Raport WHO: co 40 sekund ktoś na świecie popełnia samobójstwo

Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) co roku na świecie z wyniku samobójstwa umiera około 800 tys. osób. Nie jest jednak pełny obraz, na każde samobójstwo przypada kilka prób samobójczych. Samobójstwo jest drugą najczęstszą przyczyną śmierci wśród osób w wieku od 15 do 29 lat. Największy odsetek śmierci samobójczych mają bogate kraje.

WHO opracowało globalny raport o samobójstwach w związku ze Światowym Dniem Zapobiegania Samobójstwom, który w tym roku przypadł na 10 września. Organizacja apeluje do rządów, aby skorzystały ze sprawdzonych strategii zapobiegania samobójstwom i włączyły je do krajowych programów zdrowotnych i edukacyjnych. Jak do tej pory, tylko 38 ze 183 krajów zrzeszonych w WHO, wdrożyło kompleksowy wielosektorowy program zapobiegania samobójstwom.

Samobójstwa w statystykach

Jak podaje WHO w 2016 roku ogólnoświatowy wskaźnik samobójstw wyniósł 10,5 na 100 tys. osób. Wskaźniki te różnią się jednak znacznie, gdy spojrzy się na poszczególne kraje i wynoszą od 5 do 30 zgonów na 100 tys. mieszkańców. Najwyższy wskaźnik samobójstw dotyczy krajów o wysokim dochodzie i wynosi 11,5 na 100 tys. W tych krajach także trzy razy więcej samobójstw jest wśród mężczyzn niż wśród kobiet. W pozostałych krajach proporcje między kobietami i mężczyznami rozkładają się mniej więcej po równo.

Samobójstwo jest drugą najczęstszą przyczyną śmierci wśród młodych ludzi w wieku od 15 do 29 lat, zaraz po wypadkach drogowych. Wśród nastolatków w wieku od 15 do 19 lat, to druga najczęstsza przyczyna śmierci wśród dziewcząt i trzecia wśród chłopców.

Strategie zapobiegania samobójstwom

Wśród mieszkańców krajów o niskich i średnich dochodach głównym sposobem zadawania sobie śmierci jest zatrucie się pestycydami. Dlatego, przypomina WHO, ograniczenie wolnego dostępu do tych środków to skuteczna metoda ograniczania liczby samobójstw. Pestycydy są niezwykle toksyczne, dlatego ich użycie najczęściej kończy się śmiercią, szczególnie gdy brak jest w pobliżu placówek medycznych lub niedostępne jest antidotum. Jak piszą eksperci WHO, ważne jest wprowadzanie w kraju przepisów, restrykcyjnie zakazujących stosowania najbardziej toksycznych substancji. Przykładem jest Sri Lanka, w której - po serii zakazów, związanych z używaniem niektórych pestycydów - liczna samobójstw spadła o 70 procent. W Korei, po zakazie sprzedaży herbicydu o nazwie parakwat, liczba samobójczych zgonów obniżyła się o połowę.

WHO postuluje, aby w krajowych programach zapobiegania samobójstwom znalazły się takie zagadnienia, jak: ograniczenie dostępu do najbardziej toksycznych substancji, edukowanie oraz wdrażanie programów pomagających młodym ludziom w radzenia sobie ze stresem, monitorowanie liczby samobójstw, a także mobilizowanie mediów, które powinny odpowiedzialnie informować o samobójstwach. Ponadto, istotna jest wczesna identyfikacja osób, skłaniających się ku samobójstwom i udzielanie im pomocy.

Współczesne tempo życia dostarcza wielu powodów do stresu. Badania dowodzą, że wystarczy już kilka minut, aby przeprogramować umysł i ciało na lepszy nastrój. O tym jest nasz film.

Zobacz wideo

WHO zachęca do włączenia się w akcję "40 sekund działania"

Organizacja przypomina, że każdy z nas może włączyć się w akcję zapobiegania samobójstwom poprzez udzielenie wsparcia osobie w trudnej sytuacji, a także przez apelowanie do władz lokalnych lub krajowych, aby wdrażały programy zapobiegania samobójstwom. Celem WHO jest uzmysłowienie międzynarodowej społeczności, jak wielkim problemem w skali globalnej pozostaje samobójstwo oraz przekazywanie wiedzy na temat programów zapobiegania tym zgonom. 

Więcej o: