Kiedy przyjmowa leki na nadcinienie? Z bada wynika, e pora ma znaczenie

Leki na nadcinienie najlepiej zadziaaj, jeeli bd przyjmowane tu przed snem - zauwayli naukowcy po serii bada. Nasz wewntrzny zegar biologiczny wpywa take na odpowied organizmu na leki. Zsynchronizuj czas przyjmowania medykamentw ze swoim 24-godzinnym rytmem. To moe ci uratowa ycie - pisz na amach "European Heart Journal".

Hiszpascy naukowcy z Uniwersytetu w Vigo przebadali grup pacjentw liczc 19 tysicy osb w wieku 45-75 lat, ktrzy przyjmowali leki na nadcinienie. Na potrzeby badania chorzy zostali podzieleni na dwie grupy. Jedna przyjmowaa caodobow dawk leku rano, a druga zaywaa lek wieczorem. Eksperyment trwa ponad sze lat. Byo to jedno z najwikszych tego typu bada jednej grupy etnicznej, w tym wypadku Hiszpanw. Dlatego naukowcy rekomenduj rozszerzenie ich na inne populacje, a take zbadanie, jak to dziaa w przypadku osb pracujcych w systemie zmianowym.

Nadcinienie moe nie dawa adnych sygnaw, a mimo to miertelnie zagraa yciu

Zobacz wideo

Wnioski: Jeeli mamy nadcinienie, leki zaywajmy na noc

Okazao si, e u pacjentw, ktrzy brali lek przed snem, rednio o poow spado ryzyko mierci z powodu zawau serca, udaru mzgu lub niewydolnoci serca. Te osoby miay znacznie nisze cinienie krwi zarwno w nocy, jak i w dzie, w porwnaniu z tymi, ktre lek przyjmoway rano. Analizy pokazay, e ryzyko mierci z powodu zawau serca byo mniejsze o 44 procent, z powodu niewydolnoci serca - o 42 procent, z powodu udaru mzgu - o 49 procent, natomiast ryzyko mierci spowodowanej chorobami serca lub naczy krwiononych zmniejszyo si o 66 procent.

Dlaczego tak si dzieje? Cinienie krwi w sposb naturalny spada nam w cigu nocy. Jeeli jednak chorujemy na nadcinienie, w nocy moe by nadal wysokie, co zwiksza ryzyko udaru mzgu lub zawau serca. Zaycie lekarstwa wieczorem pomaga organizmowi unormowa cinienie, gdy pimy. 

Naukowcy uwaaj, e lekarze mog teraz rekomendowa pacjentom przyjmowanie lekw na nadcinienie pod wieczr. W tej chwili nie ma zalece, co do pory przyjmowania takich lekw, ale najczciej radzi si, aby przyjmowa je rano po to, aby unormowa dzienne cinienie krwi. Nowe wytyczne mog uratowa wiele istnie ludzkich - twierdzi wspautor bada prof. Ramon Hermida. Przed zmian pory przyjmowania leku naley jednak skonsultowa si z wasnym lekarzem - przypominaj badacze. Mog by inne wane powody, dla ktrych lekarz zaleca poranek jako czas zaywania leku.

Lekarze przypominaj, e wrd czynnikw, ktre sprzyjaj nadcinieniu, s: nadwaga i otyo, brak ruchu, nadmiar soli w jedzeniu, naduywanie alkoholu oraz palenie papierosw.

rdo: BBC News, European Heart Journal