Co to jest moraxella catarrhalis i jakie choroby wywołuje?

Moraxella catarrhalis jest to bakteria, która odpowiada za schorzenia układu oddechowego. Najczęściej wywołuje ona choroby u dzieci oraz osób po 60 roku życia i są to patologie górnych dróg oddechowych. Bakteria ta przez wiele lat uznawana była za bezpieczną, dopiero z czasem odkryto, że jest silnie chorobotwórcza.

Moraxella catarrhalis – co to?

Moraxella catarrhalis jest to bakteria, która powoduje infekcje układu oddechowego. Przez wiele lat uznawana była za nieszkodliwą i zaliczano ją do naturalnie występującej flory bakteryjnej zlokalizowanej w drogach oddechowych. Z czasem jednak zaczęto badać jej chorobotwórczość i odkryto, że choroba ta powoduje wiele schorzeń, m.in. zapalenie ucha środkowego, zapalenie krtani oraz zapalenie płuc. Najlepsze warunki dla rozwoju tego drobnoustroju to temperatura od 35 do 37 °C oraz środowisko bogate w dwutlenek węgla. Fizjologicznie rozwija się ona w jamie gardłowo-nosowej.

Bakteria ta najczęściej kolonizuje się w organizmach dzieci i do 6 miesiąca życia pojawia się u 50 proc. z nich, zaś dorosłych dotyka zaledwie 5 proc. Po 60 roku życia ryzyko zakażenia bakterią moraxella catarrhalis się zwiększa. U nosicieli nie daje ona żadnych objawów, wobec czego mogą oni nieświadomie zarażać innych.

Choroby wywołane przez Moraxella catarrhalis

Moraxella catarrhalis to bakteria, która wywołuje infekcje dróg oddechowych zarówno wśród dzieci jak i dorosłych. Najczęstsze infekcje, wywołane przez ten drobnoustrój różnią się jednak w zależności od wieku. W przypadku dzieci, bakteria ta najczęściej odpowiedzialna jest za:

  •  Ostre zapalenie ucha środkowego
  • Zapalenie płuc
  • Zapalenie zatok

U dorosłych zaś moraxella catarrhalis najczęściej powoduje:

W większości przypadków ten drobnoustrój wywołuje choroby górnych dróg oddechowych. Rzadziej może on spowodować: zapalenie kości i szpiku, bakteriemię, zapalenie spojówek,zapalenie wsierdzia, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych oraz septyczne zapalenie stawów i zapalenie wyściółki komór mózgowych.

 Moraxella catarrhalis: ostre zapalenie ucha środkowego

Ostre zapalenie ucha środkowego jest to jedna z najczęstszych chorób, występujących dzieci do 3 roku życia. Szacuje się, że aż 80 proc. z nich zachorowało minimum raz na to schorzenie. Moraxella catarrhalis należy do najczęstszych czynników wywołujących tę chorobę (według przeprowadzonych badań odpowiada za 15-20 proc. zachorowań na OZUŚ). W porównaniu z zapaleniami ucha środkowego wywołanymi przez inne drobnoustroje, zakażenie moraxella catarrhalis wywołuje łagodny przebieg choroby i rzadko obserwuje się nagłe uszkodzenie błony bębenkowej. W wyniku różnicy ciśnień drobnoustroje bytujące w jamie gardłowo-nosowej migrują do przewodu słuchowego, wywołując to schorzenie.

Objawy ostrego zapalenia ucha środkowego to: bardzo silny, pulsujący ból ucha, brak apetytu u dzieci, podwyższona temperatura, pogorszenie słuchu, zawroty i bóle głowy, nudności oraz wymioty, ogólne osłabienie organizmu, a także wydzielina ropna z ucha.

 Moraxella catarrhalis: zapalnie płuc

Drugą, najczęściej występującą u dzieci chorobą, wywołaną przez bakterię moraxella catarrhalis, jest zapalenie płuc. Według badań drobnoustrój to jeden z 3-4 innych patogenów, które po zainfekowaniu organizmu mogą wywołać zapalenie płuc. Choroba ta, wywołana bakterią moraxella catarrhalis również charakteryzuje się łagodniejszym przebiegiem niż w przypadku zapalenia płuc wywołanych innymi drobnoustrojami. Schorzenie to najczęściej dotyka dzieci, które mają uszkodzony lub osłabiony układ immunologiczny i bardzo często występuje u najmłodszych, które odbyły leczenie szpitalne, a wcześniej nie wykazały żadnych problemów z górnymi drogami oddechowymi.

Wśród osób dorosłych zapalenie płuc nasila się po 60 roku życia i często jest powiązane z paleniem tytoniu. Zapalenie płuc wywołane bakterią moraxella catarrhalis objawia się wysoką gorączką, bólem w klatce piersiowej, pogrubieniem ścian oskrzeli, kaszlem, ropną plwociną, dusznościami, rzadziej występowaniem ropni i bekteremii.

 Moraxella catarrhalis: zapalenie zatok

Zapalenie zatok stanowi powikłanie po przebytych przez dzieci chorobach górnych dróg oddechowych i występuje u około 10 proc. z nich. Bakteryjne zapalenie zatok charakteryzuje się takimi samymi symptomami jak wirusowe, czyli kaszel oraz wydzielina z nosa zarówno na dniu jak i w nocy. Moraxella catarrhalis odpowiada za około 20 proc. zakażeń tą chorobą.

Moraxella catarrhalis – leczenie

Leczenie chorób wywołanych bakterią moraxella catarrhalis wymaga antybiotykoterapii. Jest ono o tyle trudne, że drobnoustrój  wykształcił odporność na najczęściej stosowane antybiotyki w infekcjach dróg oddechowych (penicylina, wankomycynia, klindamycyna oraz trimetroprima). Dokładny sposób postępowania zależny jest od schorzenia, które wywołała moraxella catarrhalis.

Zobacz wideo
Więcej o: