Raport WHO: co 40 sekund kto na wiecie popenia samobjstwo

Jak podaje wiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) co roku na wiecie z wyniku samobjstwa umiera okoo 800 tys. osb. Nie jest jednak peny obraz, na kade samobjstwo przypada kilka prb samobjczych. Samobjstwo jest drug najczstsz przyczyn mierci wrd osb w wieku od 15 do 29 lat. Najwikszy odsetek mierci samobjczych maj bogate kraje.

WHO opracowao globalny raport o samobjstwach w zwizku ze wiatowym Dniem Zapobiegania Samobjstwom, ktry w tym roku przypad na 10 wrzenia. Organizacja apeluje do rzdw, aby skorzystay ze sprawdzonych strategii zapobiegania samobjstwom i wczyy je do krajowych programw zdrowotnych i edukacyjnych. Jak do tej pory, tylko 38 ze 183 krajw zrzeszonych w WHO, wdroyo kompleksowy wielosektorowy program zapobiegania samobjstwom.

Samobjstwa w statystykach

Jak podaje WHO w 2016 roku oglnowiatowy wskanik samobjstw wynis 10,5 na 100 tys. osb. Wskaniki te rni si jednak znacznie, gdy spojrzy si na poszczeglne kraje i wynosz od 5 do 30 zgonw na 100 tys. mieszkacw. Najwyszy wskanik samobjstw dotyczy krajw o wysokim dochodzie i wynosi 11,5 na 100 tys. W tych krajach take trzy razy wicej samobjstw jest wrd mczyzn ni wrd kobiet. W pozostaych krajach proporcje midzy kobietami i mczyznami rozkadaj si mniej wicej po rwno.

Samobjstwo jest drug najczstsz przyczyn mierci wrd modych ludzi w wieku od 15 do 29 lat, zaraz po wypadkach drogowych. Wrd nastolatkw w wieku od 15 do 19 lat, to druga najczstsza przyczyna mierci wrd dziewczt i trzecia wrd chopcw.

Strategie zapobiegania samobjstwom

Wrd mieszkacw krajw o niskich i rednich dochodach gwnym sposobem zadawania sobie mierci jest zatrucie si pestycydami. Dlatego, przypomina WHO, ograniczenie wolnego dostpu do tych rodkw to skuteczna metoda ograniczania liczby samobjstw. Pestycydy s niezwykle toksyczne, dlatego ich uycie najczciej koczy si mierci, szczeglnie gdy brak jest w pobliu placwek medycznych lub niedostpne jest antidotum. Jak pisz eksperci WHO, wane jest wprowadzanie w kraju przepisw, restrykcyjnie zakazujcych stosowania najbardziej toksycznych substancji. Przykadem jest Sri Lanka, w ktrej - po serii zakazw, zwizanych z uywaniem niektrych pestycydw - liczna samobjstw spada o 70 procent. W Korei, po zakazie sprzeday herbicydu o nazwie parakwat, liczba samobjczych zgonw obniya si o poow.

WHO postuluje, aby w krajowych programach zapobiegania samobjstwom znalazy si takie zagadnienia, jak: ograniczenie dostpu do najbardziej toksycznych substancji, edukowanie oraz wdraanie programw pomagajcych modym ludziom w radzenia sobie ze stresem, monitorowanie liczby samobjstw, a take mobilizowanie mediw, ktre powinny odpowiedzialnie informowa o samobjstwach. Ponadto, istotna jest wczesna identyfikacja osb, skaniajcych si ku samobjstwom i udzielanie im pomocy.

Wspczesne tempo ycia dostarcza wielu powodw do stresu. Badania dowodz, e wystarczy ju kilka minut, aby przeprogramowa umys i ciao na lepszy nastrj. O tym jest nasz film.

Zobacz wideo

WHO zachca do wczenia si w akcj "40 sekund dziaania"

Organizacja przypomina, e kady z nas moe wczy si w akcj zapobiegania samobjstwom poprzez udzielenie wsparcia osobie w trudnej sytuacji, a take przez apelowanie do wadz lokalnych lub krajowych, aby wdraay programy zapobiegania samobjstwom. Celem WHO jest uzmysowienie midzynarodowej spoecznoci, jak wielkim problemem w skali globalnej pozostaje samobjstwo oraz przekazywanie wiedzy na temat programw zapobiegania tym zgonom.