Leczenie klimatyczne - na czym polega, komu jest zalecane?

Leczenie klimatyczne, czyli klimatoterapia, to leczenie wykorzystujące właściwości klimatyczne jakiegoś obszaru. Metoda ta jest znana od wieków. Na czym polega? Jakie są walory lecznicze klimatu nadmorskiego, górskiego i nizinnego? Jaki wybrać właściwy klimat przy danym schorzeniu? Czy leczenie klimatyczne powinno trwać długo?

Leczenie klimatyczne opiera się na założeniu, że klimat, czyli nasłonecznienie, warunki termiczne,  wilgotnościowe, wietrzne czy ciśnienie atmosferyczne mogą oddziaływać na organizm człowieka – zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Tym samym przyjmuje się, że niektóre cechy klimatu mają właściwości profilaktyczne i lecznicze, a niektóre regiony, dzięki odpowiedniemu mikroklimatowi, mają korzystny wpływ na różne dolegliwości chorobowe. Klimat stanowi jeden z najważniejszych, naturalnych czynników leczniczych.

Leczenie klimatyczne – na czym polega. Zalety i korzyści

Na czym polega leczenie klimatyczne? Na poddawaniu organizmu oddziaływaniu bodźców klimatycznych, które są właściwe dla danego klimatu, przez określony czas i w określonym natężeniu. Specjaliści podkreślają, że okres leczenia klimatycznego nie powinien być krótszy niż 2 tygodnie, ponieważ mniej więcej tyle trwa adaptacja organizmu do nowych warunków. Właściwe leczenie klimatyczne rozpoczyna się dopiero po tym czasie. Jego celem jest zainicjowanie szeregu korzystnych procesów i zmian w organizmie, które są wywołane bodźcami klimatycznymi.

Zmiana klimatu - bez dwóch zdań - ma pozytywny wpływa na organizm. Obserwuje się, że poprawia kondycję psychofizyczną, wzmacnia odporność, działa relaksacyjnie, ale i łagodzi oraz wspomaga leczenie wielu chorób dolegliwości.

Klimatoterapia jest jednym z elementów leczenia uzdrowiskowego. Zabiegi klimatoterapeutyczne obejmują: kąpiele słoneczne (helioterapia), kąpiele powietrzne (aeroterapia), zabiegi powietrzno-ruchowe, kąpiele morskie, inhalacje naturalnego aerozolu morskiego lub tężniowego. Szczególnym rodzajem klimatoterapii jest talasoterapia wykorzystująca naturalne walory lecznicze morza.

Leczenie klimatyczne - klimat nadmorski

Klimat nadmorski, ze względu na dużą zawartość soli i sodu w powietrzu (wyrównuje niedobory i sprzyja prawidłowemu funkcjonowaniu układu oddechowego), wysokiemu nasłonecznieniu oraz dużej wilgotności powietrza jest polecany osobom zmagającym się z:

Klimat nadmorski jest bardzo bodźcowy. Jego cechą jest to, że działanie lecznicze różni się w zależności od pór roku.

Leczenie klimatyczne - klimat górski

Pobyt w klimacie górskim jest polecany osobom, które zmagają się z:

  • chorobami układu oddechowego (to na przykład astma oskrzelowa, POChP, choroby zawodowe układu oddechowego),
  • zaburzeniami odporności,
  • schorzeniami układu krążenia (przeciwwskazaniem jest nieustabilizowane nadciśnienie lub zaawansowana choroba niedokrwienna serca),
  • schorzeniami układu krwiotwórczego (szczególnie z niedokrwistością),
  • chorobami alergicznymi, chorobami skóry (na przykład łuszczyca),
  • rehabilitacją po zabiegach chirurgicznych wszystkich układów, z wyjątkiem nowotworów.

Klimat górski to klimat bodźcowy, który silnie stymuluje wiele układów. Wiąże się z nim wiele cech pozytywnych, takich jak obniżanie się temperatury, ciśnienia oraz ciśnienia parcjalnego tlenu wraz ze wzrostem wysokości nad poziomem morza, duże nasłonecznienie oraz powietrze ubogie w alergeny i bakterie. Związane są z nim również cechy negatywne, takie jak porywisty wiatr (halny), który destabilizuje pracę układu krążenia. W leczeniu klimatycznym tereny górskie, z uwagi na swoją zmienność, nie są korzystne dla osób w zaawansowanym wieku lub ciężko chorych.

Leczenie klimatyczne - klimat nizinny

Klimat nizinny obejmuje około 70 proc. terenów Polski. Ze względu na swój łagodny charakter oraz małą ilość bodźców jest polecany osobom:

  • starszym,
  • zmagającym się z chorobami reumatycznymi,
  • przechodzącym rekonwalescencję po operacjach lub zabiegach chirurgicznych.

W leczeniu klimatycznym szczególne znaczenie mają uzdrowiska nizinno-leśne oraz lasy. Na ich terenie wskazane jest leczenie przewlekłych chorób układu oddechowego. Pobyt w lesie doskonale dotlenienia organizm, udrażnia drogi oddechowe i ułatwia oddychanie. W okresie pylenia roślin lasów powinni unikać alergicy.

 Balenologa, ftyzjatrę i kilku innych rzadkich specjalistów spotkasz w sanatorium. O tym czym się zajmują mówi nasz film.

Zobacz wideo
Więcej o: