Glimbax: jakie ma waciwoci, jak go stosowa, przeciwwskazania

Glimbax jest to preparat do miejscowego stosowania przy zapaleniach jamy ustnej i garda, a take po zabiegach stomatologicznych. Zawiera niesteroidowy lek przeciwzapalny o nazwie diklofenak.

Glimbax - jakie ma waciwoci?

Glimbax zawiera substancj czynn - diklofenak bdcy pochodn kwasu fenylooctowego. To niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ), przeciwdziaajcy syntezie prostaglandyn, odpowiedzialnych za wywoywanie stanw zapalnych. Diklofenak hamuje aktywno cyklooksygenaz, czyli enzymw bezporednio biorcych udzia w reakcjach prowadzcych do przeksztacania lipidw bon komrkowych w zapalne prostaglandyny.

Glimbax ma silne dziaanie przeciwzapalne, a take przeciwblowe i przeciwgorczkowe. Zmniejsza obrzk bon luzowych. Nie ma dziaania antybakteryjnego, ani antywirusowego. Nie jest te wchaniany przez ukad krenia, zatem nie ma uoglnionego dziaania.

Glimbax - zastosowanie

Glimbax zalecany jest to pukania jamy ustnej i garda w przypadku stanw zapalnych bony luzowej, takich jak:

Preparatu mog uywa osoby starsze, a take dzieci powyej 14-tego roku ycia.

Glimbax - sposb uycia

Glimbax jest roztworem przeznaczonym do pukania jamy ustnej. Do jednego pukania stosuje si okoo 15 ml, czyli 1 miark. Nie ma koniecznoci rozcieczania pynu. Niekiedy dodaje si nieco wody, ale nie jest to konieczne. Takim roztworem naley puka jam ustn i gardo przez okoo 30-60 sekund. Po wypukaniu roztwr trzeba wyplu. Zaleca si stosowa 2-3 razy na dob przez okres 7 dni. Nie naley przekracza zalecanej dawki.

Chrypka moe by powanym objawem chorobowym. Nie lekcewa jej.

Zobacz wideo

Glimbax - przeciwwskazania


Leku nie mog uywa kobiety w ciy oraz karmice piersi. Nie podajemy leku dzieciom poniej 14-tego roku ycia. Ponadto, nie mog go uywa osoby wraliwe na ktrykolwiek skadnik leku. Glimbaxu nie mog stosowa osoby uczulone na kwas acetylosalicylowy, czyli aspiryn oraz na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne.

Glimbax - rodki ostronoci, moliwe skutki uboczne

Nie stwierdzono, aby Glimbax wchodzi w interakcj z inni lekami do stosowania miejscowego w jamie ustnej. Mog si zdarzy skutki uboczne stosowania leku, takie jak: podranienie bony luzowej jamy ustnej, pieczenie w jamie ustnej, kaszel. Nadwraliwo moe objawi si atakiem astmy, pokrzywk lub ostrym nieytem bony luzowej nosa. W razie poknicia duej iloci preparatu lub dugotrwaego stosowania mog wystpi reakcje organizmu o charakterze oglnym, a take moe rozwin si nadwraliwoci na skadniki preparatu. Przypadkowe poknicie jednej dawki nie jest szkodliwe dla zdrowia.

Naley chroni oczy przed kontaktem z roztworem, poniewa zawiera benzoesan sodu, mogcy podrani oczy. Kolejny skadnik preparatu - czerwie koszenilowa - moe spowodowa reakcj alergiczn. Glimbax nie wpywa na zdolno prowadzenia pojazdw mechanicznych.

Jeeli po 7 dniach stosowania preparatu nie nastpi poprawa stanu zdrowia trzeba koniecznie skonsultowa si z lekarzem.