rdmiszowe zapalenie nerek: przyczyny, objawy, leczenie

rdmiszowe zapalenie nerek jest to stan zapalny, ktry lokalizuje si w cewkach nerkowych oraz w tkance rdmiszowej nerki. W zalenoci od nasilenia objaww rozrnia si ostre oraz przewleke zapalenie rdmiszowe nerek. Przyczyny zapalenia to, midzy innymi, dugotrwae zaywanie niektrych lekw przeciwblowych, kontakt z oowiem i kadmem, a take nieleczona dna mocznowa i zakaenia oglnoustrojowe.

rdmiszowe zapalenie nerek - co to za choroba?

Choroba funkcjonuje take pod inn nazw: cewkowo-rdmiszowe zapalenie nerek. Naley do jednego z trzech gwnych typw zapalenia nerek, obok kbuszkowego zapalenie nerek oraz odmiedniczkowego zapalenie nerek. W przypadku rdmiszowego zapalenia proces chorobowy obejmuje gwne struktury nerek poza kbuszkami nerkowymi, czyli tkank rdmiszow nerek oraz cewki nerkowe.

Ostre zapalenie pojawia si nagle i gdy choroba nadmiernie si przedua i nie jest leczona, przechodzi w stan przewleky, prowadzcy do powanego zaburzenia czynnoci nerek. Skutki nieleczonego zapalenia rdmiszowego nerek to m.in. wtrne uszkodzenie kbuszkw nerkowych lub wknienie tkanki cewkowo-nerkowej i niewydolno nerek.

rdmiszowe zapalenie nerek - przyczyny

Za ostrym rdmiszowym zapaleniem nerek stoj najczciej przyjmowane leki, takie jak antybiotyki, w tym penicylina, ampicylina, tetracykliny i inne. A take: niesteroidowe leki przeciwzapalne, zawierajce kwas acetylosalicylowy, w tym ibuprofen, fenoprofen, naproksen i inne. Ponadto ostre zapalenie rdmiszowe mog wywoa leki przeciwdrgawkowe, moczopdne, a nawet chiskie zioa na odchudzanie. W sumie zapalenia tego typu obejmuj okoo 70 procent przypadkw choroby.

Ponadto za ostre zapalenia nerek odpowiadaj inne schorzenia, w tym oglnoustrojowe zakaenia salmonell, wirusem cytomegalii, bakteri Legionella pneumophila i inne. Niektre przypadki choroby s spowodowane take sarkoidoz, czyli chorob ukadu immunologicznego. Przy co dziesitym przypadku ostrego rdmiszowego zapalenia nerek przyczyna pozostaje nierozpoznana.

Przewleke rdmiszowe zapalenie nerek moe rozwin si w przypadku zakae drg moczowych, a take towarzyszy przewlekemu odmiedniczkowemu zapaleniu nerek. Zwizane bywa ponadto z nieleczonymi waciwie chorobami metabolicznych, takimi jak dna moczanowa oraz z chorobami immunologicznymi. Zapalenie wywouje take dugotrwae naraenie na dziaanie metali cikich, w tym oowiu i kadmu.

rdmiszowe zapalenie nerek - objawy

Objawy choroby mog pojawi si prawie zaraz po zayciu lekw lub nieco pniej, po okoo trzech tygodniach i do trzech miesicy.

Wrd objaww ostrego rdmiszowego zapalenia nerek znajduj si:

  • wysoka gorczka przekraczajca 39 stopni C
  • bl w okolicy ldwiowej o tpym charakterze
  • wysypka na skrze
  • niekiedy ble staww
  • krwiomocz
  • inne objawy niewydolnoci nerek

Przewleke zapalenie moe przebiega bezobjawowo nawet kilka lat, aby pniej ujawni si w postaci przewlekej choroby, stopniowo zaburzajcej czynnoci nerek.

Zobacz wideo

rdmiszowe zapalenie nerek - stawianie diagnozy

W przypadku tej choroby kluczowe staje si badanie skadu moczu. Szuka si nadmiaru glukozy, niespowodowanej cukrzyc, a take nadmiaru potasu, fosforu, leukocytw kwasochonnych i innych objaww zaburze w pracy nerek. Choroba czsto wymaga hospitalizacji, gdzie bada si stan nerek. Czasem moe okaza si konieczna biopsja nerki. Przewleke zapalenie nerek rozpoznaje si take poprzez wykonanie bada obrazowych (USG jamy brzusznej).

rdmiszowe zapalenie nerek - leczenie

W przypadku ostrego zapalenia konieczne jest natychmiastowe rozpoznanie i wyeliminowanie przyczyny. Jeeli za zapaleniem stoj przyjmowane leki niezbdne jest przerwanie kuracji. Zakaenia oglnoustrojowe wymagaj specjalistycznego leczenia. W przypadku naraenia na dziaanie substancji toksycznych, naley odseparowa si od ich rda. W razie obrzkw stosuje si u chorego leki moczopdne, a wysokie cinienie krwi zwalcza si odpowiednimi lekami. Tego typu postpowanie zazwyczaj powoduje, e zapalenie stopniowo ustpuje. Cikie przypadki natomiast leczy si glikokortykosteroidami.

Przewleke rdmiszowe zapalenie nerek wymaga zdiagnozowania i usunicia bezporedniej przyczyny choroby, a ponadto niezbdne jest leczenie towarzyszcych chorb, takich jak choroby metaboliczne i inne. Konieczne jest take leczenie spowalniajce przewlek chorob nerek i zwalczanie powika zwizanych z ich niewydolnoci.

Jeeli nerki nie zostay jeszcze uszkodzone moliwe jest cakowite wyleczenie z ostrego zapalenia nerek. Co dziesity chory wymaga jednak leczenia nerkozastpczego, gdy dochodzi do trwaego uszkodzenia nerek. Natomiast trudniej jest wyleczy posta przewlek choroby. Mona jednak zahamowa albo spowolni proces degradacji nerek.