Andropauza (mskie przekwitanie): objawy. Jak agodzi symptomy andropauzy

Andropauza (mskie przekwitanie) to naturalny proces, zwizany z upywem lat, wywoany spadkiem poziomu androgenw w organizmie. Wie si kilkoma dokuczliwymi dolegliwociami, ale nie oznacza koca podnoci. Czym objawia si andropauza?

Andropauza - co to jest mskie przekwitanie?

Andropauza, wedug definicji Midzynarodowego Towarzystwa Bada nad Starzeniem si Mczyzn, to zesp objaww psychofizycznych i biochemicznych, ktre s naturalnym etapem procesu starzenia si i zwizane s ze spadkiem stenia hormonw w organizmie, przede wszystkim androgenw. Nie jest to proces gwatowny, lecz zazwyczaj agodny, czasem ledwo zauwaalny. Chocia nie jest to regu i zdarza si, e mczyzna ciko przechodzi ten okres.

Andropauza (mskie przekwitanie) - kiedy si pojawia? Jakie s objawy andropauzy?

Pierwsze zmiany w ukadzie hormonalnym mczyzn mona zauway ju okoo 30-35 roku ycia. Stopniowo zmniejsza si poziom testosteronu i dehydroepiandrosteronu (DHEA-S), a take tyroksyny (hormon tarczycy), hormonu wzrostu, czynnika wzrostowego IGF-1 i melatoniny. Uwaa si, e andropauza rozpoczyna si okoo 45 roku ycia.

Przebieg andropauzy i uciliwo objaww w duym stopniu zale od stylu ycia mczyzny. Zatem, palenie papierosw, naduywanie alkoholu, przyjmowanie rodkw odurzajcych, brak ruchu fizycznego oraz niewaciwa dieta to gwne czynniki zaostrzajce objawy andropauzy. Ponadto nasilenie symptomw menopauzy moe wynika z przechodzonych chorb oraz mie zwizek z przyjmowanymi lekami. Tak wic andropauz przyspieszaj miadyca, nadcinienie, kopoty z gruczoem krokowym. Nie bez znaczenia s take predyspozycje genetyczne oraz czynniki psychospoeczne.

Objawy andropauzy dotycz zarwno strefy fizycznej, jak i psychicznej mczyzny. Mskie przekwitanie oznacza zmniejszenie masy i siy mini oraz pojawienie si tkanki tuszczowej, szczeglnie widocznej na brzuchu. Sarkopenia, czyli utrata masy miniowej, spowodowana jest zmniejszeniem objtoci pojedynczych wkien miniowych. Sia mini po 50. roku ycia obnia si o okoo 1,5 procenta rocznie, a od 60. nawet o 3 procenty na rok. Oznacza to zmniejszajc si tolerancj na wysiek.

Oprcz zmiany sylwetki pojawiaj si take inne symptomy andropauzy. Przerzedzaj si wosy. Dochodzi take do zmian strukturze tkanki kostnej, ktrej grozi teraz nadmierna utrata wapnia, czyli osteoporoza i wice si z ni niebezpieczestwo zama. Pojawiaj si ble mini oraz ble krgosupa.

Spadek naturalnej odpornoci organizmu grozi czstszymi infekcjami. Zmniejsza si take poziom libido oraz dochodz nierzadkie zaburzenia erekcji. Pojawiaj si do tego zaburzenia snu oraz nadmierna potliwo.

Zmienia si take psychika mczyzny. Moe w tym okresie by nadmiernie draliwy, nerwowy, nadpobudliwy. Cechuje go zmienno nastrojw, skonno do depresji i powizane z tym obnienie sprawnoci intelektualnej, zaburzenia pamici oraz trudnoci z koncentracj.

Andropauza a zawroty gowy i uderzenia gorca

Andropauza wpywa take na oglny stan fizyczny organizmu, co moe si wiza, podobne jak przy menopauzie, z zawrotami gowy. Andropauza a uderzenia gorca - ta przypado te nie omija przekwitajcych mczyzn. Nadmierna potliwo bywa rwnie uciliwa u mczyzn w okresie przekwitania, jak u kobiet w czasie menooauzy.

Zobacz wideo

Andropauza a podno

W przeciwiestwie do menopauzy, andropauza nie oznacza koca podnoci. Moe jednak znacznie obniy popd seksualny i by przyczyn kopotw z osigniciem i utrzymaniem wzwodu. Obnienie sprawnoci seksualnej bywa ciko przyjmowane przez mczyzn. Tym bardziej wpywa to na ich nastrj psychiczny i powoduje nasilenie objaww.

Andropauza - leczenie

Oczywicie samego procesu starzenia si organizmu nie zatrzymamy, moemy go jednak spowolni lub zagodzi objawy. I to nie tylko farmakologicznymi sposobami.

Na pocztek lekarze zalecaj zmian w trybie ycia. Warto teraz przyjrze si swojej diecie oraz odrzuci naogi. Objawy andropauzy nasilaj si u palaczy tytoniu i u osb naduywajcych alkoholu. To, co jemy na co dzie, ma wpyw na nasze zdrowie i samopoczucie. Czas na odrzucenie tustych, cikostrawnych posikw na rzecz diety z przewag warzyw i owocw. Ponadto, ruch na wieym powietrz oraz regularne wiczenia to podstawa lepszego samopoczucia.

Po sprawdzeniu poziomu androgenw w organizmie lekarz moe zaleci terapi hormonaln. Naley take zadba o zbadanie poziomu cukru we krwi oraz cholesterolu, gstoci koci oraz zrobi EKG. To wszystko w celu wykluczenia ewentualnych chorb, ktre mog pogbi objawy menopauzy, w tym miadycy lub cukrzycy.