Zaparcia - jakie s ich przyczyny, kiedy s powanym objawem chorobowym?

Zaparcia, nazywane take obstrukcj albo zatwardzeniem, to stan, w ktrym dochodzi do zalegania treci jelitowej na rnych odcinkach przewodu pokarmowego. Zaparcia nie s jednoznaczne z nieregularnym wyprnianiem i czasami pojawiaj si nawet w przypadku prawidowego rytmu wyprnie. Czym s zaparcia i jak si objawiaj? Jak mona pozby si tego problemu?

Zdrowy czowiek, u ktrego nie wystpuj problemy z wyprnianiem si, oddaje stolec minimum 3 razy w tygodniu, chocia najlepiej, aby wyprnienie odbywao si codziennie. Warto pamita, e regularne wyprnianie nie zawsze oznacza, e wyprnianie jest prawidowe. Wana jest rwnie objto, waga, barwa oraz konsystencja stolca.

W przypadku problemw z wyprnianiem, jakim s zaparcia, stolec ma zbyt zwart konsystencj i czsto bardziej intensywn i nieprzyjemn wo ni w przypadku prawidowego stolca. Jest to spowodowane tym, e masa kaowa zalega przez duszy czas w przewodzie pokarmowym, co sprawia, e zachodz zoone procesy gnilne i fermentacyjne, a wchanianie wody ze stolca jest zwikszone. O zaparciach mwi si, gdy masa kaowa zalega przez duszy czas w przewodzie pokarmowym, ale rwnie wtedy, gdy pacjent ma problemy z wydalaniem stolca z odbytnicy.

Zaparcia – przyczyny

Przyczyny zapar s bardzo zrnicowane. Najczstsz przyczyn zapar jest oczywicie nieprawidowa dieta, w ktrej wystpuje zbyt maa ilo bonnika oraz pacjent nie przyjmuje odpowiedniej iloci pynw. Na powstawanie zapar moe mie wpyw zbyt niski poziom aktywnoci fizycznej, a take dugotrwae leenie w ku (na przykad w przypadku pacjentw z powanymi kontuzjami uniemoliwiajcymi poruszanie si). Nieodpowiednia dieta oraz brak aktywnoci fizycznej czsto prowadz do zaburze funkcjonowania ukadu pokarmowego, a w takim przypadku zaparcia nazywa si idopatycznymi. Szacuje si, e ten typ zapar dotyczy okoo 90 proc. osb, ktre cierpi na obstrukcje.

Inne moliwe przyczyny zapar to nieprawidowoci w funkcjonowaniu ukadu nerwowego, takie jak choroba Parkinsona, choroby naczyniowe mzgu, stwardnienie rozsiane oraz guz rdzenia krgowego. Poza tym, zatwardzenia pojawiaj si w przypadku takich problemw jak:

  • Brak zwojw nerwowych w jelicie grubym powodujce nadmierne rozszerzenie jelita,
  • Wyduenie jelita grubego,
  • Nadmierne zwenie wiata jelita spowodowane wystpowaniem guza w obszarze jelita.

Zaparcia mog by jednym z objaww, ktry pojawia si w przebiegu takich chorb jak endometrioza, cukrzyca, przepuklina, niedoczynno tarczycy oraz hemoroidy. Problemy z zaleganiem treci kaowej w jelicie grubym mog by spowodowane take przyjmowaniem rnych rodzajw lekw.

Zaparcia – rodzaje

W przypadku problemw z zatwardzeniami, wydalany stolec jest zbity, twardy, a jego objto jest mniejsza ni objto prawidowego stolca. W zalenoci od przyczyny oraz czstotliwoci wystpowania zapar, rozrnia si kilka rodzajw tego problemu:

  • Zaparcia krtkotrwae - wystpuj co pewien czas, a pomidzy okresami zapar wyprnianie jest prawidowe. Zaparcia tego typu zwykle nawracaj, jednak, jeeli problem powtarza si czsto naley zgosi si do lekarza;
  • Zaparcia przypadkowe - mwi si o nich wtedy, gdy problemy z wyprnianiem wystpuj bardzo rzadko i s spowodowane na przykad zmian diety, krtkotrwaym stresem czy podrami;
  • Zaparcia przewleke - okrelane s te mianem nawykowych, wystpuj stale lub bardzo czsto.

Zatwardzeniu czsto towarzysz inne dolegliwoci, takie jak bl podczas oddawania stolca, wzdcia, mdoci, uczucie penoci w brzuchu, odbijanie, zawroty gowy, brak apetytu, utrata masy ciaa, a take gorczka. Czsto stwierdza si rwnie obecno krwi lub luzu w kale.

Zaparcia – jak sobie z nimi radzi?

Sposobem na zaparcia jest dieta bogata w bonnik. Poznajcie pi najlepszych rde bonnika  

Zobacz wideo

Kluczow spraw w leczeniu zatwardzenia jest znalezienie przyczyny takiego stanu. Jeli zaparcia s wywoywane przez nieodpowiedni diet albo tryb ycia, naley przyjrze si swojemu menu i zadba o to, aby znalazo si w nim duo produktw bogatych w bonnik. Rano, na czczo warto wypija szklank letniej wody, p szklanki soku z kiszonej kapusty, kefiru albo kompotu z suszonych liwek. Pomc moe rwnie jedzenie siemienia lnianego – niezaparzone siemi warto je 3 razy dziennie po jednej yeczce (mona dodawa je na przykad do jogurtu, saatek albo zup). eby przywrci regularno wyprnie naley codziennie mniej wicej o tej samej porze prbowa odda stolec. Jeli dochodzi do zapar mona wspomaga si lekami osmotycznymi, ktre wpywaj na zmniejszenie gstoci masy kaowej. Nie naley zbyt czsto przyjmowa rodkw przeczyszczajcych, poniewa wpywaj one na rozleniwienie ukadu pokarmowego.