Lekarze bezpodstawnie przepisuj antybiotyki. NIK wyda niepokojcy raport

Antybiotyki s naduywane przez Polakw, a instytucje suby zdrowia niewystarczajco dbaj o pacjenta leczonego tymi farmaceutykami. Przepisuj antybiotyki nawet wtedy, gdy nie jest to konieczne. Najwysza Izba Kontroli opublikowaa raport, ktry sugeruje, e jeli Ministerstwo Zdrowia nie wprowadzi zmian, wyhodujemy bakteri oporn na kady lek.

Ani szpitale, ani lekarze w przychodniach nie dbaj wystarczajco o bezpieczestwo pacjentw, ktrzy s leczeni antybiotykami. Lekarze przepisuj je, nawet jeli nie ma pewnoci, e pacjent ma infekcj bakteryjn, a nie wirusow, ktrej antybiotyki nie s w stanie wyleczy.

Wikszolekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w kontrolowanych podmiotach przepisywaa antybiotyki bez wykonania odpowiednich bada mikrobiologicznych

- podaje Najwysza Izba Kontroli (NIK). 

Naduywanie i niewaciwe stosowanie antybiotykw - konsekwencje

Zbyt czste przyjmowanie antybiotykw i nieodpowiednie stosowanie moe doprowadzi do lekoopornoci. Wedug NIK-u, pojawienie si szczepw bakterii chorobotwrczych, ktre bd oporne na kady lek, jest jednym z najwikszych zagroe zdrowia publicznego. To moe spowodowa brak moliwoci zastosowania skutecznej terapii, co z kolei moe doprowadzi do wysokiej miertelnoci i duej liczby powika. W szpitalach jest coraz wicej pacjentw zakaonych lekoopornymi szczepami bakterii. 

W kontrolowanych jednostkach w 2017 r., w porwnaniu do 2016 r., nastpi wzrost liczby pacjentw zakaonych lekoopornymi szczepami bakterii o 23,5 proc., mimo e liczba hospitalizowanych pacjentw w tym okresie zmniejszya si o 0,11 proc.

- informuje NIK. Ostrzega jednak, e dane mog by zanione. - To dlatego, e w kontrolowanych szpitalach stwierdzilimy nieprawidowoci zwizane z rejestrowaniem i raportowaniem zakae szpitalnych - tumaczy prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski. - Byy to nieprawidowoci powane, zdarzao si np., e nie wykazywano zgonw z powodu zakae - doda. 

Zobacz wideo

Obecnie ryzyko zgonu pacjenta zakaonego w szpitalu bakteri lekooporn jest omiokrotnie wysze ni w przypadku pacjenta niezakaonego. Tak wynika z danych Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Brak dziaa Ministerstwa Zdrowia

Poprawi sytuacj moe jedynie Ministerstwo Zdrowia. Do tej pory jednak nie podjto odpowiednich dziaa, ktre mogyby zapewni bezpieczestwo pacjentom przy terapii antybiotykowej. Nie powsta system monitorowania zuycia antybiotykw, do czego zobowiza si Rzd RP wobec Unii Europejskiej 13 lat temu. Nie wyznaczono jednostki penicej rol krajowego centrum kontroli zakae. Resort zdrowia nie dysponowa analizami dotyczcymi skutecznoci Narodowego Programu Ochrony Antybiotykw. Nie rejestruje si danych dotyczcych opornoci u wybranych gatunkw bakterii chorobotwrczych, mimo e zostay przeznaczone na to fundusze. 

Rozwizaniem problemu nie jest produkcja nowych antybiotykw, gdy barier stanowi wysokie koszty i problemy technologiczne w badaniach nad nowymi lekami.

NIK dostrzega konieczno wdroenia dziaa, ktre zwiksz bezpieczestwo pacjentw na poziomie zarwno centralnym, jak i poszczeglnych podmiotw wiadczcych usugi lecznicze.