Skro - jaka jest jej budowa? Co oznacza bl gowy w skroniach?

Skronie s to symetryczne czci mzgoczaszki zlokalizowane w okolicach maowiny usznej, na wysokoci czoa. Bl gowy w skroniach jest dosy czst dolegliwoci, ktra dotyka zarwno osoby mode, jak i starsze. Pomimo tego, e jest to dokuczliwy objaw, najczciej da si go zniwelowa poprzez zastosowanie lekw przeciwblowych. Moe by on spowodowany wieloma czynnikami i jeeli si powtarza, warto zgosi si do lekarza.

Skro jest to cz czaszki, wystpujca parzycie po obu bokach w okolicach uszu. To wanie w skroni zlokalizowany jest aparat suchowy. Skro zbudowana jest z koci skroniowej i otacza j: ko potyliczna, ko ciemieniowa, ko klinowa oraz ko czoowa.

Skro – budowa

Skro jest to fragment czaszki zbudowany z koci skroniowej, ktry wystpuje parzycie, symetrycznie po obydwu stronach gowy. Wchodzi w skad podstawy mzgoczaszki i dziki zlokalizowanym w jej obrbie wizadom oraz cignom dwiga narzdy, znajdujce si w szyi, czyli gardo, tchawic, przeyk oraz krta. Ko skroniowa skada si z czterech czci:

 • bbenkowej – jest to budulec przewodu suchowego zewntrznego
 • uskowej – stanowi grn, przedni cz skroni
 • skalistej – w tej czci znajduje si otwr wewntrzny kanau ttnicy szyjnej
 • sutkowej – umiejscowiona z tyu skroni, wyksztaca si dopiero u dorosych ludzi

Jedn z podstawowych funkcji skroni jest amortyzacja ruchw uchwy, a take przeniesienie ucisku na otaczajce koci mzgoczaszki.

Przyczyny blu gowy w skroniach

Istnieje wiele przyczyn blu w skroniach. Moe by on spowodowany:

 • tzw. przyczynami samoistnego blu, czyli migrenami, zaburzeniami napiciowymi czaszki, wysikiem, aktywnoci seksualn lub napadem silnego kaszlu
 • schorzeniami (bl wtrny), takimi jak: urazy gowy, chorobami ukadu krenia, zakaeniami wirusowymi lub bateriowymi, nowotworami mzgu, chorobami oczu, uszu, zbw, nosa czy zatok, zaburzeniami psychicznymi, spoywaniem konkretnych lekw lub innych preparatw, chorobami naczy krwiononych
 • chorobami naczyniowymi np. wysokim cinieniem ttniczym lub krwawieniem podpajczynwkowym
 • bardzo powanymi pozanaczyniowymi schorzeniami, np. zapaleniem mzgu lub zapaleniem opon mzgowych
 • czynnikami zewntrznymi, takimi jak silny stres, zmiana pogody lub nietolerancja na niektre grupy pokarmw, np. nabia, orzechy, mid, gluten
 • miesiczk lub owulacj
 • zmczeniem i osabieniem organizmu

W przypadku nawracajcego blu gowy w skroniach warto obserwowa cay organizm i zastanowi si, czy dolegliwo ta nie idzie w parze z inn, gdy moe to zwiastowa chorob.

Bl gowy w skroni a migrena

Bl w skroniach moe by oznak migreny. Migrena jest to dolegliwo, ktra dotyka wiele osb i ktra najczciej spowodowana jest zaburzeniami napiciowymi w obrbie czaszki. Charakteryzuje si nagym blem gowy, ktry moe wystpowa w rejonie koci czoowej, skroni, a czasami obejmuje ca mzgoczaszk. Bl ten zwykle pojawia si niespodziewanie i stopniowo narasta. Ataki migreny charakteryzuj si rwnie dugim trwaniem – bl gowy moe utrzymywa si od kilku godzin do nawet kilku dni i by odpornym na zalecan, jednorazow dawk lekw przeciwblowych. Ponadto, migrenie towarzysz zwykle takie objawy jak:

Zapach cytryny u niektrych osb agodzi bl gowy

Zobacz wideo

Bl gowy w jednej skroni

W wikszoci przypadkw bl gowy wystpuje w lewej oraz prawej skroni. Czasami jednak dolegliwo ta pojawia si tylko z jednej strony. Bl jest wtedy silny i pulsujcy i wymaga zaycia rodkw przeciwblowych. Bl gowy w jednej skroni moe by symptomem:

Bl gowy w okolicach skroni - kiedy powinien niepokoi?

Bl gowy w okolicy skroni pojawia si czsto i zwykle nie sygnalizuje powanej dolegliwoci. Objawu tego nie mona jednak bagatelizowa i czasem naley zgosi si na kontrol lekarsk. Kiedy bl skroni powinien niepokoi i wymaga diagnozy lekarskiej?

Podstawowa zasada jest taka, e im duszy i intensywniejszy jest bl, a take im wiksza jest czstotliwo jego nawrotw, tym istnieje wiksze prawdopodobiestwo, e moe on sygnalizowa inne schorzenie. Niepokojce mog by rwnie symptomy towarzyszce, takie jak:

W przypadku wystpienia powyszych objaww oraz blu w skroni naley, na wszelki wypadek, uda si do lekarza.