Mózgi chłopców i dziewczynek nie różnią się, również pod względem zdolności matematycznych

Długo uważano, że kobiety nie osiągają sukcesów w naukach ścisłych z powodu braku predyspozycji biologicznych. Po dokładnym przebadaniu mózgów dziewczynek i chłopców naukowcy orzekli, że nie ma między nimi istotnych różnic, chłopcy i dziewczynki mają podobnne zdolności matematyczne

Zespołem badawczym kierowała prof. Jessica Cantlon z Carnegie Mellon University. Naukowcy badali mózgi dzieci za pomocą metody zwanej neuroobrazowaniem, aby ocenić biologiczne różnice między płciami, związane ze zdolnościami matematycznymi. Neuroobrazowanie pozwala obserwowować czynności mózgu podczas przeprowadzania wybranych procesów, na przykład liczenia. Badaniu poddano grupę składającą się ze 104 dzieci w wieku od trzech do dziesięciu lat. W obserwowanym zespole było 55 dziewcząt. Na czym polegało to badanie?

Do śledzenia funkcji mózgu użyto funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI). Mózgi dzieci skanowano podczas oglądania filmu edukacyjnego, uczącego wykonywania podstawowych zadań matematycznych, takich jak dodawanie, odejmowanie i odliczanie. Jednocześnie monitorowano także czynność mózgu u 63 dorosłych osób (w tym 25 kobiet), które oglądały ten sam film edukacyjny. Następnie porównano skany mózgów dziewczynek i chłopców, starając się znaleźć podobieństwa lub różnice między nimi. Porównano także skany mózgów dzieci oraz dorosłych, aby znaleźć analogie.

Werdykt naukowców brzmi: Jesteśmy tacy sami!

Porównania i żmudne analizy statystyczne dały jednak podobne rezultaty i nie znaleziono różnic między pracą mózgów dziewczynek i chłopców w trakcie oglądania filmu. Obie grupy były równie mocno zaangażowane w rozwiązywanie zagadek matematycznych, pokazywanych na ekranie, jak i wykazywały porównywalny stopień aktywności mózgu. Zarówno chłopcy, jak i dziewczynki w analogiczny sposób pracowały nad zadaniami matematycznymi, nie stwierdzono też żadnych różnic w rozwoju mózgu u obu płci. Dojrzałość mózgu dziewczynek i chłopców była też statystycznie porównywalna z mózgami dorosłych osób.

Chodzi nie tylko o to, że dziewczynki i chłopcy rozwiązują zadania matematyczne w ten sam sposób, ale i o to, że podobieństwa między płciami są widoczne w całym mózgu. To ważne przypomnienie, że ludzie są do siebie bardziej podobni, niż im się wydaje

- podsumowała badania jedna z recenzentek Alicja Kersey z Wydziału Psychologii Uniwersytetu w Chicago.

Naukowcy porównali ponadto wyniki znormalizowanego testu dla dzieci w wieku od trzech do ośmiu lat, badającego umiejętności matematyczne i tempo uczenia się, którym poddano 97 uczestników eksperymentu, w tym 50 dziewczynek. Analiza wyników pokazała, że zarówno dziewczynki, jak i chłopcy, mają podobne umiejętności matematyczne. Nie znaleziono też różnicy między płciami, jeżeli chodzi o korelację między dojrzałością mózgu a zdolnościami matematycznymi. Wcześniejsze prace zespołu, oparte na testach matematycznych, również pokazały, że między chłopcami i dziewczynkami nie istnieją różnice behawioralne.

W naszym filmie dowiecie się więcej o budowie i roli szyszynki.

Zobacz wideo

To społeczeństwo i kultura odsuwają dziewczynki od zajmowania się matematyką i innymi przedmiotami ścisłymi, a nie związane z płcią zdolności. Wcześniejsze badania pokazały, że rodzice chętniej angażują chłopców do zabaw wymagających myślenia przestrzennego - zauważa współautorka badań prof. Jessica Cantlon. Także nauczyciele są skłonni więcej czasu poświęcać na pracę nad zadaniami matematycznymi z chłopcami, uważając, że mają oni więcej szans na osiągnięcie sukcesu. Często też same dzieci ulegają przekonaniom rodziców, że są mniej lub bardziej zdolne, w zależności od płci.

Naukowcy chcą teraz rozszerzyć zakres swoich badań na inne umiejętności matematyczne, takie jak przetwarzanie i wyobraźnia przestrzenna, a także śledzić losy dzieci przez wiele lat. Wyniki badań ukazały się na łamach czasopisma Science of Learning.

Źródło: ScienceDaily,

Więcej o: