Jeśli chcesz uniknąć demencji, spotykaj się z ludźmi, bądź aktywny społecznie

Nie ma wątpliwości, że o jakości naszego życia w starszym wieku, decyduje to, na ile jesteśmy aktywni i otwarci na kontakty społeczne. Spotykanie się z przyjaciółmi, szukanie okazji do aktywności społecznej zmniejsza ryzyko demencji - mówią naukowcy po 28 latach obserwacji.

Demencja starcza jest to zespół otępienny, wywołany chorobą mózgu, w wyniku której chory stopniowo traci pamięć, orientację, zdolność liczenia, uczenia się, rozumienia, wydawania osądów. Utracie funkcji poznawczych towarzyszą zaburzenia emocjonalne i zmiana charakteru, a także zaburzenia świadomości. Demencja staje się coraz większym problemem zdrowotnym na całym świecie. Społeczeństwa się starzeją i z roku na rok przybywa osób, których dotyka problem demencji. Dlatego szuka się odpowiedzi na pytanie, jak zapobiegać lub jak opóźnić pojawienie się tej choroby.

Odpowiedzi szuka się w wielu dziedzinach. Znaleziono dowody, że aktywność fizyczna, połączona z prawidłową dietą oraz zdrowym stylem życia, przedłuża czas sprawności mózgu. Teraz naukowcy pochylili się nad jeszcze jednym aspektem życia: kontaktami społecznymi.

Nad związkiem pomiędzy demencją a kontaktami społecznymi, które zapobiegają lub opóźniają rozwój choroby, zastanawiali się aż przez 28 lat naukowcy z University College of London. Jak wyglądały badania? Analizie poddano dane pracowników londyńskich służb cywilnych w wielu 35-55 lat w latach 1985-88, a następnie w 2017 roku. W tym czasie sześciokrotnie przebadano te osoby za pomocą kwestionariusza samooceny i pytano o częstotliwość kontaktów z krewnymi i przyjaciółmi. Natomiast poziom demencji ustalono na podstawie danych medycznych oraz za pomocą testów pamięci werbalnej, płynności werbalnej oraz rozumowania. Badano związek pomiędzy kontaktami społecznymi w wieku 50, 60 i 70 lat a późniejszym otępieniem. Analizy zostały dostosowane do wielu, płci, pochodzenia etnicznego, statusu społeczno-ekonomicznego, edukacji, zachowań zdrowotnych itd. W sumie badaniami objęto ponad 10 tys. osób.

Zobacz wideo

Wnioski z tego badania nie pozostawiają wątpliwości: kontakty społeczne chronią przed demencją, a im częściej kontaktujemy się ludźmi, tym mniej jesteśmy narażeni na demencję. Od dawna poszukiwano odpowiedzi na pytanie, jakie elementy stylu życia pozwalają zapobiegać demencji. Już wcześniejsze badania pokazywały, że rzadsze kontakty społeczne wiążą się z demencją, ale dopiero teraz przyjrzano się temu problemowi na wielką skalę. Okazało się, że większa częstotliwość kontaktów społecznych w wieku 60 lat jest najważniejsza, powoduje bowiem zmniejszenie ryzyka zachorowania na demencję. Co ważniejsze, okazało się, że istotne są tutaj nie tyle kontakty z rodziną, co spotkania z przyjaciółmi.

Zatem częstsze kontakty społeczne w średnim wieku sprzyjają późniejszemu zdrowiu mózgu. Ważne są wszelkie przejawy aktywności społecznej, szukanie wyzwań, zawieranie przyjaźni i podtrzymywanie ich możliwie najdłużej.

Źródło: PLOS Medicine

Więcej o: