Saturacja krwi: czym jest, kiedy i dlaczego mierzy si saturacj krwi?

Saturacja krwi to inaczej wysycenie krwi ttniczej tlenem. Badania dokonuje si za pomoc pulsoksymetru. Prawidowy poziom saturacji krwi tlenem powinien wynosi 95-98 procent. Wskanik poniej 90 procent oznacza stan niewydolnoci oddechowej.

Saturacja krwi: czym jest?

Saturacja krwi to badanie poziomu nasycenia krwi gazami. Najczciej dokonuje si badania nasycenia krwi ttniczej tlenem, a suy do tego pulsoksymetria. Wskazaniem do tego typu badania jest stan niewydolnoci oddechowej. Pulsoksymetria jest metod przezskrnego, nieinwazyjnego oznaczania wysycenia krwi tlenem. Urzdzenie, zwane pulsoksymetrem, bada take przy okazji ttno. Czytnik emituje fale o rnych dugociach, a nastpnie mierzy pochanianie tych fal przez czerwone krwinki. Nastpnie oznacza na tej podstawie wysycenie krwi tlenem. Badanie opiera si na odmiennych waciwociach hemoglobiny utlenowanej i odtlenowanej, ktre w odmienny sposb odbijaj promienie czerwone i podczerwone, emitowane przez urzdzenie. Samo badanie jest niezwykle proste. Na palec, skrzydeko nosa, maowin uszn lub czoo zakada si czujnik, mierzcy stopie pochaniania promieniowania, emitowanego przez nadajnik. Aby zbada saturacj krwi u niemowlaka pulsoksymetr zakada si na stop albo na nadgarstek.

Co oznacza saturacja krwi? Jest to wskanik, ktry pokazuje stopie niedotlenienia organizmu Wskazaniem do badania jest odczuwana przez pacjenta duszno, ktra powizana jest z innymi objawami, takimi jak np. sinica.

Saturacja krwi - kiedy wykonuje si badanie?

Wskazania:

  • zaburzenia oddychania
  • choroby ukadu oddechowego, w tym astma i przewleka obturacyjna choroba puc
  • operacja oraz znieczulenie oglne
  • monitorowania wczeniakw i noworodkw ze zbyt nisk mas urodzeniow ciaa
  • wentylacja jednego puca
  • monitorowanie stanu pacjenta
  • piczka kliniczna
  • bronchoskopia
  • badanie wydolnoci w medycynie sportowej

Saturacja a cinienie krwi czasem id w parze, poniewa niektre aparaty do domowego pomiaru cinienia ttniczego wyposaone s take w opcj pomiaru czstotliwoci rytmu serca oraz wysycenia krwi ttniczej tlenem.

Zobacz wideo

Saturacja mieszanej krwi ylnej

Badanie saturacji tlenem mieszanej krwi ylnej dostarcza informacji o rwnowadze pomidzy poda tlenu i zapotrzebowaniem na tlen. Norma wynosi od 60 do 80 procent. Czynniki wpywajce na poda i zapotrzebowanie na tlen: rzut serca, saturacja krwi ttniczej tlenem, ilo hemoglobiny i tkankowe zuycie tlenu.

Niska saturacja krwi - przyczyny

Waciwy poziom saturacji krwi wynosi od 95 do 98 procent. Wyszy, powyej 98 procent, towarzyszy tlenoterapii. Natomiast saturacja niska, poniej 90 procent, wiadczy o cikiej niewydolnoci oddechowej. Jest to stan, w ktrym dochodzi do zaburze czynnoci ukadu oddechowego, zmniejszenia si wymiany gazowej w pucach i niedoboru tlenu w wyniku spadku cinienia parcjalnego tlenu poniej 60 mm Hg (8,0 kPa) lub wzrostu cinienia dwutlenku wgla powyej 45 mm Hg (6,0 kPa). Przyczyn moe by cika choroba puc, a take uszkodzenie orodkowego ukadu nerwowego lub zatrucie.