Ludzie, którzy cierpią na bezsenność są bardziej narażeni na choroby serca i udary mózgu - sądzą naukowcy

Takie choroby jak niewydolność serca, choroba wieńcowa, udar mózgu mogą być związane z problemami ze snem. Naukowcy twierdzą, że znaleźli związek pomiędzy genetycznymi predyspozycjami do bezsenności a ryzykiem rozwoju tych chorób. Już wcześniej pojawiały się hipotezy, że istnieje powiązanie pomiędzy problemami z sercowo-naczyniowymi a niedoborem snu. Teraz się potwierdzają.

Jeden z autorów tej hipotezy, prof. Hugh Markus z Uniwersytetu w Cambridge, ma nadzieję, że gdy intuicja badaczy się potwierdzi, będzie można zmniejszyć ryzyko  udaru mózgu na przykład, poprawiając jakość snu. Teorie te naukowcy snują wokół faktu, że istnieje około 250 wariantów genetycznych, z których każdy nieznacznie zwiększa ryzyko wystąpienia bezsenności. Ludzie najczęściej mają po kilka tego typu wariantów genetycznych, a dziedziczone są one w losowy sposób.

Badaczom udało się ustalić, że ryzyko wystąpienia zawału serca u osób z genetycznymi skłonnościami do bezsenności jest większe o 13 procent, niewydolności serca o 17 procent, natomiast udaru mózgu o 7 procent. Wyniki badań naukowcy z Wielkiej Brytanii i Szwecji opublikowali w czasopiśmie Circulation. Analizie poddano dane pochodzące od niemal 1,4 mln osób.

Prof. Hugh Markus podkreśla, że nie do końca jest pewien, czy walka z bezsennością przyniesie poprawę zdrowia układu sercowo-naczyniowego, ale warto spróbować. Wnioski z badań ograniczone są także faktem, że była to analiza statystyczna i nie wiadomo, jak w rzeczywistości osoby badane poradziły sobie z bezsennością. Ponadto, badania ograniczyły się do osób pochodzenia europejskiego.

W efekcie wnioski z badania zostały ujęte następująco: można powiedzieć nie tyle, że bezsenność powoduje choroby sercowo-naczyniowe, co że osoby, mające genetyczną predyspozycję do bezsenności, są jednocześnie bardziej narażone na ryzyko rozwoju chorób serca.

Czy alkohol rzeczywiście pomaga zasnąć? O tym mówi nasz film.

Zobacz wideo

Dorosły człowiek potrzebuje około 7-8 godzin snu. Jest on nam potrzebny, aby organizm mógł się zregenerować. Wielu ludzi cierpi jednak na bezsenność. Ocenia się, że problem ten dotyka od 10 do 30 procent populacji. Częściej dotyczy kobiet, a ryzyko wystąpienia bezsenności zwiększa się także wraz z wiekiem. Przyczyn bezsenności może być wiele, czasem także trudno je zidentyfikować. Najczęściej do zaburzeń snu dochodzi na skutek zaburzeń psychicznych, w tym przede wszystkim depresji, a także uzależnienia od alkoholu czy leków. Pozostałe przyczyny bezsenności to bezsenność pierwotna psychofizjologiczna, zespół niespokojnych nóg, bezsenność subiektywna, zespół bezdechu sennego, bezsenność spowodowana działaniem leków i inne przyczyny.

Źródło: The Guardian,

Więcej o: