Naukowcy odkryli, e owady czuj przewleky bl. To moe pomc wyleczy z niego ludzi

Owady odczuwaj bl - o tym naukowcy wiedz od kilkunastu lat. Ostatnio odkryli jednak, e dowiadczaj rwnie blu chronicznego. Badacze twierdz, e ta wiadomo moe pomc w opracowaniu metod leczenia blu przewlekego u ludzi.
Zobacz wideo

Profesor Greg Neely i zesp naukowcw z Centrum Charlesa Perkinsa, instytutu badawczego przy Uniwersytecie w Sydney, znaleli przekonujce dowody na to, e owady odczuwaj uporczywy bl po urazie. Chocia ju od 2003 roku wiadomo, e owady odczuwaj co w rodzaju blu, to najnowsze badania naukowcw z Sydney po raz pierwszy dowiody, e te istoty dowiadczaj te blu chronicznego. Wyniki bada opublikowano w czasopimie "Science Advances".

Zbadano bl u muszek owocwek 

W badaniu profesor Neely i gwny autor doktor Thang Khuong uszkodzili nerw w jednym odnu muchy. Uraz nastpnie cakowicie wyleczono. Gdy rana si zagoia, dostrzegli, e inne odna muchy stay si nadwraliwe. 

Po tym, jak zwierz raz zostanie zranione, staje si nadwraliwe i prbuje chroni si do koca ycia

- powiedzia profesor Neely i doda, e to dziaanie intuicyjne.

Chroniczny bl podobnie odczuwany u owadw i ludzi

Bl chroniczny u owadw i badania nad nim prowadzone mog pomc w opracowaniu skutecznych sposobw leczenia blu chronicznego u ludzi. To dziki temu, e mechanizm blu chronicznego u owadw i ludzi jest podobny. Eksperci mog skupi si na stworzeniu metod, ktre bd ukierunkowane na przyczyn, a nie, jak byo do tej pory, na objawy. 

Skd bl chroniczny u owadw? 

Profesor Neely wyjani, e muszki owocwki dowiadczyy blu neuropatycznego, jednego z rodzajw blu chronicznego.

Muszka otrzymuje sygnay 'blowe' z organizmu. Trafiaj one za pomoc neuronw do odpowiednika naszego krgosupa. Tam znajduj si neurony, ktre dziaaj jak bramki. W zalenoci od kontekstu sygnaw przepuszczaj je lub blokuj. Po zranieniu nerwu wysyany jest silny sygna, ktry na zawsze niszczy wszystkie bramki. Wskutek tego reszta ciaa owada rwnie nie posiada systemw filtrujcych 'bl'. Zmienia si odczuwanie 'blu' i organizm staje si nadwraliwy.

Bl neuropatyczny, ktry wystpuje po uszkodzeniu ukadu nerwowego, u ludzi jest zwykle opisywany jako bl palcy lub ostry. Moe pojawi si w wyniku uszkodzenia ukadu nerwowego, nerwoblu poopryszczkowego (ppaca), neuropatii cukrzycowej, blu koci nowotworowej, urazu rdzenia krgowego i przypadkowych urazw.

Naukowcy na podstawie wynikw bada stwierdzili, e gwn przyczyn chronicznego blu neuropatycznego jest brak "hamulcw blowych" w centralnym ukadzie nerwowym. Twierdz, e dziki tym wnioskom bd mogli pracowa nad nowymi metodami leczenia blu chronicznego.

Moemy skupi si na opracowaniu nowych terapii komrkami macierzystymi lub nowych lekw, ktre na dobre powstrzymaj ten bl

- mwi profesor Neely.