Zapalenie pcherza moczowego: objawy, leczenie. Jak unika zapalenia pcherza moczowego

Zapalenie pcherza moczowego najczciej jest skutkiem zakae bakteryjnych. Rzadziej za zapalenie odpowiadaj take pasoyty, czy te ekspozycja na niektre substancje chemiczne. Choroba wymaga leczenia antybiotykami, a nieleczona moe prowadzi do powika.

Zapalenie pcherza moczowego - przyczyny

Do zapalenie pcherza moczowego dochodzi w wikszoci przypadkw w wyniku infekcji bakteryjnej. Bytujce w jelicie bakterie, takie jak Pseudomonias aeruginosa, Proteus, paeczka okrnicy (Escherichia coli) i inne, zostaj przeniesione do cewki moczowej, gdzie intensywnie si namnaaj, a nastpnie atakuj pcherz moczowy. Bakterie mog take przenikn do cewki moczowej poprzez jelito proste, a take za porednictwem krwi. W tym wypadku ich droga rozpoczyna si w nerkach, gdzie si gromadz, a nastpnie wdruj do pcherza moczowego.

Gdy bakterie przemieszcz si do drg moczowych, mog wywoa zapalenie jeeli pojawi si dodatkowe czynniki, takie jak osabienie zdolnoci samonaprawczych pcherza moczowego. Oznacza to, e pcherz nie ma dostatecznej mocy, aby zwalczy samodzielnie bakterie lub brakuje czynnikw hamujcych przyleganie bakterii do cian pcherza. Ponadto, namnaaniu si bakterii sprzyja niepene oprnianie pcherza z moczu. A to wanie wraz z moczem usuwany jest z organizmu nadmiar bakterii.

Do takiej sytuacji dochodzi, gdy istnieje mechaniczna przyczyna, blokujca wydalanie moczu na zewntrz, na przykad kamienie nerkowe lub te guzy nowotworowe, a take zapalenia gruczou krokowego.

Choroba zdecydowanie czciej atakuje kobiety, ze wzgldu na budow anatomiczn i dziaanie ukadu moczowego. Cewka moczowa, pochwa i odbyt znajduj si bowiem blisko siebie i dlatego bakteriom atwiej jest przenikn z jednego narzdu do drugiego. Kobiety maj take krtsz cewk moczow, a wic droga do pcherza moczowego dla bakterii take si skraca. Ponadto aktywno seksualna sprzyja przekrwieniu tych okolic, a take rnym urazom. Dodatkowo zakaeniom sprzyjaj cia i zmiany hormonalne w czasie przekwitania, ktre powoduj, e pcherz moczowy traci naturaln odporno. Dodatkowym czynnikiem jest take podeszy wiek, gdy dochodzi np. do wypadania pcherza.

Do rzadko za zakaenia odpowiedzialne s stany zapalne narzdw, przylegajcych do pcherza moczowego, a wic choroba uchykowa jelit, zapalenie wyrostka robaczkowego, zapalenie jajowodu. Nonikiem bakterii sta si take krew.

Zobacz wideo

Zapalenie pcherza moczowego - objawy

Jednym z pierwszych objaww zapalenia jest bl, ktry jest odczuwany w dolnej czci brzucha, w tzw. podbrzuszu. Bywa, e jest tak silny, e trudno jest go choremu wytrzyma. Towarzyszy oddawaniu moczu. Dodatkowo pojawia si take uczucie pieczenia. Drugim objawem zapalenia pcherza moczowego jest nadmierna czstotliwo oddawania moczu. Czstomocz pojawia si zarwno w dzie, jak i nocy i wrcz uniemoliwia spanie. Zmienia si take wygld i skad moczu. Jest teraz mtny, ciemny, ma intensywny zapach. Po zbadaniu skadu okazuje si, e zawiera osad, przy cikim zapaleniu take rop z domieszk wkien. Zdarza si take krwawienie z cewki moczowej po oddaniu moczu.

Zapalenie pcherza moczowego - leczenie

W przypadku zdiagnozowania ostrego zapalenia pcherza moczowego lekarz zleca wykonanie posiewu moczu i antybiogramu, w celu okrelenia, jakie bakterie zaatakoway narzd. Dziki temu moe zastosowa odpowiedni antybiotyk. Leczenie trwa zazwyczaj od 7 do 10 dni. Po kilku dniach od rozpoczcia leczenia ponownie wykonuje si posiew moczu, aby sprawdzi, czy lek dziaa. Chodzi bowiem o to, aby cakowicie pozby si bakterii z drg moczowych, w przeciwnym wypadku choroba bdzie wraca. Konieczne jest take przyjmowanie duych iloci pynw, aby zwikszy wydalanie moczu i usuwanie, tym samym, bakterii z pcherza moczowego.

Przy infekcjach powracajcych przynajmniej dwa razy w roku szuka si take innych przyczyn choroby, takich jak wady rozwojowe drg moczowych, kamica nerkowa, niedoczynno pcherza lub mini zwieracza, choroby metaboliczne. Lekarz moe posuy si tutaj takimi metodami diagnostycznymi, jak urografia, cystografia, pomiar szybkoci odpywu moczu, ultrasonografia ukadu moczowego, badania urodynamiczne.

Nieleczone zapalenie moe doprowadzi do choroby nerek, w tym odmiedniczkowego zapalenia nerek.

Zapalenie pcherza moczowego - jak unikn choroby?

Zakaeniom bakteriami sprzyja niewaciwa higiena miejsc intymnych, a take uywanie pynw wysuszajcych lub zmieniajcych pH okolic cewki moczowej. Warto ponadto pamita, e myjemy si i wycieramy w kierunku od pochwy do odbytu, a nie odwrotnie, aby nie przenosi bakterii jelitowych.

Naley dba o odpowiednie nawadnianie organizmu. Najlepiej pi okoo 8-10 szklanek napojw dziennie. To pozwala nerkom na wyprodukowanie odpowiedniej iloci moczu i tym samym na szybsze usunicie bakterii, ktre przenikny do drg moczowych. Najlepsze s wody mineralne, herbatki zioowe, soki owocowe i warzywne, bogate w witaminy, w tym witamin C. Mona je urawin i inne kwane owoce, ktre zakwaszaj mocz, a takiego rodowiska nie lubi bakterie. Poniewa do zakae do czsto dochodzi podczas stosunku pciowego, warto wypija wczeniej szklank wody. Zachorowaniu zapobiega regularne oddawanie moczu, od razu po wystpieniu parcia, a take przed snem i tu po stosunku pciowym

Przy nawracajcych infekcjach pcherza moczowego pomc moe rodek o nazwie Uro-Vaxom, dostpny na recept. Lekarz moe zaleci take stosowanie profilaktyki antybiotykowej cigej lub po stosunku pciowym.