Poziom cholesterolu u osb poniej 45 lat pokazuje, czy zachoruj w przyszoci na serce

Wysoki poziom cholesterolu we krwi w modym wieku wskazuje na dwukrotnie wiksze ryzyko wystpienia chorb serca w pniejszych latach - stwierdzili angielscy badacze. Czy modzi ludzie powinni przyjmowa statyny, aby obniy ryzyko? Naukowcy nie s zgodni.

Wnioski wysnuto po przeanalizowaniu danych medycznych niemal 400 tys. osb pochodzenia europejskiego mieszkajcych w Europie, Australii i Ameryce Pnocnej. Badania pokazay, e stenie cholesterolu LDL ("zego cholesterolu"), ktre wynosi powyej 145 mg/dL jeszcze przed ukoczeniem 45. roku ycia wskazuje na due ryzyko pniejszego zachorowania na chorob serca. Naukowcy obliczyli, e ryzyko podwaja si, a wic jest bardzo prawdopodobne, e taka osoba wczeniej czy pniej zachoruje na serce. Natomiast cholesterol w steniu od 100 do 145 mg/dL stwierdzony przed 45. rokiem ycia zwizany jest z 10-, 20-procentowym ryzykiem wystpienia choroby serca na dalszym etapie ycia. W Polsce przyjmuje si, e poziom LDL nie powinien przekracza 130 mg/dl.

Badania nad tym zagadnieniem prowadzi Frank Kee z Queen's University Belfast w Wielkiej Brytanii. Naukowiec uwaa, e jego odkrycie moe by wykorzystane w praktyce medycznej.

Wiele modych osb, ktre maj wysoki poziom cholesterolu we krwi, chciaoby zapewne zapobiec zachorowaniu na serce w przyszoci

- zauwaa F. Kee. Dla takich osb opracowano odpowiednie zalecenia dotyczce stylu ycia czy diety, ktre maj zmniejszy ryzyko rozwoju chorb sercowo-naczyniowych. W przypadku zbyt wysokiego stenia cholesterolu LDL we krwi zaleca si take statyny - leki, ktre hamuj produkcj tego zwizku w wtrobie. Jednak Frank Kee uwaa, e zalecenie, aby statyny podawa tylko osobom, u ktrych istnieje prawdopodobiestwo zachorowania na serce w cigu 10 lat, nie uwzgldnia osb, ktre maj oglne yciowe ryzyko rozwoju chorb naczyniowo-sercowych.

Czy jednak take modzi ludzie odnios wyrane korzyci zdrowotne, jeeli tak wczenie zaczn zaywa te leki? Wok tego problemu rozwina si dyskusja wrd naukowcw i lekarzy.

Zobacz wideo

Czy modzi ludzie z wysokim poziomem cholesterolu powinni zaywa statyny?

Problem w tym, e statyny, jak kady lek, nie s obojtne dla organizmu. Ich dziaanie polega na hamowaniu enzymu zajmujcego si wytwarzaniem cholesterolu w wtrobie. Pod wpywem statyn wtroba produkuje zatem znacznie mniej cholesterolu, a take wychwytuje LDL, czyli "zy cholesterol" z krwi. Leki zapobiegaj ponadto pkaniu blaszki miadycowej, zmniejszajc tym samym ryzyko zawau serca. Z zaywaniem statyn wie si niewielkie ryzyko wystpienia skutkw ubocznych, takich jak osabienie czy uszkodzenie mini, zmniejszenie aktywnoci enzymw wtrobowych, a take ble gowy, bezsenno lub podranienie ukadu pokarmowego.

Niektrzy lekarze kwestionuj zasadno zapobiegawczego podawania statyn modszym ludziom, poniewa nie ma wystarczajcych danych wskazujcych na to, e przyniesie im to korzyci. Z kolei naukowcy z Uniwersytetu w Oxfordzie s zdania, e wyniki najnowszych bada s wystarczajco przekonujce i s dowodem na to, e obnienie poziomu cholesterolu we krwi w modszym wieku moe by bardzo korzystne dla zdrowia. Eksperci z Uniwersytetu w Birmingham take s przekonani, e korzyci z leczenia hipercholesterolemii mog by szczeglnie korzystne dla osb w modym wieku.

Wyniki bada zostay opublikowane na amach "The Lancet".

rdo: New Scientist