Nawodnienie organizmu ma wpływ na funkcje poznawcze u osób starszych

Picie zbyt małej ilości płynów może powodować nie tylko ból głowy czy ospałość, ale także zaburzać funkcje poznawcze w podeszłym wieku - mówią badania. Starsze osoby, a szczególnie kobiety, są bardzo wrażliwe na brak odpowiedniej ilości wypijanych płynów. Zarówno niedobór, jak i nadmiar płynów są niekorzystne, szczegolnie jeśli chodzi o pamięć roboczą i możliwość utrzymania uwagi.

Zbadaniem, jak wygląda zależność pomiędzy nawodnieniem organizmu a funkcjami poznawczymi u ludzi starszych, zajęli się naukowcy z Pennsylwania State University.

Przy pomocy kilku testów do pomiaru zdolności poznawczych analizowali zależności pomiędzy piciem wody i poziomem nawodnienia organizmu a kilkoma funkcjami poznawczymi. Wyniki eksperymentu pokazały, że to będące w starszym wieku kobiety są najwrażliwsze na niskie poziomy nawodnienia. Nie zauważono takiej zależności w przypadku starszych mężczyzn.

Badanie daje nam wskazówki, w jaki sposób picie odpowiednich ilości płynów może być powiązane z szybkością reakcji, możliwościami utrzymania stałej uwagi oraz pamięcią roboczą u osób w podeszłym wieku - mówią autorzy badania.

Jest to ważne, ponieważ starsi ludzie już stoją w obliczu zwiększonego ryzyka pogorszenia funkcji poznawczych wraz z każdym rokiem, a nierzadko zapominają o codziennym piciu odpowiedniej ilości płynów.

- stwierdziła współautorka badań Hilary Bethancourt. Ale z drugiej strony badacze odkryli, że nadmierne nawodnienie także nie jest dobre i może być równie szkodliwe jak odwodnienie.

Od dawna podejrzewano, że odwodnienie może mieć negatywny wpływ na funkcje poznawcze, ale jak dotychczas, sprawdzano to głównie badając ludzi młodych po wysiłku fizycznym albo narażonych na działanie wysokiej temperatury. Nikt do tej pory nie zajmował się tego typu zależnościami u starszych ludzi.

Naukowcom chodziło o to, aby poznać wpływ poziomu nawodnienia na funkcje poznawcze ludzi w zwykłych codziennych okolicznościach, a nie w sytuacji przegrzania organizmu. "Z wiekiem nasze rezerwy wody w organizmie zmniejszają się" - przypominają naukowcy. "Powodem jest zanikająca powoli masa mięśniowa, gorzej pracujące nerki, a ponadto sygnały hormonalne odpowiedzialne za uczucie pragnienia przestają być takie intensywne, jak w młodości".

Badana grupa składała się z 1271 kobiet oraz 1235 mężczyzn w wieku 60 lat i powyżej. Uczestnicy wypełniali ankietę dotyczącą odżywiania się i zdrowia. Analizowano także próbki krwi oraz sprawdzono, co badani jedli i pili poprzedniego dnia. Stan nawodnienia uczestników eksperymentu obliczono na podstawie stężenia sodu, potasu, glukozy i azotu mocznikowego we krwi. Aby obliczyć całkowitą ilość wypitej wody wzięto pod uwagę zarówno płyny, jak i zawartość cieczy w żywności stałej. Następnie badani mieli rozwiązać trzy zadania o charakterze poznawczym, dotyczące między innymi szybkości przetwarzania informacji, utrzymania stałej uwagi oraz zapamiętywania.

Zobacz wideo

Najbardziej znaczącym odkryciem było znalezienie silniejszych powiązań między stopniem nawodnienia w funkcjami poznawczymi u starszych kobiet. Nie wiadomo, dlaczego nie zauważono podobnych powiązań w przypadku starszych mężczyzn. Naukowcy nie są też pewni, czy niedostateczne nawodnienie powoduje pogorszenie funkcji poznawczych, czy też osoby z większymi kłopotami poznawczymi są bardziej narażone na odwodnienie lub nadmiar płynów. Badacze podkreślają jednak, że wyniki badań implikują ważne pytania związane choćby z odżywianiem starszych ludzi.

Wyniki eksperymentu opublikowano na łamach European Journal of Nutirition.

Źródło: ScienceDaily

Więcej o: