzenia

Wyniki perymetrii mog wskazywa na ubytki centralne lub obwodowe pola widzenia. Ubytki centralne zdiagnozowane podczas badania mog by objawem m.in. zwyrodnienia plamki tej, otworu plamki, toksycznego wpywu lekw, choroby nerwu wzrokowego lub toksoplazmozy. Osoby, u ktrych wystpuje ta wada, maj problem z czytaniem (znikaj im litery), rozpoznawaniem twarzy oraz zauwaaniem szczegowych rzeczy.

Ubytki obwodowe, czyli zlokalizowane po zewntrznych czciach pola widzenia, to symptomy chorb siatkwki, schorze orodkowego ukadu nerwowego, w tym nowotworw mzgu. Chorzy, u ktrych wystpuj te ubytki maj czsto problem z wpadaniem na rne przedmioty, a take poruszaniem si w nieznajomym otoczeniu.

O czym wiadcz mroczki przed oczami. Jakie choroby wywouja mroczki przed oczami? 

Zobacz wideo