Sukces polskich chirurgw: autotransplantacja nerki przeszczepionej z pozaustrojow rekonstrukcj naczy

Udana reimplantacja nerki i pozautrojowa rekonstrukcja naczy to niewtliwy sukces polskich chirurgw, unikalny na skal wiatow. Operacja uratowaa ycie pacjentki, u ktrej rozwiny si komplikacje po przeszczepie w 2015 roku nerki, pochodzcej od zmarego dawcy.

W Klinice Chirurgii Oglnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej CSK UCK WUM na pocztku listopada 2019 roku przeprowadzono operacj autotransplantacji nerki przeszczepionej z pozaustrojow rekonstrukcj naczyniow. U pacjentki, ktrej kilka lat temu implantowano nerk od zmarego dawcy, w miejscu zespolenia organu z ttnic biodrow utworzy si ttniak, ktry zacz stanowi realne zagroenie dla jej ycia. Tradycyjne metody zlikwidowania powikszajcego si ttniaka, takie jak zaoenie stendu, nie przyniosy jednak waciwego efektu. Aby ratowa ycie pacjentki lekarze zdecydowali si wic na innowacyjn operacj chirurgiczn.

Operacj skadaa si z czterech etapw. Rozpocza si od usunicia przeszczepionej kilka lat temu nerki i wycicia ttniaka. Nastpnie lekarze dokonali przeszczepu naczynia krwiononego, dziki czemu zrekonstruowali uszkodzon zewntrzn ttnic biodrow. Kluczow spraw byo naprawienie ttnic odchodzcych od nerki, czego dokonano w trakcie operacji pozaustrojowej. Chirurdzy zrekonstruowali trzy ttnice nerkowe, uywajc do tego celu pobranej od pacjentki ttnicy biodrowej wewntrznej wraz z odgazieniami. Tak naprawion nerk ponownie wszczepiono chorej, czc j z naczyniami krwiononymi biegncymi z biodra. Reimplantacja nerki przebiega pomylnie, narzd wkrtce podj swoj prac, a pacjentka, jak informuje Klinika, nie wymaga ju hemodializ.

Zobacz wideo

Udanej operacji autotransplantacji nerki i rekonstrukcji naczy dokona zesp skadajcy si ze specjalistw z dwch dziedzin: chirurgii transplantacyjnej oraz chirurgii naczyniowej. Klinika Chirurgii Oglnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej CSK UCK WUM jest obecnie orodkiem referencyjnym w leczeniu powika naczyniowych po przeszczepie nerki oraz w przygotowywaniu pacjentw do transplantacji tego narzdu. Lekarze z Kliniki przeprowadzili ju wiele autotransplantacji nerek z powodu nadcinienia naczyniowo-nerkowego, a take zabiegw rekonstrukcji naczy nerek pobranych do transplantacji od ywych oraz zmarych dawcw, a take przeszczepw nerki u chorych dyskwalifikowanych w innych orodkach z powodu powanych zmian miadycowych w ttnicach. Oddzia jest obecnie rozbudowywany, ma bowiem sta si orodkiem, czcym transplantologi z chirurgi naczyniow. 

Sukces jest efektem pracy kilku zespow. W operacji wzili udzia:

  • Zesp chirurgiczny wraz z zespoem instrumentariuszek w skad ktrego weszli: dr hab. med. Tomasz Jakimowicz, prof. dr hab. med. Tadeusz Grochowiecki, dr Katarzyna Jama, dr Wojciech Janczak, dr Amro Alsharabi, dr Jacek Dzwonkowski, dr Micha Kowalczewski, dr Micha Kowara, piel. instr. Anna Wsik, piel. instr. Grayna Nowakowska, piel. instr. Natalia Belina, piel. instr. Anna Wielgolewska.
  • Zesp anestezjologiczny: dr Remigiusz Gelo i dr Robert Becler oraz piel. anest. Jolanta Muranowicz, piel. anest. Jolanta Waleriaczyk z II Zakadu Anastezjologii i Intensywnej Terapii kierowanego przez dr hab. med. Pawa Andruszkiewicza
  • Zesp transplantologw: dr Dorota Lewandowska i dr Natalia Mikoajczyk z Kliniki Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorb Wewntrznych kierowanej przez prof. dr hab. med. Magdalen Durlik
  • Nefrolog dr Pawe ebrowski z Katedry i Kliniki Nefrologii, Dializoterapii i Chorb Wewntrznych kierowanej przez prof. dr hab. med. Jolant Mayszko
  • Zesp Pielgniarski Kliniki Chirurgii Oglnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej pod kierunkiem mgr Magdaleny Rodek

Transplantologia w Polsce w 2018

Wg danych Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji "Poltransplant" w 2018 roku w naszym kraju przeszczepiono organy od 498 zmarych dawcw, a w sumie liczba zgoszonych potencjalnych dawcw organw wyniosa 638. Dziki oddanym narzdom moliwe byo w zeszym roku przeszczepienie 1446 organw, w tym 906 nerek, wtroby (294) oraz serca (147) i trzustki (21) oraz puc (78). W 2018 roku dokonano take 40 transplantacji nerek od ywych dawcw oraz 23 operacji przeszczepienia fragmentw wtroby. Wykonano take w sumie 1062 operacje przeszczepienia rogwki.

Niestety, e wzgldu na spadajc liczb dawcw, z miesica na miesic rosn kolejki oczekujcych na transplantacj pacjentw. W grudniu 2018 roku na Krajowej Licie Oczekujcych na Przeszczepienie Narzdw znajdowao si 1998 pacjentw - podaje w raporcie "Poltransplant".