To czy zachorujemy na alzheimera nie zależy wyłącznie od genów. Dowodem historyczne badania trojaczków

To nie tylko geny są odpowiedzialne za rozwój choroby Alzheimera. Nawet uszkodzone DNA nie oznacza, że zachorujemy. Największym wrogiem jest wiek. Są też inne czynniki odpowiedzialne za zmiany w ekspresji genów. To oznacza nadzieję dla rodzin obciążonych genetycznie tą chorobą.

Choroba Alzheimera nie jest związana wyłącznie z naszym DNA. Dowodzą tego wyniki pierwszego w historii badania nad monozygotycznymi trojaczkami, a zatem mającymi identyczne DNA, u których wykryto mutację genu kodującego apo E4. Jest to związek białkowy, który tworzy kompleksy z lipidami, nazywany także apolipoproteiną E4. Uznaje się, że to właśnie to białko sprzyja, między innymi, powstawaniu choroby Alzheimera. Trojaczki, mające przecież identyczny materiał genetyczny, powinny zatem być po równo zagrożone tym schorzeniem. Okazało się jednak, że tylko dwoje z nich zachorowało na alzheimera, podczas gdy jedno pozostało zdrowe w wieku 85 lat. Trojaczki stały się obiektem badań prowadzonych przez naukowców z Baycrest Centre for Geriatric Care, a wyniki opublikowało czasopismo "Brain".

Nasze odkrycia pokazują, że to nie tylko wadliwy kod genetyczny decyduje o tym, czy zachorujesz na alzheimera. A to oznacza, że istnieje nadzieja dla osób z rodzin silnie obciążonych tą chorobą, ponieważ istnieją różnorodne czynniki, takie jak środowisko, styl życia i inne, jeszcze nam nieznane, które będziemy mogli kształtować i w ten sposób uniknąć choroby

- napisał w publikacji dr Morris Freedman, szef neurologii w Baycrest.

U badanego rodzeństwa chorobę Alzheimera zdiagnozowano około 70. roku życia. Dzisiaj cała trójka, mająca już po 85 lat, cierpi na nadciśnienie, ale tylko dwójka z nich zachowuje się obsesyjno-konwulsyjnie. Naukowcy zbadali między innymi sekwencję ich genów i ustalili wiek biologiczny komórek pobranych od trojaczków. Pobrali także próbki krwi od dwojga dzieci jednego z chorych. Okazało się przy tym, że u jednego z potomków, w wieku 50 lat zaobserwowano objawy wczesnej choroby Alzheimera, która w ciągu 5 lat rozwinęła się w ciężką postać. Drugie dziecko okazało się zdrowe. Nie wiadomo, dlaczego jedna osoba w rodzinie zachorowała na alzheimera tak wcześnie. Rodzaj uszkodzeń w genach trojaczków sprzyja bowiem takiej odmianie choroby, która pojawia się raczej w zaawansowanym wieku.

Zobacz wideo

Po zbadaniu wieku biologicznego komórek pobranych od 85-letnich trojaczków okazało się, że jest on niższy niż wiek chronologiczny o sześć do dziesięciu lat. Natomiast wiek biologiczny 50-letniego potomka z chorobą Alzheimera okazał się o dziewięć lat wyższy niż faktyczny wiek, co oznacza zbyt szybkie starzenie się. Drugie dziecko miało wiek biologiczny zbliżony do chronologicznego.

Naukowcy wyciągnęli z tego badania następujące wnioski:

  • "DNA, z którym się rodzimy, niekoniecznie jest takie samo jak to, z którym umieramy. Nasze DNA starzeje się wraz z nami, dlatego niektóre komórki mutują i zmieniają się w miarę upływu czasu" - stwierdziła współautorka badania dr Ekatierina Rogaeva z Uniwersytetu w Toronto.
  • Istnieją jeszcze inne czynniki, w tym chemiczne i środowiskowe, które wpływają na sposób ekspresji genów odpowiedzialnych za chorobę.

Naukowcy uważają ponadto, że powinno się przebadać zależności pomiędzy wiekiem biologicznym a początkiem choroby Alzheimera.

Źródło: ScienceDaily

Więcej o: