Sukces polskich chirurgów: autotransplantacja nerki przeszczepionej z pozaustrojową rekonstrukcją naczyń

Udana reimplantacja nerki i pozautrojowa rekonstrukcja naczyń to niewątliwy sukces polskich chirurgów, unikalny na skalę światową. Operacja uratowała życie pacjentki, u której rozwinęły się komplikacje po przeszczepie w 2015 roku nerki, pochodzącej od zmarłego dawcy.

W Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej CSK UCK WUM na początku listopada 2019 roku przeprowadzono operację autotransplantacji nerki przeszczepionej z pozaustrojową rekonstrukcją naczyniową. U pacjentki, której kilka lat temu implantowano nerkę od zmarłego dawcy, w miejscu zespolenia organu z tętnicą biodrową utworzył się tętniak, który zaczął stanowić realne zagrożenie dla jej życia. Tradycyjne metody zlikwidowania powiększającego się tętniaka, takie jak założenie stendu, nie przyniosły jednak właściwego efektu. Aby ratować życie pacjentki lekarze zdecydowali się więc na innowacyjną operację chirurgiczną.

Operację składała się z czterech etapów. Rozpoczęła się od usunięcia przeszczepionej kilka lat temu nerki i wycięcia tętniaka. Następnie lekarze dokonali przeszczepu naczynia krwionośnego, dzięki czemu zrekonstruowali uszkodzoną zewnętrzną tętnicę biodrową. Kluczową sprawą było naprawienie tętnic odchodzących od nerki, czego dokonano w trakcie operacji pozaustrojowej. Chirurdzy zrekonstruowali trzy tętnice nerkowe, używając do tego celu pobranej od pacjentki tętnicy biodrowej wewnętrznej wraz z odgałęzieniami. Tak naprawioną nerkę ponownie wszczepiono chorej, łącząc ją z naczyniami krwionośnymi biegnącymi z biodra. Reimplantacja nerki przebiegła pomyślnie, narząd wkrótce podjął swoją pracę, a pacjentka, jak informuje Klinika, nie wymaga już hemodializ.

Zobacz wideo

Udanej operacji autotransplantacji nerki i rekonstrukcji naczyń dokonał zespół składający się ze specjalistów z dwóch dziedzin: chirurgii transplantacyjnej oraz chirurgii naczyniowej. Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej CSK UCK WUM jest obecnie ośrodkiem referencyjnym w leczeniu powikłań naczyniowych po przeszczepie nerki oraz w przygotowywaniu pacjentów do transplantacji tego narządu. Lekarze z Kliniki przeprowadzili już wiele autotransplantacji nerek z powodu nadciśnienia naczyniowo-nerkowego, a także zabiegów rekonstrukcji naczyń nerek pobranych do transplantacji od żywych oraz zmarłych dawców, a także przeszczepów nerki u chorych dyskwalifikowanych w innych ośrodkach z powodu poważnych zmian miażdżycowych w tętnicach. Oddział jest obecnie rozbudowywany, ma bowiem stać się ośrodkiem, łączącym transplantologię z chirurgią naczyniową. 

Sukces jest efektem pracy kilku zespołów. W operacji wzięli udział:

  • Zespół chirurgiczny wraz z zespołem instrumentariuszek w skład którego weszli: dr hab. med. Tomasz Jakimowicz, prof. dr hab. med. Tadeusz Grochowiecki, dr Katarzyna Jama, dr Wojciech Janczak, dr Amro Alsharabi, dr Jacek Dzwonkowski, dr Michał Kowalczewski, dr Michał Kowara, piel. instr. Anna Wąsik, piel. instr. Grażyna Nowakowska, piel. instr. Natalia Belina, piel. instr. Anna Wielgolewska.
  • Zespół anestezjologiczny: dr Remigiusz Gelo i dr Robert Becler oraz piel. anest. Jolanta Muranowicz, piel. anest. Jolanta Waleriańczyk z II Zakładu Anastezjologii i Intensywnej Terapii kierowanego przez dr hab. med. Pawła Andruszkiewicza
  • Zespół transplantologów: dr Dorota Lewandowska i dr Natalia Mikołajczyk z Kliniki Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych kierowanej przez prof. dr hab. med. Magdalenę Durlik
  • Nefrolog dr Paweł Żebrowski z Katedry i Kliniki Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych kierowanej przez prof. dr hab. med. Jolantę Małyszko
  • Zespół Pielęgniarski Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej pod kierunkiem mgr Magdaleny Rodek

Transplantologia w Polsce w 2018

Wg danych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji "Poltransplant" w 2018 roku w naszym kraju przeszczepiono organy od 498 zmarłych dawców, a w sumie liczba zgłoszonych potencjalnych dawców organów wyniosła 638. Dzięki oddanym narządom możliwe było w zeszłym roku przeszczepienie 1446 organów, w tym 906 nerek, wątroby (294) oraz serca (147) i trzustki (21) oraz płuc (78). W 2018 roku dokonano także 40 transplantacji nerek od żywych dawców oraz 23 operacji przeszczepienia fragmentów wątroby. Wykonano także w sumie 1062 operacje przeszczepienia rogówki.

Niestety, że względu na spadającą liczbę dawców, z miesiąca na miesiąc rosną kolejki oczekujących na transplantację pacjentów. W grudniu 2018 roku na Krajowej Liście Oczekujących na Przeszczepienie Narządów znajdowało się 1998 pacjentów - podaje w raporcie "Poltransplant".

Więcej o: